Τα π.δ. για τις αποκεντρωμένες διοικήσεις επιστράφηκαν στην Κυβέρνηση ως μη νόμιμα λόγω των σοβαρών ελλείψεων τους

Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε μη νόμιμα, λόγω ελλείψεων, παραλείψεων, αντιφάσεων και μη πληρότητας 7 σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων που αφορούσαν τους οργανισμούς των 7 αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας και τα διαβίβασε στους συναρμόδιους υπουργούς.

Αναλυτικότερα, ο υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γεώργιος Χουλιαράκης και η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαρία Ξενογιαννακοπούλου, απέστειλαν στο Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας 7 σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων με 50 έως 60 άρθρα το καθένα, που αφορούσαν τους οργανισμούς των αποκεντρωμένων Διοικήσεων: 1) Αττικής, 2) Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, 3) Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, 4) Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 5) Μακεδονίας – Θράκης, 6) Αιγαίου και 7) Κρήτης.

Κατά τη νομοπαρασκευαστική επεξεργασία  οι σύμβουλοι Επικρατείας είδαν νομικά προβλήματα, στη προβλεπόμενη με τα διατάγματα σύσταση «Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας», αλλά και στον τρόπο διόρθωσης και λειτουργίας των «Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών».

Συγκεκριμένα, το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ (με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο και εισηγητή τον πάρεδρο Χρίστο Παπανικολάου) με μια σειρά γνωμοδοτήσεών του επέστρεψε τα 7 σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων στο υπουργείο Εσωτερικών ως μη νόμιμα λόγω των σοβαρών ελλείψεων τους.

Το ΣτΕ ως προς την «Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας» έκρινε μεν συνταγματική και νόμιμη τη μετατροπή των προσωποπαγών θέσεων σε ισάριθμές και αντίστοιχες οργανικές θέσεις των αντίστοιχων κλάδων, αλλά επισημαίνει ότι οι σχετικές διατάξεις των σχεδίων διαταγμάτων «είτε καθίστανται άνευ αντικειμένου» γιατί έχει επέλθει νομοθετική ρύθμιση με το νόμο 4555/2018, είτε «στηρίζονται πλέον σε μη ισχύουσα νομική και πραγματική κατάσταση».

Κατόπιν αυτών, οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν ότι οι διατάξεις αυτές χρήζουν «εξ΄ υπαρχής διόρθωση και αναμόρφωση» με αποτέλεσμα να μη μπορεί το διάταγμα να προωθηθεί προς έκδοση.

Ως προς τις «Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεωρήσεις Δασών», το ΣτΕ υπογραμμίζει ότι η διάρθρωση και καταγραφή των αρμοδιοτήτων των δασικών υπηρεσιών των αποκεντρωμένων διοικήσεων, «δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρης και σαφής, εφόσον οι οργανισμοί περιορίζονται στη γενική και αόριστη παραπομπή στις ήδη υφιστάμενες οργανικές μονάδες δυνάμει των διατάξεων, των ήδη αντικαθιστάμενων και καταργούμενων οργανισμών, χωρίς νέα ειδική περιγραφή τους, αλλά και με σαφή, ενίοτε, καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα».

Τέλος, υπογραμμίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, οι αρμόδιοι υπουργοί  «δεν έχουν καταλήξει σε σαφές οργανωτικό σχήμα ως προς τις δασικές υπηρεσίες και ως εκ τούτου η ρύθμιση είναι ατελής και χρήζει συμπλήρωσης, με την αποτύπωση της πλήρους διάρθρωσης των οργανικών μονάδων και την απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων τους».

Πηγή: https://www.dikastiko.gr/ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: