Λέσβος: Απαγόρευση θήρας σε περίοδο δυσμενών καιρικών συνθηκών

Απόφαση απαγόρευσης θήρας κατά περίοδο που επικρατούν ακραία καιρικά φαινόμενα (διάρκειας και έντασης) που έχουν κύριο χαρακτηριστικό τη χιονόπτωση, τον παγετό, τους δυνατούς ανέμους κ.α., εξέδωσε η Διεύθυνση Δασών Λέσβου για την περιοχή αρμοδιότητάς της (Νήσος Λέσβος, Λήμνος και Αγ. Ευστράτιος).

Η απόφαση ισχύει και σε περιπτώσεις χαμηλής έντασης χιονοπτώσεων (έδαφος καλυμμένο πλήρως με χιόνι) απαγορεύοντας έτσι τη θήρα με ενέδρα στις πηγές (καρτέρι) και την παρακολούθηση ιχνών στο χιόνι (τριχωτά θηράματα). Στην περίπτωση ύπαρξης χιονοσκεπών εκτάσεων απαγορεύεται η άσκηση θήρας σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων από τις εκτάσεις αυτές.

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2018-2019.

Αναλυτικά η απόφαση:

[Απόφαση 72209/28.11.2018 (Β´ 5685) Διεύθυνσης Δασών Λέσβου]

Απαγόρευση θήρας σε περίοδο δυσμενών καιρικών συνθηκών στο Νομό Λέσβου κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2018-2019.

“Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην περιοχή αρμοδιότητας μας (όρια Νομού Λέσβου) κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2018-2019 στις περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων (διάρκειας και έντασης) που έχουν κύριο χαρακτηριστικό τη χιονόπτωση, τον παγετό, τους δυνατούς ανέμους κ.α., εξαιτίας των οποίων τα είδη της άγριας πανίδας καθίστανται ευάλωτα και ανήμπορα να αναπτύξουν τις ικανότητες άμυνας και διαφυγής ως δικαίωμα αρχής στα πλαίσια άσκησης της θήρας.

Η ανωτέρω απόφαση ισχύει και σε περιπτώσεις χαμηλής έντασης χιονοπτώσεων (έδαφος καλυμμένο πλήρως με χιόνι) απαγορεύοντας έτσι τη θήρα με ενέδρα στις πηγές (καρτέρι) και την παρακολούθηση ιχνών στο χιόνι (τριχωτά θηράματα).

Στην περίπτωση ύπαρξης χιονοσκεπών εκτάσεων απαγορεύεται η άσκηση θήρας σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων από τις εκτάσεις αυτές.

Η διαπίστωση της ύπαρξης των προϋποθέσεων εφαρμογής της παρούσας και η χρονική διάρκεια ισχύος των μέτρων ανήκει στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Δασών Λέσβου. Η ενημέρωση των κυνηγών, μέσω σχετικών ανακοινώσεων, ανήκει στις κυνηγετικές οργανώσεις.

Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Δασικής Νομοθεσίας (ν.δ. 86/1969 και 996/1971, ν. 177/1975, της με αριθμ. 441985/29-11-1985 κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/01-09-2010 κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-02-2012 (ΦΕΚ 415/τ.Β’/2012) απόφαση).

Η εφαρμογή και τήρηση της παρούσης, ανατίθεται στα όργανα τηςΔασικής Υπηρεσίας, των Κυνηγετικών Οργανώσεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2018-2019.

 


Για αποφάσεις άλλων περιοχών: Απαγορεύσεις θήρας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 30.12.2018


follow_fb.gif

 ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: