Πρόσβαση πολιτών σε έγγραφα και πληροφορίες

Πρόσβαση πολιτών σε έγγραφα και πληροφορίες αναφορικά με τη διευθέτηση-οριοθέτηση του ρέματος Ραφήνας

Σύλλογος για την προστασία των ρεμάτων διαμαρτυρήθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη για την άρνηση χορήγησης σειράς μελετών, που αποτελούν μέρος του φακέλου της ∆ιεύθυνσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & ∆ικτύων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων,που προκύπτουν από τη Μελέτη διευθέτησης – οριοθέτησης ρέματος Ραφήνας. Ο Σύλλογος είχε ήδη λάβει ηλεκτρονικό αντίγραφο της σχετικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από τη ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ.

Ο Συνήγορος απευθύνθηκε στη ∆ιεύθυνση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων τονίζοντας αρχικά ότι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)βασίζεται στο σύνολο των επιμέρους μελετών αποτελώντας ένα ενιαίο σύνολο.

Ο Συνήγορος τόνισε ότι η χώρα μας όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει κυρώσει τη Σύμβαση του Άαρχους σχετικά με την πρόσβαση στην πληροφορία, τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήματα με τον νόμο 3422/13.12.2005 (ΦΕΚ 303 Α).Από τη Σύμβαση πηγάζει η υποχρέωση της διοίκησης να ενημερώνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, όταν οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση.

Οι πολίτες μπορούν να ζητούν και να έχουν πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία, οποιαδήποτε μορφή κι αν έχει, αφού τα στοιχεία για το περιβάλλον δεν αποτελούν προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας ούτε προσωπικά δεδομένα και, επομένως, η διοίκηση δεν μπορεί να τα αρνηθεί.

Η χώρα μας για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2003/4 για την πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση που έχει εκδοθεί από την ΕΕ για την εφαρμογή της Σύμβασης, εξέδωσε την ΚΥΑ αρ. ΗΠ 11765/653/2006 (ΦΕΚ 327Β/17.03.2006) με θέμα την Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον.

Ο Συνήγορος επεσήμανε ότι το δικαίωμα στο περιβάλλον έχει και συμμετοχικό χαρακτήρα που θεμελιώνει το δικαίωμα στην πληροφόρηση καθώς και στη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το περιβάλλον τους. Η αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος πληροφόρησης και η διαφάνεια σε όλες τις σχετικές με το περιβάλλον δράσεις, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της Σύμβασης και από τη χώρα μας. Για το λόγο αυτό, η διοίκηση οφείλει να αναπτύσσει σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες και, επομένως,απαιτείται η ενημέρωση και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με το περιβάλλον. Βασικός στόχος είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας ενημέρωσης, η οποία αποτελεί αίτημα των καιρών, αλλά και η εξασφάλιση ποιότητας ζωής για τις μελλοντικές γενεές, σύμφωνα με την αρχή της αειφορίας.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, το Υπουργείο χορήγησε στο Σύλλογο το σύνολο των αιτηθέντων στοιχείων και τις μελέτες ενημερώνοντας παράλληλα εγγράφως και την Ανεξάρτητη Αρχή.

Συνοδευτικά ΑρχείαΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: