Ψήφισμα Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης για το ΠΔ 99/2018 (επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικών)

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών εκφράζει τον έντονο προβληματισμό και την αντίθεσή του σχετικά με το περιεχόμενο του Προεδρικού Διατάγματος με αριθμ. 99/2018 (ΦΕΚ 187/Α) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα». Συγκεκριμένα, θεωρεί ότι για την ορθολογική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και του φυσικού περιβάλλοντος απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση που βασίζεται στις αρχές της Επιστήμης της Δασολογίας, την οποία δεν διαθέτουν οι αναφερόμενες στο ΠΔ 99/2018 ειδικότητες μηχανικών.

Το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα, μάλλον, αποσκοπεί στην υφαρπαγή μακροχρόνια κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου των Δασολόγων-Περιβαλλοντολόγων, τα οποία ορίζονται ρητά με το ΠΔ 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α’) «Ασκηση του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού», παρά στην επιστημονική αντιμετώπιση αντικειμένων, όπως αυτά της Εκπόνησης Δασικών Μελετών, των Μελετών Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης, των Έργων Πρασίνου, κλπ., τα οποία αποτελούν αναμφισβήτητα αμιγώς γεωτεχνικά αντικείμενα.

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών ζητάει με το παρόν την επανεξέταση και απαλοιφή κάθε σχετικής διάταξης του ΠΔ 99/2018 που έρχεται σε αντίθεση με ήδη κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των Δασολόγων – Περιβαλλοντολογών, ώστε να διασφαλιστεί η ισονομία, η επιστημονική δεοντολογία και η επιστημονικά ορθολογική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.ΚατηγορίεςΕπικαιρότητα

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: