Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων

Στο καθορισμό του πλαισίου σύνταξης τοπικών σχεδίων δράσης για τον περιορισμό και την εξάλειψη της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την έκδοση υπουργικής απόφασης (υ.α.).

Σύμφωνα με την υ.α., σκοπός του Τοπικού Σχεδίου Δράσης (ΤΣΔ) για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων είναι:

 1. Ο καθορισμός σε ετήσια βάση των απαραίτητων διαδικασιών για την αξιολόγηση του μεγέθους του προβλήματος.
 2. Η λήψη των κατάλληλων σε κάθε περίπτωση μέτρων για την εξάλειψη του φαινομένου.
 3. Η βελτίωση της συνεργασίας και αποτελεσματικότητας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και λοιπών φορέων.
 4. Ο επιχειρησιακός τους συντονισμός για την αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών δηλητηριάσεων σε τοπικό επίπεδο.

Περιεχόμενο του Τοπικού Σχεδίου Δράσης

Στο ΤΣΔ καθορίζονται ιδίως:

 1. Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς, για τις οποίες καταγράφεται το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό, τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών.
 2. Οι υφιστάμενες υποδομές (μέσα και εξοπλισμός).
 3. Η διαδικασία και τα μέσα επικοινωνίας για την άμεση λήψη αποφάσεων μετά από την κατά περίπτωση εκτίμηση του μεγέθους του προβλήματος για την άγρια πανίδα, την αξιολόγηση πιθανών κινδύνων, την επισήμανση ευπαθών χώρων (τομέων ή περιοχών).
 4. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την έγκαιρη κινητοποίηση, συντονισμό και αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διατίθενται για την αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών.
 5. Η δυνατότητα διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης των δράσεων.
 6. Η αποτύπωση της περιοχής εφαρμογής των μέτρων του ΤΣΔ στην αναγκαία κλίμακα επιχειρησιακού χάρτη.

Αρμόδια υπηρεσία καθορισμού Τ.Σ.Δ.

Η περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Σχεδίου Δράσης (Τ.Σ.Δ.) για τα δηλητηριασμένα δολώματα καθορίζεται από τη δασική υπηρεσία στην περιοχή της οποίας αναφέρεται η εφαρμογή του, η οποία και δύναται κατά περίπτωση να επεκτείνει την έκταση εφαρμογής του και σε άλλες γειτονικές περιοχές αρμοδιότητάς της, ανάλογα με την αξιολόγηση του κινδύνου και τον εντοπισμό δολωμάτων ή κρουσμάτων δηλητηρίασης.

Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης συντάσσεται με μέριμνα του οικείου Δασαρχείου ή Δ/νσης Δασών άνευ Δασαρχείων και εγκρίνεται από την υπερκείμενη διοικητική αρχή.

Εμπλεκόμενοι φορείς και συντονισμός τους

Για την αποτελεσματικότερη συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, τον επιχειρησιακό συντονισμό τους και την άμεση και αποτελεσματική ενεργοποίησή τους για τον περιορισμό της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Σχεδίου Δράσης, συγκαλείται με μέριμνα της οικείας Δ/νσης Δασών Νομού, όποτε κριθεί απαραίτητο, σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, που εμπλέκονται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους στη διαχείριση περιστατικών δηλητηρίασης ειδών της άγριας ή μη, πανίδας.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν εκπρόσωποι των τοπικά αρμόδιων υπηρεσιών (Δασικές, Κτηνιατρικές, Γεωργικές, Αστυνομικές και λοιπές υπηρεσίες, εκπρόσωποι των οικείων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, εκπρόσωποι των κυνηγετικών οργανώσεων και των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών κ.λπ.), καθώς και εκπρόσωποι των εξειδικευμένων περιβαλλοντικών οργανώσεων και των γεωργικών και κτηνοτροφικών ενώσεων της περιοχής, ως ακολούθως:

 1. Ο Δ/ντής Δασών Νομού, ο οποίος και προεδρεύει.
 2. Ο οικείος Δασάρχης (στις περιπτώσεις Δ/νσεων Δασών Νομών με Δασαρχείο).
 3. Εκπρόσωπος/οι των Κτηνιατρικών και Γεωργικών Υπηρεσιών.
 4. Εκπρόσωπος της οικείας Αστυνομικής Δ/νσης.
 5. Εκπρόσωπος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
 6. Εκπρόσωπος του οικείου ΟΤΑ.
 7. Εκπρόσωπος του οικείου Φορέα Διαχείρισης (εάν υφίσταται).
 8. Εκπρόσωπος της οικείας Κυνηγετικής Ομοσπονδίας.
 9. Εκπρόσωπος του/των τοπικού/ών Κυνηγετικού/ών συλλόγου/ων.
 10. Εκπρόσωπος περιβαλλοντικής οργάνωσης εθνικής εμβέλειας.
 11. Κατά περίπτωση λοιποί εκπρόσωποι υπηρεσιών και φορέων (π.χ. Πυροσβεστικό Σώμα, Ενώσεις επαγγελματιών κτηνοτρόφων, γεωργών κ.λπ.) καθώς και λοιπών φορέων οι οποίοι κατά περίπτωση, δύνανται να καλούνται επικουρικά από τον προεδρεύοντα.

Η ετήσια συντονιστική σύσκεψη στα πλαίσια του Τοπικού Σχεδίου Δράσης συγκαλείται στις αρχές του έτους, με πρόσκληση του προϊσταμένου της Δ/νσης Δασών του Νομού.

Σκοπός της σύσκεψης είναι η αξιολόγηση του έργου και των προβλημάτων από την παράνομη χρήση δολωμάτων με βάση μετρήσιμα στοιχεία (έξοδοι, περιπολίες, ειδικές δράσεις, περιστατικά, καταγραφές κ.λπ.) κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού και του βαθμού υλοποίησης των μέτρων και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται στα πλαίσια του Τ.Σ.Δ.

Η οικεία Δ/νση Δασών κοινοποιεί τα πρακτικά των ετήσιων συσκέψεων στις υπηρεσίες και τους συμμετέχοντες φορείς, προκειμένου να λαμβάνονται, κατά αρμοδιότητα και χώρο ευθύνης, τα μέτρα διαχείρισης και προστασίας που αποφασίζονται, έτσι ώστε να υλοποιούνται απρόσκοπτα τα σχετικά έργα, οι δράσεις και τα προγράμματα για τον έλεγχο και την εξάλειψη της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην περιοχή του Τοπικού Σχεδίου Δράσης. Τα πρακτικά κοινοποιούνται στην οικεία Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων καθώς και στη Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντοςτου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τη σχετική απόφαση.

Σχετική απόφαση:
Υ.Α. 168599/1495/27.08.2018 (Β´ 3793) Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [229.57 KB]

 ΚατηγορίεςΆγρια ζωή, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: