Δ/νση Δασών Κυκλάδων: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Τη Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 λήγει η προθεσμία άσκησης αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Οριστικού Δασικού Χάρτη των πρώην ΟΤΑ Άνω Μεράς της ν. Μυκόνου, Αδάμαντα ν. Μήλου, Ανάφης, ν. Ανάφης, Άνω Μεριάς, Φολεγάνδρου, ν. Φολεγάνδρου, Σικίνου ν. Σικίνου, Οίας, Ημεροβιγλίου, Βουρβούλου, Θήρας, Καρτεράδου, Μεσσαριάς, Βόθωνα, Έξω Γωνίας, ν. Θήρας και Θηρασιάς, ν. Θηρασιάς Κυκλάδων, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων με την οποία τροποποιείται και η σχετική απόφαση ανάρτησης.

Το κείμενο της σχετικής απόφασης αναφέρει τα εξής:

1. Τροποποιούμε την με αρ. πρ. 62878/19.10.2018 (ΑΔΑ: ΩΩΣΩΟΡ1Ι-ΞΨ7) απόφαση μας (σχετ. 1) αποκλειστικά και μόνο ως προς το μέρος της παρ. Β. και ειδικότερα ως προς το τμήμα που αφορά στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:

Η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας άσκησης αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Οριστικού Δασικού Χάρτη των πρώην ΟΤΑ Άνω Μεράς της ν. Μυκόνου, Αδάμαντα ν. Μήλου, Ανάφης, ν. Ανάφης, Άνω Μεριάς, Φολεγάνδρου, ν. Φολεγάνδρου, Σικίνου ν. Σικίνου, Οίας, Ημεροβιγλίου, Βουρβούλου, Θήρας, Καρτεράδου, Μεσσαριάς, Βόθωνα, Έξω Γωνίας, ν. Θήρας και Θηρασιάς, ν. Θηρασιάς Κυκλάδων είναι η 29η Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή τόσο για τους κατοίκους εσωτερικού όσο και για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή.

2. Κατά τα λοιπά η με αρ. 62878/19.10.2018 απόφαση μας ισχύει ως έχει.ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: