Συγκρότηση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου

Διοικητικό Συμβούλιο απέκτησε ο Φορέας Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου με το ΦΕΚ ΥΟΔΔ 50/07-02-2019.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργού και του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως μέλη ορίζονται οι εξής:

  1. Γεώργιος Αλβανόπουλος, ΠΕ Περιβάλλοντος στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αναπληρώτρια την Αμαλία-Μαρία Κουτσογιάννη, ΠΕ Περιβάλλοντος στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ.
  2. Γεώργιος Καπεντζώνης, Πολιτικός Μηχανικός, Δήμαρχος Δωρίδας, ως εκπρόσωπος των εμπλεκομένων Δήμων, με αναπληρωτή τον Πνευματικό Αλέξανδρο, Δήμαρχο Κορινθίων.
  3. Γεώργιος Ψυχογιός, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με αναπληρωτή τον Πετρίτση Γεώργιο, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  4. Κεφάλας Σταύρος, ΠΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων ως εκπρόσωπος της επιστημονικής κοινότητας με εμπειρία σε σχετικά θέματα, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνου Παναγιώτη, Λογιστή, ομοίως.
  5. Καντήρος Διονύσιος, ΠΕ Περιβαλλοντολόγο, ως εκπρόσωπος της επιστημονικής κοινότητας, με εμπειρία σε σχετικά θέματα, με αναπληρωτή τον Ματθαίου Γεώργιο, Βιολόγο-Ιχθυολόγο, ομοίως.
  6. Δροσόπουλος Αναστάσιος, ως εκπρόσωπος των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), με αναπληρωτή τον Λατσούδη Παναγιώτη, ομοίως.
  7. Μαυρομάτη Δάφνη, ως εκπρόσωπο των Παραγωγικών Φορέων της Περιοχής με αναπληρωτή τον Μακρόπουλο Πέτρο, ομοίως.

Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται ο Κεφάλας Σταύρος του Αναστασίου.

Η θητεία του Προέδρου και των μελών του παραπάνω συγκροτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.ΚατηγορίεςΠροστατευόμενες περιοχές

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: