Διάθεση δεδομένων του προγράμματος Copernicus για τις πληγείσες από πυρκαγιές περιοχές του Δ. Σιθωνίας

Στο πλαίσιο υποστήριξης του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την εκδήλωση πυρκαγιών στην περιοχή του Δήμου Σιθωνίας, στις 25 Οκτωβρίου 2018, η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, σε εφαρμογή της 8149/16-12-2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και κατόπιν σχετικής εντολής του, ζήτησε στις 26-10-2018 την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Copernicus/Emergency Management Service – Rapid Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για τις πληγείσες περιοχές. 

Το Copernicus/Emergency Management Service – Rapid Mapping αποτελεί υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άνευ οικονομικής επιβάρυνσης διάθεση χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφικά φαινόμενα.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό με κωδικό ενεργοποίησης EMSR331, και τα χαρτογραφικά προϊόντα και δεδομένα που παράχθηκαν είναι άμεσα διαθέσιμα στον ιστότοπο του προγράμματος  Copernicus/Emergency Management Service – Rapid Mapping στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://emergency.copernicus.eu/mapping, και ειδικότερα στην κατηγορία “Rapid mapping” στον σύνδεσμο “List of activations” και στην συνέχεια στον σύνδεσμο “EMSR331 – Forest Fire in Sithonia, Greece” στην κατηγορία «[EMSR331] Sithonia: Delineation Map, Monitoring 1».

Επίσης τα ανωτέρω χαρτογραφικά προϊόντα και δεδομένα είναι αναρτημένα και άμεσα διαθέσιμα και στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας https://www.civilprotection.gr και ειδικότερα στην κατηγορία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COPERNICUS EMERGENCY MANAGEMENT SERVICE MAPPING» στην υποκατηγορία «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COPERNICUS-EMS RAPID MAPPING» στον σύνδεσμο «2018 – EMSR331 – ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΣΙΘΩΝΙΑ»     

Ειδικότερα, παρήχθησαν χαρτογραφικά προϊόντα από ανάλυση δορυφορικών εικόνων, σε μορφή γεωαναφερμένων pdf και tif, κλίμακας 1:15.000 για την περιοχή του Δήμου Σιθωνίας, στα οποία αποτυπώνεται η πληγείσα έκταση, καθώς και διανυσματικά δεδομένα (vector) με την μορφή αρχείων shp και kmz με την περίμετρο της πληγείσας έκτασης τα οποία διατίθενται συμπιεσμένα σε μορφή αρχείου zip στον σύνδεσμο με τίτλο «Vector package».

Τα ανωτέρω χαρτογραφικά προϊόντα και δεδομένα προέκυψαν από ανάλυση δορυφορικής εικόνας Sentinel 2A/B οπτικής ανάλυσης 10 μέτρων με ημερομηνία λήψης 18/10/2018 (προ καταστροφής) και δορυφορικής εικόνας SPOT7 © Airbus DS οπτικής ανάλυσης 1,5 μέτρων, με ημερομηνία λήψης 27/10/2018  08:53 UTC (μετά καταστροφής).

Εκτός των ανωτέρω χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων, εκκρεμεί και η παραγωγή νεότερων, που θα προκύψουν από επεξεργασία δορυφορικής εικόνας υψηλής ανάλυσης άνευ νεφοκάλυψης, δεδομένου ότι στην δορυφορική  εικόνας SPOT7  με ημερομηνία λήψης 27/10/2018  08:53 UTC που χρησιμοποιήθηκε υπήρχε νεφοκάλυψη πάνω από τη περιοχή ενδιαφέροντος. Στα προϊόντα και δεδομένα αυτά θα περιλαμβάνονται και δεδομένα διαβάθμισης της πληγείσας έκτασης τα οποία θα είναι σύντομα διαθέσιμα στην κατηγορία «[EMSR331] Sithonia: Grading Map».

Διευκρινίζεται ότι η περίμετρος των εκτάσεων που έχουν πληγεί όπως έχουν αποτυπωθεί μετά από ανάλυση δορυφορικών εικόνων, σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτική και δεν υποκαθιστά την οριοθέτηση των καμένων δασικών εκτάσεων από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Τα χαρτογραφικά αυτά προϊόντα και δεδομένα μπορεί να αποτελέσουν χρήσιμη πρόσθετη πληροφορία στο έργο της αποκατάστασης, καταγραφής ζημιών αλλά και στον προγραμματισμό έργων και δράσεων που συνδέονται με νέους πιθανούς επαγόμενους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν μετά την εκδήλωση των εν λόγω πυρκαγιών (κίνδυνος πλημμυρών, κατολισθήσεων κ.τ.λ.).ΚατηγορίεςΠυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: