Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Π.Π. Βόρα-Πάικου-Βερμίου

Διοικητικό Συμβούλιο απέκτησε ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα- Πάικου-Βερμίου με το ΦΕΚ ΥΟΔΔ 50/07-02-2019.

Πιο αναλυτικά, τα μέλη ορίζονται ως εξής:

  1. Αϊναλής Απόστολος, Δασολόγος-Λιβαδοπόνος, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αναπληρώτρια την Κουτσογιάννη Αιμιλία-Μαρία, ΠΕ Περιβάλλοντος στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ.
  2. Γιάννου Δημήτριος, Δήμαρχος Έδεσσας, ως εκπρόσωπος των εμπλεκομένων Δήμων, με αναπληρωτή τον Στάμκο Γρηγόριο, Δήμαρχο Πέλλας.
  3. Αθανασιάδου-Αηδονά Αθηνά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματισμού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με αναπληρώτρια την Καράμπελλα Μαρία, Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
  4. Αμοιρίδης Μιχαήλ, Δασοπόνος, ως εκπρόσωπος της εν γένει επιστημονικής κοινότητας με εμπειρία σε σχετικά θέματα, με αναπληρωτή τον Αστάρα Χρήστο, Περιβαλλοντολόγο-Βιολόγο.
  5. Μπίρτσας Περικλής, Δασολόγος, Αναπληρωτής καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας, ως εκπρόσωπος της Ακαδημαϊκής κοινότητας, με αναπληρωτή τον Τόσιο Αριστείδη, Δασολόγο ως εκπρόσωπο της εν γένει επιστημονικής κοινότητας με εμπειρία σε σχετικά θέματα.
  6. Βασιλειάδης Σάββας, ως εκπρόσωπος των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Μ.Κ.Ο. με αναπληρωτή τον Πρώιο Ιωάννη, ομοίως.
  7. Τσαρκνιάς Πέτρος, ως εκπρόσωπος των Παραγωγικών φορέων με αναπληρωτή τον Χατζημλάδη Χρήστο, μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου Κιλκίς, ως εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται ο Αϊναλής Απόστολος του Βασιλείου.

Η θητεία του Προέδρου και των μελών του παραπάνω συγκροτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.

 ΚατηγορίεςΠροστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: