Διάθεση δασικών δενδρυλλίων από την Δ/νση Δασών Κυκλάδων

logo dasikis

Η Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και προκειμένου να συνδράμει αφενός στην καλύτερη προστασία και βελτίωση των υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων των νησιών μας και αφετέρου στην ανάπτυξη γενικότερα του φιλοδασικού πνεύματος και της αυτοφυούς χλωρίδας, θα διαθέσει για το 2018 σε ΟΤΑ, σχολεία, κοινωφελή ιδρύματα, πολιτιστικούς, φιλοδασικούς και λοιπούς συλλόγους, δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και πολίτες του Νομού, ορισμένο αριθμό δασικών δενδρυλλίων που παράγονται στα δύο δασικά φυτώρια, στη Πάρο και στη Νάξο, με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην αριθμ. 115378/2059/2010 εγκύκλιο διαταγή του ΥΠΕΚΑ.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δωρεάν διάθεση φυτευτικού υλικού γίνεται για δάσωση, θάμνωση, δενδροφύτευση, δημιουργία δενδροστοιχιών δημοσίων, δημοτικών, κοινόχρηστων και ιδιωτικών χώρων, για προστατευτικούς, αισθητικούς, τουριστικούς κλπ. σκοπούς ή ακόμα για προστασία της άγριας πανίδας με δημιουργία δενδρωδών ή θαμνωδών σχηματισμών και φυσικών αγροφρακτών γύρω από τα όρια των αγρών.

Επισημαίνεται ειδικότερα ότι όταν ο αριθμός του αιτούμενου φυτευτικού υλικού είναι μεγαλύτερος από 50 φυτάρια θα πρέπει να γίνει προηγουμένως αυτοψία από την Δ/νση Δασών Κυκλάδων πριν την έγκριση της σχετικής αίτησης.

Δικαιούχοι διάθεση δενδρυλλίων είναι:

Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν αυτά, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν για τους σκοπούς του κεφαλαίου Α της ως άνω σχετικής εγκυκλίου.

Διαδικασία διάθεσης

α) Η διάθεση του φυτευτικού υλικού γίνεται κατόπιν έγκρισης της αίτησης των ενδιαφερομένων.

β) Η αίτηση υποβάλλεται

  • για το ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΠΑΡΟΥ στη διεύθυνση: Κλώνου και Κυπαρίσσου
    Στεφάνου 8- Ερμούπολη-ΤΚ 841 00- Σύρος ή στο FAX 22810 81651 (τηλ. επικ. 2281 0
    85509,82281) και στο ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΠΑΡΟΥ στην έδρα του φυτωρίου (τηλ.
    επικ./fax: 22840 24906)- η έγκριση θα γίνει από την κεντρική υπηρεσία (Δ/νση Δασών
    Κυκλάδων)
  • για το ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΝΑΞΟΥ στη διεύθυνση: Δασονομείο Νάξου-Χώρα Νάξου- ΤΚ 843 00-Νάξος ή στο FAX 2285 0 25089 (τηλ. επικ. 2285 0 25089)- η έγκριση θα γίνει από το Δασονομείο Νάξου

γ) Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι 05-11-2018 (μπορεί να δοθεί παράταση μέχρι εξαντλήσεως του αριθμού των προς διάθεση δεντρυλλίων).

Τα είδη των δενδρυλλίων που θα διατεθούν στη φετινή χρονιά είναι:

ΚΩΝΟΦΟΡΑ
Χαλέπιος πεύκη
Κουκουναριά
Κυπαρίσσι ορθόκλαδο
Κυπαρίσσι πλαγιόκλαδο
Κυπαρίσσι γλαυκό

ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΗ
Φοίνικας Κρητικός

ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ
Αλμυρίκι
Πικροδάφνη
Σπάρτο
Χαρουπιά
Λυγαριά
Δενδρώδης μηδική
Ευκάλυπτος
Αγγελική
Δάφνη Απόλλωνος
Γαζία
Κασία
Σολωμός
Πουρνάρι
Καζουαρίνα

Κάθε φυτώριο παράγει συγκεκριμένα είδη, τα οποία αναφέρονται στο συνημμένο έντυπο αίτησης για κάθε Δασικό Φυτώριο χωριστά. Οι αιτούντες παρακαλούνται να συμπληρώνουν το σωστό έντυπο ώστε να είναι δυνατή η ορθή κατανομή των δεντρυλλίων.

Οι αιτούντες των οποίων εγκρίνεται η διάθεση από τα Δασικά φυτώρια, θα αναλάβουν και το κόστος φόρτωσης – μεταφοράς και εκφόρτωσης αυτών.

Εφιστούμε την προσοχή όλων των ενδιαφερομένων στο ότι, θα πρέπει να τηρήσουν τα διαλαμβανόμενα στις 2 πρώτες παραγράφους, να αναφέρουν στην αίτησή τους αναλυτικά το χώρο επέμβασης (δημιουργία δενδροστοιχίας, άλσους, αγροφράκτη κλπ.), διότι πρόκειται να γίνει έλεγχος από την Δασική Υπηρεσία του αριθμού των δενδρυλλίων που θα φυτευθούν.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: