Παράταση της Σύμβασης ζητούν οι 5066 εργαζόμενοι στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για την αντιπυρική προστασία

Τη παράταση της Σύμβασης τους αιτούνται οι 5066 εργαζόμενοι του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας, με κοινή επιστολή τους προς αρμόδιους φορείς. 

Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής με τις θέσεις και τα αιτήματα των εργαζομένων:

Η οργάνωση της πρόληψης στη δασοπροστασία αποτελεί το βασικότερο εργαλείο αντιμετώπισης των πυρκαγιών

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ γνωρίζοντας την κατάσταση που επικρατεί στη Χώρα μας στο τομέα της Δασοπροστασίας προέβη στην πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού για καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών οι οποίες δεν δημιουργούνται κατ’ έτος, αλλά είναι υπαρκτές σε συνεχή βάση. Ορθώς επομένως δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ΠΡΟΛΗΨΗ, η οποία είναι η κατεξοχήν αναγκαία και απαραίτητη ενέργεια για αποφυγή καταστροφών ή απώλειας ανθρωπίνων υπάρξεων όπως συνέβη στις τελευταίες πυρκαγιές.

Συγκεκριμένα για το Νομό Μαγνησίας προσλήφθηκαν 61 άτομα, στα όρια ευθύνης του Δασαρχείου Βόλου, 32 στα όρια ευθύνης του Δασαρχείου Αλμυρου, 40 στα όρια ευθύνης του Δασαρχείου Σκοπέλου (συνολικά 133 άτομα στο Νομό) και 5.066 άτομα σε όλη τη χώρα είμαστε ωφελούμενοι του πραγματικά πρωτοποριακού ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ προγράμματος που υλοποιείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της Χώρας με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (αριθ. 84675/23-3-2018 ΦΕΚ 1510 Β΄).

Καλύπτουμε ανάγκες σε προσωπικό, των κατά τόπους δασικών Υπηρεσιών, για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων της Χώρας, καθώς και για τη διαχείριση των καμένων εκτάσεων με καθαρισμούς και υλοτομίες συσσωρευμένης βιομάζας, διανοίξεις δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων κλπ.

Επί πλέον, στο προαναφερθέν πρόγραμμα εντάχθηκε και η προτεραιότητα, της απόκτησης δεξιοτήτων των προσλαμβανομένων, με ειδικά σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν ανά δασική Αρχή.

Έχοντας υπόψη ότι:

 1. Η πρόσληψη 5.066 ατόμων σε όλη τη χώρα, πέρα από το γεγονός ότι συμβάλει τα μέγιστα στον τομέα της πρόληψης στη Δασοπροστασία, ΜΕΙΩΝΕΙ την ΑΝΕΡΓΙΑ δίνοντας εργασία και παράλληλα ειδίκευση, μέσα από την εκπαίδευση που τους γίνεται, ως Δασεργάτες (ΚΑΔ ΙΚΑ: 651120) ενώ και οι προσληφθέντες Πτυχιούχοι Δασολόγοι/Δασοπόνοι και Ειδικοί Δασικής Προστασίας εφαρμόζουν στο Πεδίο τις επιστημονικές τους γνώσεις.
 2. Η πρόσληψη των 5.066 ατόμων είναι σημαντική γιατί το έργο που επιτελούν αφορά σε φιλικές δράσεις προς το περιβάλλον δράσεις οι οποίες είναι:
  1. Δασολόγοι: λήψη στοιχείων υπαίθρου για τη σύνταξη μελετών αντιπυρικής προστασίας (πυροφυλακίων, δεξαμενών, καθαρισμών βιομάζας, διάνοιξης ή συντήρησης δασικών οδών, διάνοιξης ή συντήρησης αντιπυρικών λωρίδων κλπ.), σύνταξη μελετών δασικών έργων (επικουρικά), επίβλεψη έργων αντιπυρικής προστασίας.
  2. Δασοπόνοι: ομοίως ως ανωτέρω.
  3. Ειδικοί δασικής προστασίας: επιστασία συνεργείων καθαρισμού και υλοποίησης μελετών αντιπυρικής προστασίας.
  4. Εργάτες/τριες: συμμετοχή στα συνεργεία καθαρισμών βιομάζας εντός των δασών και των δασικών εκτάσεων και της πλευρικής βλάστησης των δασικών οδών.
  5. Οδηγοί: μεταφορά προσωπικού και εργαλείων στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών.
  6. Χειριστές μηχανημάτων έργων: Θα απασχοληθούν στον χειρισμό υφισταμένων στις υπηρεσίες μηχανημάτων έργων (προωθητών, διαμορφωτών-ισοπεδωτών γαιών, φορτωτών, σύνθετων μηχανημάτων έργων -jcb- γεωργικών ελκυστήρων) για τη διάνοιξη και συντήρηση του δασικού δικτύου της περιοχής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών κατά τη διάρκεια εκδήλωσης πυρκαγιάς, μετά από εντολή του προϊσταμένου της Υπηρεσίας μετά της επίβλεψης δασολόγου-δασοπόνου και κατόπιν συνεννόησης με την Π.Υ., χρήση των μηχανημάτων κατά τα έργα και τις εργασίες αντιπυρικής προστασίας της περιοχής.
  7. Διοικητικοί-λογιστικοί: Κάλυψη του διοικητικού φόρτου που συνεπάγεται η απασχόληση του συνόλου του προσλαμβανόμενου προσωπικού, καθώς κι υποβοήθηση στην διεκπεραίωση του διοικητικού έργου της Υπηρεσίας, τήρηση αρχείου, εξυπηρέτηση του τηλεφωνικού κέντρου κ.λπ.
  8. Φύλακες: φύλαξη εγκαταστάσεων, εργοταξίων και εξοπλισμού.
 3. Mε την ορθή εφαρμογή του προγράμματος οδηγούμαστε στο σπάσιμο του Τριγώνου της φωτιάς επομένως σε μεσομακροπρόθεσμο διάστημα στην ΔΡΑΣΤΙΚΗ μείωση των Δασικών Πυρκαγιών
 4. Ενισχύονται με δυναμικό προσωπικό υπηρεσίες που είναι υποστελεχωμένες.
 5. Σημαντική παράμετρος η οποία πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως είναι η μείωση του Οικονομικού κόστους (Σύμφωνα με έρευνα του Ανδ. Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου – Υπαρχηγού ΠΣ, ε.α, Νομικού με τίτλο: «Το Κόστος της Δασοπυρόσβεσης στην Ελλάδα.», https://www.zougla.gr/file.ashx?fid=1725510 Σελ. 27-34, το ετήσιο κόστος αυξήθηκε από 62.500.000€ όταν την Δασοπυρόσβεση είχε η Δασική Υπηρεσία σε 230.000.000€ όταν ανέλαβε το Πυροσβεστικό Σώμα.)
 6. Αξιοποιούνται Διακόσια πενήντα εκατομμύρια, που σύμφωνα με τον κ. Β. Αποστόλου (Τέως Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – https://dasarxeio.com/2018/11/02/62083/) «λιμνάζουν» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για επενδύσεις στα Δάση.

Αιτούμαστε:

 1. Άμεσα την Παράταση του Προγράμματος πέρα του 8μήνου ή Προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ πριν από τη λήξη αυτού όπου να προηγούνται οι εργαζόμενοι στο Κοινωφελές της Αντιπυρικής και να εμφανίζονται στην Κατηγορία 1 γιατί πραγματοποιείται και Θεωρητική Κατάρτιση και Πρακτική Άσκηση αυτών αλλά κύρια εργασιακή εφαρμογή για 8 μήνες στο Πεδίο.
 2. Μεσοπρόθεσμα την Μετατροπή του Προγράμματος σε πενταετής υποχρέωσης.
 3. Μακροπρόθεσμα τη δημιουργία Δασικού Σώματος Πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών και Αντιπυρικής Προστασίας έτσι ώστε η συνεργασία Πυροσβεστικού Σώματος και Δασικής Υπηρεσίας να οδηγήσει στην ΔΡΑΣΤΙΚΗ μείωση των Δασικών Πυρκαγιών που τόσα δεινά έχουν προκαλέσει στη Χώρα μας σε:
 • ανθρώπινες ζωές
 • περιουσίες
 • περιβάλλον
 • ερημοποίηση
 • διάβρωση εδάφους
 • εξαφάνιση ζώων
 • πλημμύρες
 • κλίμα
 • τουριστική υποδομή και ανάπτυξη

Όλα αυτά θα επιτευχθούν με τη βαρύτητα που δίνεται επιτέλους μετά από 20 χρόνια στην ΠΡΟΛΗΨΗ και ΟΧΙ στην καταστολή.

Με εκτίμηση

Οι εργαζόμενοιΚατηγορίεςΑπασχόληση, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: