Εθνικό Τυπογραφείο: Ενημέρωση φορέων για την έκδοση του Φ.Ε.Κ που περιλαμβάνει έγγραφό τους

Το Εθνικό Τυπογραφείο στο πλαίσιο της προσπάθειας του για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες αλλά και τους δημόσιους φορείς, θέτει σε λειτουργία μια ηλεκτρονική εφαρμογή με σκοπό την άμεση πληροφόρηση των δημόσιων υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου σχετικά με τη δημοσίευση των εγγράφων τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικότερα, από την Τρίτη 23/10/2018, όλοι οι φορείς που έχουν αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνσης webmaster.et@et.gr, έγγραφα προς δημοσίευση, με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης και έχουν λάβει ΚΑΔ (Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης), θα ενημερώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ηλεκτρονική διεύθυνση(Et_Released@et.gr) για το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), στο οποίο περιλαμβάνεται το έγγραφό τους.

Επιπλέον, όλοι οι φορείς θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά και σε περίπτωση διόρθωσης σφάλματος σε δημοσίευμα που τους αφορά το οποίο οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπηρεσιών του Εθνικού Τυπογραφείου και γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ. 16 του ν. 3469/2006.

Το ενημερωτικό μήνυμα θα αποστέλλεται την ημέρα που αναρτάται στον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου το σχετικό ΦΕΚ, προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φορέα από την οποία στάλθηκε το προς δημοσίευση έγγραφο.

Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης των φορέων δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει για έγγραφα που περιέρχονται σε έγχαρτη μορφή για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Εννοείται ότι οι φορείς θα εξακολουθήσουν να έχουν την δυνατότητα, που παρέχεται από τον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου, να αναζητήσουν την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων τους χρησιμοποιώντας τον ΚΑΔ, στη διαδρομή: Αναζητήσεις ΦΕΚ/Αναζήτηση ΚΑΔ. Ο σχετικός σύνδεσμος είναι : http://www.et.gr/index.php/anazitisi-kadΚατηγορίεςΕπικαιρότητα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: