ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «FMIS – SITHON»

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «FMIS – SITHON»

(για τη διαχείριση των δασών και την αντιπυρική προστασία)

Γράφει ο Δρ. Σ. Γκατζογιάννης

Τα πληροφοριακά συστήματα είναι σήμερα βασικά και αναντικατάστατα εργαλεία για τη διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφοριών. Η διαχείριση των δασών είναι ένας χώρος όπου τα συστήματα αυτά βρήκαν εκτεταμένη εφαρμογή από τα πρώτα βήματά τους. Η μεγάλη έκταση που καλύπτουν τα δασικά οικοσυστήματα, σε συνδυασμό με την ανάγκη για χωρική αναφορά των δασικών πληροφοριών, ανέδειξαν πολύ γρήγορα τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, ως τα πλέον σημαντικά εργαλεία διαχείρισης δασικών πληροφοριών, υποκαθιστώντας έτσι κάθε προηγούμενη τεχνική που βασιζόταν στη αναλογική χαρτογραφία και τις συνήθεις πρακτικές επεξεργασίας και ανάλυσης δασικών πληροφοριών.

Το πρόγραμμα «FMIS SITHON» (Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για Διαχείριση δασών και Αντιπυρική προστασία) λειτουργεί με λογισμικό της ESRI, δηλαδή το ArcGIS, καλύπτει βασικές ανάγκες διαχείρισης των δασών και επεκτείνεται στον τομέα των δασικών πυρκαγιών για να καλύψει εξειδικευμένες πλέον ανάγκες τόσο της πρόληψης όσο και της καταστολής των δασικών πυρκαγιών, καθώς και της αποκατάστασης καμένων δασικών εκτάσεων.

Ειδικότερα όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές, οι τομείς ή τα στάδια αντιπυρικής προστασίας στα οποία εστιάζει και υποστηρίζει το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνουν:

Α. Την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και ιδιαίτερα:

1) Τη συγκέντρωση πληροφοριών για τη περιοχή αντιπυρικής προστασίας, δηλαδή για το σύνολο των μεταβλητών του δάσους ή της δασικής περιοχής που είναι σημαντικές για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών.

2) Τη λήψη μέτρων και την εκτέλεση έργων πρόληψης/ μείωσης του κινδύνου πυρκαγιάς και αποτροπής ενδεχόμενης πυρκαγιάς (μέτρα προ-κατασταλτικά)

3) Την ενσωμάτωση παραμέτρων αντιπυρικής προστασίας στη διαχείριση των δασών. Βελτίωση, δηλαδή, της ικανότητας αντίστασης του δάσους απέναντι στον κίνδυνο πυρκαγιάς μέσα από διαδικασίας διαχείρισης του δάσους (εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων και υλοτομικές επεμβάσεις).

4) Την καταγραφή αναγκών και διατιθέμενων μέσων καταστολής μιας ενδεχόμενης πυρκαγιάς στη συγκεκριμένη περιοχή.

5) Την οργάνωση ομάδων καταστολής δασικής πυρκαγιάς και

6) Την κατάρτιση αντιπυρικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου και σχεδίου συντονισμού δράσης μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων στη αντιμετώπιση μιας πυρκαγιάς

Β. Την καταστολή δασικών πυρκαγιών και ιδιαίτερα:

1) Την επιφυλακή, τον έγκαιρο εντοπισμό και την αναγγελία πυρκαγιάς.

2) Την κινητοποίηση, τον συντονισμό και την καθοδήγηση των δυνάμεων καταστολής.

3) Την παρακολούθηση της εξέλιξης μιας πυρκαγιάς και των αποτελεσμάτων κατάσβεσης.

Γ. Την αποκατάσταση καμένων εκτάσεων και ιδιαίτερα:

1) Την οριοθέτηση και περιγραφή της καμένης έκτασης

2) Την κήρυξη της περιοχής ως αναδασωτέας

3) Την εκπόνηση μελέτης και την υλοποίηση παρεμβάσεων αποκατάστασης της βλάστησης που καταστράφηκε.

Εκπονήθηκε επίσης ειδικό εγχειρίδιο χρήσης στο οποίο περιγράφεται αφενός μεν ο τρόπος με τον οποίο αναπτύχθηκε το σύστημα και αφετέρου ο τρόπος χρήσης αυτού από τους δασολόγους της πράξης (Δασικών Υπηρεσιών, Πυροσβεστικού Σώματος κλπ), χωρίς να προϋποθέτει εξειδικευμένες γνώσεις των χρηστών σε ζητήματα γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.

Το πρόγραμμα «FMIS SITHON» αναπτύχθηκε το 2007 στο πλαίσιο του προγράμματος «ΣΙΘΩΝ: Εφαρμογή και αξιολόγηση επίγειων και εναέριων μεθόδων τηλεματικής στον έγκαιρο εντοπισμό -αναγγελία – παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών», με συντονιστή τον Δρα Παύλο Κωνσταντινίδη, ερευνητή του ΙΔΕ/ ΕΘΙΑΓΕ. Υλοποιήθηκε δε από το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ, σήμερα ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) και χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του Γ’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας 2000-2006.

Ενδιαφερόμενοι φορείς χρήστες και ενήμεροι των αποτελεσμάτων του προγράμματος ήταν τόσο η Δασική Υπηρεσία, όσο και το Πυροσβεστικό Σώμα. Παρόλα αυτά δε φαίνεται να έχει περάσει το εν λόγω πρόγραμμα ή έστω κάτι ανάλογο  στην πράξη που να διευκολύνει το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιπυρική προστασία.

Οι καταστροφές του νομού Ηλίας το 2007 και του Μάτι το 2018 και οι «εκατόμβες νεκρών» που τις συνόδευσαν δε φαίνεται να συγκινούν τους υπεύθυνους της ελληνικής πολιτείας για μια πληρέστερη αξιοποίηση σύγχρονων μέσων και τεχνογνωσίας στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Με την ελπίδα να μην υπάρξει άλλο «Μάτι» στο μέλλον.

Θεσσαλονίκη, 7-3-2019
Ο επικεφαλής της ομάδας ανάπτυξης της εφαρμογής “FMIS– SITHON”

Δρ. Σ. Γκατζογιάννης
τ. Τακτικός ερευνητής ΙΔΕ/ΕΘΙΑΓΕ
E-mail:sgatzo@gmail.com
gatzogiannis.blogspot.com


Το εγχειρίδιο χρήσης είναι διαθέσιμο στο φάκελο:
https://www.dropbox.com/sh/qik0cd9crn6e3o9/AAAxfZT1AyEPOQZgQdNchcE0a?dl=0
με τίτλο: Α46. ΓΣΠ FMIS – SITHON για διαχείριση δασών και αντιπυρική προστασία (Γκατζογιάννης κ.ά. 2007)

 

 

 ΚατηγορίεςΓεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: