Ανακοίνωση πρόσληψης 100 δασολόγων – δασοπόνων. Κατανομή θέσεων και προσόντα

Το ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόμων για την υποστήριξη των Δ/νσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους.

Για την κατανομή των θέσεων (70 δασολόγοι και 30 δασοπόνοι) ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα δείτε την σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ 2/2018

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

αΠτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ

βΒεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Δασολόγου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Δασολόγου.

γΜεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, της ημεδαπής ή ισότιμος της αλλοδαπής σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών .

ή

Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ή/και στη διαχείριση γεωχωρικών βάσεων δεδομένων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α‘ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)

αΠτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ

βΒεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Δασολόγου ή Βεβαίωση Άσκηση Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Δασολόγου.

γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ή/και στη διαχείριση γεωχωρικών βάσεων δεδομένων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ 

β) Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Δασολόγου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Δασολόγου.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

αΠτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ 

βΜεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, της ημεδαπής ή ισότιμος της αλλοδαπής σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών .

ή

Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ή/και στη διαχείριση γεωχωρικών βάσεων δεδομένων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α‘ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)

αΠτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ 

β) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ή/και στη διαχείριση γεωχωρικών βάσεων δεδομένων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τη μοριοδότηση ορισμένων κριτήριων (χρόνος ανεργίας, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία, ανήλικα τέκνα, κ.α). Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε την σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ 2/2018

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [485.58 KB]ΚατηγορίεςΑπασχόληση, Δασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , ,

1 reply

  1. Γνωριζετε αν αναμένεται ανακοινωση σχετικά με τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων, όπως έγινε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: