Διαχείριση των δασών για την προστασία του αγριόκουρκου. Η Σλοβακία κινδυνεύει να οδηγηθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να βελτιώσει τη διαχείριση των δασών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Σλοβακία, επειδή δεν εξασφάλισε επαρκή προστασία της φύσης, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των πτηνών. Η νομοθεσία της ΕΕ για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΚ του Συμβουλίου) και τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΟΚ) θεσπίζει το Natura 2000, το πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών, που συνιστά εχέγγυο έναντι δυνητικά επιβλαβών εξελίξεων.

Στο πλαίσιο αυτής της νομοθεσίας, τα σχέδια διαχείρισης δασών και οι δραστηριότητες όπως η υλοτόμηση σε προστατευόμενες περιοχές πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση των επιπτώσεών τους στους τόπους του δικτύου Natura 2000 πριν από τη χορήγηση της άδειας. Τα σλοβακικά σχέδια διαχείρισης δασών και οι τροποποιήσεις τους, καθώς και η υγιεινή υλοτόμηση με σκοπό την πρόληψη της προσβολής από παράσιτα, θα πρέπει να αξιολογούνται ως προς τις επιπτώσεις τους. Προς το παρόν, οι διατάξεις αυτές απουσιάζουν από τη σλοβακική νομοθεσία.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Σλοβακία δεν μετέφερε ορθώς στο εθνικό της δίκαιο την υποχρέωση που θεσπίζεται από την οδηγία για τους οικοτόπους και η οποία προβλέπει ότι τα έργα σε προστατευόμενες περιοχές του Natura 2000 πρέπει να υπόκεινται σε κατάλληλη εκτίμηση των επιπτώσεων που επιφέρουν σ’ αυτούς τους τόπους.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, ο πληθυσμός του αγριόκουρκου (Tetrao urogallus), να έχει μειωθεί κατά το ήμισυ στις ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) από το 2004, όταν η Σλοβακία έγινε μέλος της ΕΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Σλοβακία δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προληφθούν τόσο η υποβάθμιση των οικοτόπων του αγριόκουρκου όσο και η σημαντική διατάραξη του συγκεκριμένου είδους και, ως εκ τούτου, δεν εφάρμοσε σωστά την οδηγία για τους οικοτόπους.

Επιπλέον, η Σλοβακία δεν έχει θεσπίσει ακόμη επαρκή μέτρα ειδικής διατήρησης για τον αγριόκουρκο, όπως απαιτείται από την οδηγία για τα πτηνά, ούτε έχει καταρτίσει τα σχέδια διαχείρισης για τις οικείες ζώνες ειδικής προστασίας. Η Σλοβακία έχει προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Να σημειώσουμε ότι τον περασμένο Αύγουστο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Σλοβακία για το ίδιο θέμα. Η Σλοβακία είχε προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Διαφορετικά, κινδύνευε να γίνει αποδέκτης επίσημου αιτήματος συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ. Όπως και έγινε.ΚατηγορίεςΆγρια ζωή

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: