Τροποποίηση διατάξεων του ν. 998/1979 στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

Στο Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ με τίτλο «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε τη Παρασκευή 1/3 στη Βουλή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 998/1979.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 78, στις κατ’ εξαίρεση επιτρεπτές επεμβάσεις σε εκτάσεις που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία προστίθενται οι εγκαταστάσεις φιλοξενίας και περίθαλψης άγριων ζώων, όπως και των συνοδών αυτών εγκαταστάσεων. Δικαιούχοι της επέμβασης είναι το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ), νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν ως σκοπό την προστασία της άγριας πανίδας και πραγματοποιούν δράσεις προστασίας και διαχείρισης των άγριων ζώων και των βιοτόπων τους.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 2 εισάγεται ειδική μεταβατική ρύθμιση για τις εγκαταστάσεις κέντρων περίθαλψης και φιλοξενίας ειδών της άγριας πανίδας και των συνοδών αυτών εγκαταστάσεων εντός εκτάσεων που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία, οι οποίες στερούνται έγκρισης επέμβασης. Συγκεκριμένα παρέχεται στους φορείς των ως άνω εγκαταστάσεων προθεσμία δύο ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου προκειμένου να λάβουν έγκριση για την επέμβαση που έχουν πραγματοποιήσει. Ο σκοπός της ρύθμισης είναι να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών, η νομιμοποίηση και ο εκσυγχρονισμός τους.

Τέλος, με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 3 παρατείνεται έως 8.8.2020 η προθεσμία για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών για τα υφιστάμενα κτίρια και υποδομές που κατασκευάστηκαν χωρίς έγκριση εντός πάρκων και αλσών. Με διάταξη του ν. 4280/2014 ορίστηκε ότι οι κατασκευές αυτές εξαιρούνται της κατεδάφισης εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και δόθηκε χρονικό διάστημα τριών ετών στους οικείους Ο.Τ.Α για να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την έγκριση τους σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Άρθρο 78

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 998/1979 (Α’ 289)

1. Στο άρθρο 57 του ν. 998/1979 προστίθεται παρ. 9 ως εξής:

«9. Επιτρέπεται η επέμβαση σε δάση, δασικές εκτάσεις και σε εκτάσεις των περιπτ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3 για την εγκατάσταση κέντρων περίθαλψης και φιλοξενίας ειδών της άγριας πανίδας, καθώς και των συνοδών αυτών εγκαταστάσεων. Ως προς τους δικαιούχους της επέμβασης και τις εν γένει προϋποθέσεις της εγκατάστασης εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην 336107/14-2-2000 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (Β’ 223).»

2. Υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εγκαταστάσεις κέντρων φιλοξενίας και περίθαλψης ειδών της άγριας πανίδας, καθώς και οι συνοδές αυτών εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν σε δάση, δασικές εκτάσεις και εκτάσεις των περιπτ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, από φορείς του άρθρου 3 της 336107/14-2-2000 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας (Β’ 223), οφείλουν να λάβουν, μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας, την έγκριση της παρ. 9 του άρθρου 57 του ν. 998/1979.

3. Η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 998/1979 παρατείνεται μέχρι τις 8.8.2020.ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: