Σύσταση Επιτροπής με την ονομασία «Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη διερεύνηση των αιτιών των πυρκαγιών»

fek

Mε απόφαση του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, συγκροτείται Επιτροπή με την ονομασία «Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη διερεύνηση των αιτιών των πυρκαγιών».

Η Επιτροπή αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

Prof. Dr. Dr.h.c. mult. Johann Georg Goldammer, Καθηγητής του Ινστιτούτου Μαξ Πλανκ, διευθυντής του Παγκόσμιου Κέντρου Παρακολούθησης Πυρκαγιών (GFMC), ως Πρόεδρος,

Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος, Αναπληρωτής Ερευνητής στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό “ΔΗΜΗΤΡΑ” και στο Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων,

Γεώργιος Ευτυχίδης, Δασολόγος – Συντονιστής Έργων Ε&ΤΑ Διαχείρισης Κινδύνου Καταστροφών και Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ),

Δρ. Γεώργιος Μαλλίνης, Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωχωρικής Ανάλυσης στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης,

Δρ. Ιωάννης Μητσόπουλος, Δασολόγος, ειδικός Δασικών Πυρκαγιών στη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, Τακτικός Καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Έργο της Επιτροπής

Έργο της Επιτροπής είναι η διερεύνηση των υποκείμενων αιτιών των καταστροφικών πυρκαγιών της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Αττική και η σύνταξη έκθεσης για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και τις πολιτικές που πρέπει να υιοθετήσει η Ελλάδα για την αποφυγή αντίστοιχων φαινομένων στο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, ανατίθεται στην Επιτροπή:

α) η συλλογή και η επεξεργασία των σχετικών πληροφοριών,

β) η διαμόρφωση ενός σχεδίου για τη διαχείριση του τοπίου, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις νέες εξελίξεις, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και την κλιματική αλλαγή για την ενίσχυση της προστασίας από φυσικές καταστροφές.

γ) η σύνταξη έκθεσης για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων μεγάλων πυρκαγιών στο μέλλον και για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πολιτικής για την προστασία από φυσικές καταστροφές.

Η Επιτροπή θα ολοκληρώσει το έργο της έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 με τη σύνταξη της έκθεσης και την υποβολή της στον Πρωθυπουργό καθώς και σε όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου.

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή δύναται να καλεί κατά την κρίση της υπηρεσιακούς παράγοντες, στελέχη φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ειδικούς εμπειρογνώμονες, φορείς του ιδιωτικού τομέα και άλλα πρόσωπα που μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη εκτέλεση του έργου της.

Η Επιτροπή για τη διευκόλυνση του έργου της ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και ενημερώνεται με εισηγήσεις από τα αρμόδια Υπουργεία. Όλες οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα έχουν υποχρέωση να παρέχουν στην Επιτροπή κάθε πληροφορία και στοιχείο, που τους ζητείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 25 του π.δ. 63/2005.

Στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

♦♦♦


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 10.09.2018

.
ΚατηγορίεςΠυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: