Η Πρωτοβουλία για την Αειφόρο Θήρα της ΕΕ

Για την αντιμετώπιση της χρόνιας ανάγκης βελτιωμένου διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη και μεταξύ αυτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την Πρωτοβουλία για την Αειφόρο Θήρα, το 2001. Σημαντικό αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν το Έγγραφο Κατευθύνσεων για τη Θήρα βάσει της Οδηγίας για τα Πτηνά (2004). Το έγγραφο αυτό παρέχει σαφείς και πλήρεις κατευθύνσεις για το πώς τα κράτη μέλη πρέπει να εκφράζουν τις βασικές αρχές που θεσπίζει η Οδηγία για τα Πτηνά στα εθνικά τους μέτρα ρύθμισης της θήρας.

Επίσης, η πρωτοβουλία έθεσε τα θεμέλια για διάλογο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων για Κυνήγι και Διατήρηση (FACE) και της BirdLife International. Αυτό οδήγησε σε κοινή συμφωνία, το 2004, για την αναγνώριση της αξίας της Οδηγίας για τη διατήρηση των άγριων πτηνών (συμπεριλαμβανομένων των θηρεύσιμων ειδών) και των ενδιαιτημάτων τους σε ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης, σε επίπεδο ΕΕ με την εφαρμογή της Οδηγίας να βασίζεται στις Ερμηνευτικές Κατευθύνσεις της Επιτροπής.

Η FACE, που ιδρύθηκε το 1977, εκπροσωπεί τα συμφέροντα επτά εκατομμυρίων κυνηγών της Ευρώπης και στα μέλη της συγκαταλέγονται κυνηγετικές ενώσεις από 34 χώρες.

«Η FACE εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι της εγκληματικότητας εις βάρος των άγριων ειδών και ακριβώς αυτό προωθούμε με την ιδιότητά μας ως μέλος της» υπογραμμίζει ο Δρ. David Scallan, διευθυντής για θέματα διατήρησης της Ομοσπονδίας.

Κυνηγοί και κυνηγετικές ενώσεις μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις βάρος της άγριας πανίδας, υπογραμμίζει. «Είναι τα μάτια και τα αφτιά για ό,τι συμβαίνει στο πεδίο, επομένως μπορούν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο για την αναφορά των συμβάντων.»

Επίσης, οι κυνηγετικές ενώσεις μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε ό,τι αφορά την παράνομη θανάτωση. Για παράδειγμα, η FACE εστίασε στη θανάτωση πτηνών στην περιοχή της Μεσογείου, συνεργαζόμενη με κυνηγούς με στόχο την αποδοκιμασία των παράνομων δραστηριοτήτων και τη συνεργασία τους στις σχετικές έρευνες.

«Η FACE αποτελεί πολύτιμο εταίρο στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις βάρος της άγριας πανίδας στην ΕΕ, ενώ έχει και συγκεκριμένη αρμοδιότητα», σημειώνει ο Wouter Langhout, αξιωματούχος σε θέματα Πολιτικής για τη Φύση της ΕΕ στη BirdLife. «Τους χρειαζόμαστε για να στείλουμε το μήνυμα μηδενικής ανοχής».

Η FACE και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Γαιοκτημόνων (ELO) έχουν αναλάβει από κοινού τη γραμματεία της Διακομματικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Βιοποικιλότητα, Θήρα, Ύπαιθρος», η οποία ιδρύθηκε το 1985 και αποτελεί μιας από τις παλαιότερες και πιο δραστήριες κοινοβουλευτικές ομάδες την οποία στηρίζουν 110 βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου του Karl-Heinz Florenz.

Βουλευτής Karl-Heinz Florenz

Ο γερμανός βουλευτής Karl-Heinz Florenz είναι πρόεδρος της Διακομματικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Βιοποικιλότητα, Θήρα, Ύπαιθρος».

Εκτός από την προστασία της βιοποικιλότητας και την προώθηση των αγροτικών περιοχών που ευημερούν οικονομικά και κοινωνικά, μία κεντρική ιδέα πίσω από τη διακομματική αυτή ομάδα είναι ότι ένα «σοβαρό και βιώσιμο θηρευτικό σύστημα που ελέγχεται από το κράτος αποτελεί μέρος μιας καλής περιβαλλοντικής πολιτικής», σύμφωνα με τον βουλευτή Florenz.

Σημειώνει ότι «κάθε κυνηγός μάχεται την παρανομία» και ότι «οι νομοθέτες πρέπει να συνεργάζονται με τους κυνηγούς για την καταπολέμηση της παράνομης θήρας». Αν και αναγνωρίζει ότι δεν συμμερίζονται όλοι τις απόψεις των κυνηγετικών ενώσεων, υπογραμμίζει ότι αυτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις βάρος των άγριων ειδών, εξηγώντας τους νομικούς περιορισμούς στα μέλη τους. «Δεν έχω την εντύπωση ότι οι κυνηγετικές ενώσεις αποτελούν εμπόδιο στη διαδικασία. Ενδιαφέρονται να βρεθεί μια μέση λύση», σημειώνει.

Η BirdLife και η Πρωτοβουλία για τη Θήρα

«Οι τομείς στους οποίους κυρίως εστιάζουμε [αναφορικά με την εγκληματικότητα εις βάρος της άγριας πανίδας] είναι η δηλητηρίαση και η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, η εμπορία ωδικών πτηνών και η δίωξη αρπακτικών πτηνών. Τα προηγούμενα χρόνια, ενδιαφερθήκαμε κυρίως για την παρακολούθηση – τον χαρακτηρισμό της εγκληματικότητας εις βάρος της άγριας πανίδας και το εύρος της», εξηγεί ο Wouter Langhout της BirdLife.

«Εκπονήσαμε μια έκθεση για τη θανάτωση η οποία τεκμηριώνει το εύρος της παράνομης θανάτωσης των πτηνών στη Μεσόγειο. Επίσης, μόλις αρχίσαμε την εκστρατεία «kill- ing 2.0» η οποία καλύπτει όλη την Ευρώπη, καθώς και ορισμένες άλλες χώρες, και αυτές είναι οι καλύτερες εκτιμήσεις του αριθμού των πτηνών που επηρεάζονται από αυτό το είδος εγκληματικότητας: ο αριθμός των πτηνών που θανατώνονται καθώς και των ειδών που εμπλέκονται», αναφέρει ο κ. Langhout.

«Επίσης, δραστηριοποιούμαστε στις σχετικές πολιτικές. Υποβάλαμε επίσημες ενστάσεις στην Επιτροπή [βλ. Οδηγία για τα Πτηνά] και συμμετέχουμε στον Χάρτη Πορείας για την εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης πτηνών –στις συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται τακτικά μεταξύ της Επιτροπής και των ενδιαφερομένων μερών για το θέμα.Είμαστε ένας από τους οργανισμούς που υλοποιεί δράσεις για τον Χάρτη Πορείας και επομένως επιβλέπουμε την παρακολούθηση και υποβάλουμε στην Επιτροπή μια επισκόπηση του τι συμβαίνει στον χώρο. Για παράδειγμα, την τελευταία φορά παρουσιάσαμε στα ενδιαφερόμενα μέρη στην Ευρώπη τα έργα LIFE που ασχολούνται με την παράνομη θανάτωση των πτηνών και το πράττουμε αυτό σε συνεχή βάση. Συμμετέχουμε στις συνεδριάσεις για να διασφαλίσουμε ότι όλοι είναι πλήρως ενήμεροι για ό,τι συμβαίνει», καταλήγει.

 


.

Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό LIFE Focus
[τεύχος Απριλίου 2018 – «LIFE και εγκλήματα εις βάρος άγριων ειδών»]
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: