Έκθεση ΕΚΠΑΑ: Αυτή είναι η κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ελλάδα το 2018

Το ΕΚΠΑΑ-Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς φορείς, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες εκπόνησε την Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος (ΕΚΠ) και διοργανώνει εκδήλωση για την παρουσίαση της, την Πέμπτη 1η Νοεμβρίου 2018, στις 17:30, στο χώρο του Μέγαρο Μουσικής Αθηνών / Megaron – The Athens Concert Hall, στην αίθουσα MC2 (επίπεδο Σκαλκώτα).

Είναι η 4η Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος μετά το 2013 και αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του περιβάλλοντος για την Ελλάδα.

Στην ΕΚΠ 2018 περιλαμβάνονται στοιχεία για την κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ελλάδα στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, της ποιότητας της ατμόσφαιρας, του θορύβου, της βιοποικιλότητας, των υδάτων, των αποβλήτων και των οριζόντιων περιβαλλοντικών θεμάτων. Η παρακολούθηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς παρέχει μια αντικειμενική βάση στοιχείων και πληροφοριών για το περιβάλλον.

Σύμφωνα με την ΕΚΠ, η κατάσταση περιβάλλοντος της Ελλάδας ποικίλει ανάλογα με τον τομέα υπό εξέταση. Σε κάποιους δείκτες παρατηρείται βελτίωση σε άλλους όχι.

Συγκεκριμένα η ΕΚΠ αναφέρει, ότι η βελτίωση αυτή οφείλεται εν μέρει στα εγγενή χαρακτηριστικά της χώρας (μορφολογία, πυκνότητα και κατανομή πληθυσμού) αλλά και στα εφαρμοζόμενα μέτρα πολιτικής, πολλά από τα οποία αποτελούν πολιτικές της ΕΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια, σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων έχει παίξει και η οικονομική κρίση αλλά οι παρατηρούμενες βελτιώσεις δεν μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά σε αυτήν, καθώς, επίσης υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

Την ίδια στιγμή, αδύναμο σημείο αποτελεί η πλημμελής εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας, πρόβλημα που δεν είναι ακριβώς περιβαλλοντικό αλλά που επιφέρει ουσιαστικές επιπτώσεις στην συνολική προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος.

Η συνολική έκθεση: http://ekpaa.ypeka.gr/181019_Book-YPEKA_LOW.pdf

 ΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: