Ανακοίνωση της Π.Ε.Π.Τε.Γ. για το Π.Δ.99/2018 & τα επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικοτήτων μηχανικών

Μετά τον αποκλεισμό των Γεωπόνων – Γεωτεχνικών ΤΕ της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από τα μητρώα επιμετρητών δημοσίων έργων με το ΦΕΚ 4841/2017 (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι Γεωτεχνικοί ΠΕ του ΓΕΩΤΕΕ) με τίτλο ‘’Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221του ν. 4412/2016 ‘’ του Υπερυπουργού της κυβέρνησης κ. Χρίστου Σπίρτζη Μηχανικού ΠΕ πρώην προέδρου του Τ.Ε.Ε., έρχεται η πρόσφατη έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ. 99/2018 (ΦΕΚ 187/Α’) με τίτλο «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα» με το οποίο εκχωρεί στους Διπλωματούχους Μηχανικούς ΠΕ μελών του Τ.Ε.Ε. Γεωτεχνικά επιστημονικά και επαγγελματικά αντικείμενα.

Η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπόνων (Π.Ε.Π.Τε.Γ.) ο επιστημονικός & επαγγελματικός φορέας των Πτυχιούχων Γεωπόνων-Γεωτεχνικών της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης εκφράζει την έντονη αντίθεση και αγανάκτηση για τη επιχειρούμενη, μέσω του συγκεκριμένου Π.Δ. 99/2018, προσπάθεια χειραγώγησης και υφαρπαγής των επιστημονικών και επαγγελματικών αντικειμένων των γεωτεχνικών ΤΕ – μελών της, (όπως και των συναδέλφων γεωτεχνικών ΠΕ του ΓΕΩΤΕΕ) και την εκχώρησή τους σε επαγγελματίες άλλων άσχετων με την Γεωπονική επιστήμη κλάδων .

Με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 99/2018 (ΦΕΚ 187/Α’), ρυθμίζονται θέματα που άπτονται άμεσα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των γεωτεχνικών, χωρίς μάλιστα να έχει υπάρξει καμία προηγούμενη ενημέρωση, διαβούλευση  συζήτηση και με τις άλλες ειδικότητες της Τεχνολογικής & Πανεπιστημιακής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ενώσεις, Επιμελητήρια, Φορείς κ.λπ.)

Με το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα παρέχεται σε ορισμένες ειδικότητες Μηχανικών ΠΕ μελών του Τ.Ε.Ε. , οι οποίοι δεν διαθέτουν το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο και κατά παράβαση της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας, η δυνατότητα άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων που αποτελούν ξεκάθαρα γεωτεχνικά αντικείμενα (όπως η εκπόνηση Δασικών Μελετών, Υδρογεωλογικών Μελετών,εκπόνηση Μελετών Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου, Απεντομώσεις κ.λ.π.) και περιλαμβάνονται στα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωπόνων – Γεωτεχνικών ΤΕ μελών της Π.Ε.Π.Τε.Γ. και των Γεωτεχνικών ΠΕ μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Η Π.Ε.Π.Τε.Γ. υπογραμμίζει ότι είναι ανεπίτρεπτη και επικίνδυνη η άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων από ειδικότητες άσχετες με την γεωπονική επιστήμη καθώς σχετίζονται άμεσα με την προστασία & διαχείριση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων, αλλά και την προστασία της υγιεινής & ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει:

την ελεύθερη πρόσβαση στο επάγγελμα του Γεωπόνου-Γεωτεχνικού με ισότητα και ισονομία χωρίς φραγμούς και αποκλεισμούς,

την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, μέσω της πλήρους αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης και της επαγγελματικής εμπειρίας των αρμόδιων γεωτεχνικών επιστημόνων τεχνολογικής & πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

Σε καμία περίπτωση η Πολιτεία δεν πρέπει να ευνοεί, με νομοθετικές ή κανονιστικές πρωτοβουλίες, την οποιοδήποτε και χωρίς φραγμούς και πέρα από κάθε έννοια επιστημονικής δεοντολογίας, προσπάθεια επαγγελματικού κανιβαλισμού από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους και στην συγκεκριμένη περίπτωση από τους Μηχανικούς ΠΕ μελών του Τ.Ε.Ε.

Η Π.Ε.Π.Τε.Γ. ζητά την άμεση απαλοιφή των απαράδεκτων σχετικών διατάξεων του Π.Δ. 99/2018 που σχετίζονται με την Άσκηση του επαγγέλματος Γεωτεχνικού.

Επιπρόσθετα απαιτεί άμεσα να συμπεριληφθούν και οι Γεωπόνοι-Γεωτεχνικοί ΤΕ στα μητρώα επιμετρητών δημοσίων έργων με τροποποίηση των σχετικών άρθρων του ΦΕΚ 4841/2017.

Σε κάθε περίπτωση θέτει την Κυβέρνηση προ των ευθυνών της για τα σοβαρά προβλήματα που θα προκύψουν από την ενδεχόμενη εφαρμογή τους τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα.

Καλούμε την κυβέρνηση να μεριμνήσει και για την έκδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Γεωπονικών Σχολών των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τα οποία εκκρεμούν από ιδρύσεως τους, δείχνοντας την ίδια ευαισθησία όπως έπραξε και με τους Μηχανικούς ΠΕ του Τ.Ε.Ε.

Η Π.Ε.Π.Τε.Γ. ως Επιστημονικός & Επαγγελματικός Φορέας των Πτυχιούχων Γεωτεχνικών της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται, τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα, θα επιδιώξει να ενημερώσει τους αρμόδιους Υπουργούς & Φορείς προκειμένου να εκθέσει αναλυτικά απόψεις και προτάσεις επί του θέματος ώστε να γίνουν το γρηγορότερο δυνατόν οι απαραίτητες διορθώσεις.

Σε κάθε περίπτωση η Π.Ε.Π.Τε.Γ., στο πλαίσιο της προάσπισης των επιστημονικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών της τα οποία δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα του Αγροτοδιατροφικού τομέα & στο περιβάλλον και κατ’ επέκταση στην γεωτεχνική επιστήμη , θα χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την ακύρωση των συγκεκριμένων διατάξεων.

Τέλος, για πολλοστή φορά επαναλαμβάνουμε ότι στον Γεωτεχνικό κλάδο υπάρχουν και οι Γεωτεχνικοί της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και αυτό οφείλουν να το καταλάβουν επιτέλους, αυτοί που μας αγνοούν επιδεικτικά και δεν καταλαβαίνουν ότι ο κίνδυνος δεν είναι οι κατά κόσμον ‘’ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ’’ αλλά οι Διπλωματούχοι Πανεπιστήμονες του Τ.Ε.Ε. ….

Μετά την επιχειρούμενη διάλυση της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και των πτυχιούχων της ο επόμενος στόχος έχει ήδη επιλέγει και είναι ο Γεωτεχνικός Κλάδος & τα επαγγελματικά αντικείμενα του στο σύνολο του….

Και ακόμα είμαστε στην αρχή !!!!

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Π.Ε.Π.Τε.Γ.ΚατηγορίεςΕπικαιρότητα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: