Οργάνωση διδακτορικών σπουδών από Τμήματα ΤΕΙ

Στη σύσταση άμισθης γνωμοδοτικής επιτροπής από μέλη ΔΕΠ στην επιστημονική θεματική περιοχή τεχνολογικών γεωτεχνικών επιστημών και τροφίμων με αντικείμενο την εισήγηση για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών από Τμήματα Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Με απόφαση του υπουργού Κ. Γαβρόγλου, συγκροτήθηκε η ανωτέρω επιτροπή και ορίζονται τα μέλη της ως ακολούθως:
α. Νεκτάριος Παναγιώτης του Αθανασίου, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας, ως Πρόεδρος.
β. Κατής Νικόλαος του Ιωάννη, Καθηγητής ΑΠΘ, ως μέλος.
γ. Νάνος Γεώργιος του Δημητρίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως μέλος.
δ. Τσαντίλη Ελένη του Κωνσταντίνου, Καθηγήτρια Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας, ως μέλος.
ε. Ταραντίλης Πέτρος του Αναστασίου, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας, ως μέλος.

Σκοπός της επιτροπής είναι η τεκμηριωμένη γνωμοδότηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την έγκριση ή όχι του αιτήματος κάθε Τμήματος TEI για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των αντίστοιχων αιτημάτων και εκθέσεων.ΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: