Σεμινάριο: ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

.ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρόσφατες εξελίξεις έως και το Ν 4512/2018 – Αναδυόμενα προβλήματα – Προτεινόμενες λύσεις

Εισηγητές

Κ. Πλιάτσικας, Δικηγόρος, ΔΝ
Ε. Δραγόζη, Δασολόγος, Δρ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ

 Διάρκεια: 8 ώρες
 Έναρξη: Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018
 Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Παρασκευή 30 Νοεμβρίου & Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018 (17.00 –   21.00 & 10.00 – 14.00)
 Τόπος Διεξαγωγής: Mediterranean Palace Hotel, Σαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη

 Τρόποι Παρακολούθησης: Φυσική παρουσία

 Διάγραμμα ύλης

1η ημέρα – Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 (17.00 – 21.00)

Α’ Μέρος: Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου – Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία

 • Η αρχή της δημοσιότητας των εμπράγματων δικαιωμάτων – Συστήματα δημοσιότητας
 • Ορισμός, σκοπός και αρχές του Εθνικού Κτηματολογίου
 • Έννοια κτηματογράφησης – Υποβολή δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων
 • Έλεγχος νομιμότητας των δηλώσεων στο στάδιο της κτηματογράφησης
 • Σύνταξη και ανάρτηση προσωρινών πινάκων και διαγραμμάτων
 • Διόρθωση των ανακριβειών των στοιχείων της κτηματογράφησης – Γενικό πλαίσιο
 • Περαίωση της κτηματογράφησης και πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία
 • Κτηματολογικά Γραφεία – Κτηματολογικά στοιχεία
 • Έννοια και νομική φύση των πρώτων εγγραφών
 • Συνέπειες των πρώτων εγγραφών
 • Διακρίσεις των κτηματολογικών εγγραφών
 • Η οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών και οι συνέπειές της

2η ημέρα – Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018 (10.00 – 14.00)

Β’ Μέρος: Κτηματολόγιο σε λειτουργία – Διόρθωση ανακριβειών πρώτων και μεταγενέστερων κτηματολογικών εγγραφών (10:00 – 12:00)

 • Ανακρίβεια πρώτων εγγραφών – αντικείμενο και είδη κτηματολογικών σφαλμάτων
 • Σύστημα διόρθωσης ανακριβειών πρώτων εγγραφών
 • Εξωδικαστική και δικαστική διόρθωση ανακριβών πρώτων εγγραφών
 • Έννοια και λειτουργία μεταγενέστερων (επιγενόμενων) κτηματολογικών εγγραφών
 • Μεταγενέστερες εγγραφές έως την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών
 • Διαδικασία (μεταγενέστερων) κτηματολογικών εγγραφών
 • Έλεγχος των αποφάσεων του Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου – Διαδικασία αντιρρήσεων
 • Διόρθωση ανακριβειών των μεταγενέστερων εγγραφών

Γ’ Μέρος: Κατάρτιση Δασικών Χαρτών / Υποβολή Αντιρρήσεων/ Κύρωση (12:00 – 14:00)

 • Έννοια Δασικού Χάρτη (ΔΧ) – Σκοπός σύνταξης – Σύντομη ιστορική αναδρομή
 • Στάδια σύνταξης Δασικού Χάρτη (ΔΧ)
 • Περιγραφή του υποβάθρου και τεχνικές προδιαγραφές ΔΧ
 • ΔΧ και Εθνικό Κτηματολόγιο
 • Κατηγορίες αιτήσεων αντιρρήσεων και νομοθετικό πλαίσιο υποβολής τους – παραδείγματα
 • Πρόδηλα σφάλματα ΔΧ
 • Κύρωση ΔΧ – Έννοια και χρόνος κύρωσης
 • Αρμοδιότητα υπηρεσιών για την κύρωση ΔΧ και ειδικά ζητήματα της διαδικασίας
 • Προστασία με ένδικα και ενδικοφανή μέσα πριν και μετά την κύρωση του ΔΧ
 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης ΔΧ και Δασολόγιο

Σκοπός

Σκοπό του Σεμιναρίου αποτελεί η ενημέρωση των συμμετεχόντων για ζητήματα, διαχρονικά και επίκαιρα, που ανακύπτουν στα δύο στάδια για τη δημιουργία και λειτουργία Εθνικού Κτηματολογίου, δηλαδή, στο στάδιο της κτηματογράφησης και στο στάδιο λειτουργίας Κτηματολογίου αλλά και κατά την κατάρτιση και κύρωση δασικών χαρτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διόρθωση ανακριβειών των κτηματολογικών εγγραφών κάθε σταδίου.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς και δικηγόρους της πράξης που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με υποθέσεις εμπράγματου δικαίου, ιδίως κτηματολογικού και δασικού δικαίου, συμβολαιογράφους, τοπογράφους-μηχανικούς, δασολόγους, υποθηκοφύλακες και Προϊσταμένους Κτηματολογικών Γραφείων, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων ΝΠΔΔ, φοιτητές σχολών με συναφές αντικείμενο, καθώς και εν γένει επιστήμονες και επαγγελματίες συναφών κλάδων.

Πληροφορίες-Τρόποι εξόφλησης

Κόστος Συμμετοχής
ΦΠ: 140 €, ΝΠ: 170 €, Δικ. Εταιρίες: 150 €, Ασκούμενοι: 110 €, Φοιτητές: 90 €

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση.

Παρέχονται επίσης:
Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Εγγραφές – Δηλώσεις Συμμετοχής
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, Φράγκων 1
Σόνια Μακρίδου, τηλ.: 2310 532134, 2310 545618, Φαξ: 2310 551530
Ε-mail: nbthess@nb.org, http://www.nb.org | http://www.nbcongress.gr

Ιστοσελίδα σεμιναρίου: https://www.nb.org/greek/nb-ekpedeysi/seminaria-ekp-programmata/dasikoi-xartes.html

.


 ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες, Εκπαίδευση - Επιμόρφωση, Κτηματολόγιο

Tags: , , , , , , ,

1 reply

 1. Ανάθεμα κι αν ξέρουν οι υπεύθυνοι τι γίνεται με την κτηματογράφηση και τους δασικούς χάρτες, και δεν εννοώ τα Δασαρχεία που δεν σχετίζονται με το Κτηματολόγιο.
  Στην Νότια Εύβοια για παράδειγμα έχουν χαρακτηριστεί μέχρι πρότινος ιδιωτικές εκτάσεις (με συμβόλαια προ του 1890) ως δημόσιες δασικές, και κανείς δεν πληροφορεί υπεύθυνα αν θα πρέπει να δηλωθούν στο κτηματολόγιο που είναι υπό εξέλιξη στην περιοχή.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: