Η απαξίωση του ισχύοντος συστήματος Πολιτικής Προστασίας

του Ανδριανού Γκουρμπάτση,
Αντιστράτηγου – Υπαρχηγού ΠΣ, ε.α, Νομικού

Στην Αιτιολογική Έκθεση του νομοσχεδίου «Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας» αναφέρεται, ότι το ισχύον σήμερα Σύστημα Πολιτικής Προστασίας της χώρας, που θεσμοθετήθηκε αρχικά με τον Ν. 2344/1995 και ακολούθως τροποποιήθηκε με το Ν. 3013/2002 και τελικά διαμορφώθηκε με τον Ν. 4249/2014, «…χρίζει ριζικής αναθεώρησης, αναβάθμισης και ενίσχυσης, τόσο σε λειτουργικό, οργανωτικό, επιχειρησιακό αλλά και σε εφαρμοστικό επίπεδο», εξ αιτίας, εκτός από τις πυρκαγιές του 2007 και της μοιραίας εθνικής τραγωδίας στο Μάτι, την 23η Ιουλίου 2018, με τους (102) νεκρούς μέχρι σήμερα. Δυστυχώς η τραγωδία στο Μάτι δεν ήταν η αφορμή, όπως ρητά αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση του ως άνω σχεδίου νόμου, που είχε τεθεί από 2 έως 16 Μαΐου 2019 προς διαβούλευση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. Η ριζική αναθεώρησή του είχε προαποφασιστεί. Και τούτο συνάγεται εκ του γεγονότος ότι η πολιτική βούληση για ριζική αναμόρφωση του Συστήματος Πολιτικής Προστασίας έχει προαναγγελθεί από τον πρώην Γενικό Γραμματέα σε χρόνο προγενέστερο από την τραγωδία στο Μάτι. Πιο συγκεκριμένα την 11η Ιουνίου 2018, στη Συντονιστική Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο 2018 στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας σε σχετική δήλωση του, ζήτησε από τους παριστάμενους υπεύθυνους πολιτικής προστασίας «…να καταθέσουν σχετικές προτάσεις για την από κοινού διαμόρφωση ενός νέου και πιο αποδοτικού νομοθετικού πλαισίου, που θα ανταποκρίνεται βέλτιστα στις σύγχρονες ανάγκης πολιτικής προστασίας της χώρας».

Εξάλλου η ίδια Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με την ανάληψη της εξουσίας είχε απαξιώσει το ισχύον σήμερα σύστημα Πολιτικής Προστασίας, για τους δικούς της προφανώς λόγους και σκοπιμότητες και είχε προαποφασίσει πριν από την ανωτέρω φονική πυρκαγιά στο Μάτι να αναθεωρήσει ριζικά το σύστημα αυτό, όπως ήδη προαναφέρθηκε, απλά της δόθηκε η αφορμή με τη συγκεκριμένη τραγωδία για την έκφραση της εν λόγω πολιτικής βούλησης. Έτσι την 9ηΑυγούστου 2018, ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας εξήγγειλε την μετεξέλιξη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και τη συγκρότησή της σε αυτοτελή Υπηρεσία «Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών». Η αναλυτική παρουσίαση δε της δομικής συγκρότησης της εν λόγω Υπηρεσίας και το σχετικό νομικό πλαίσιο λίγες μέρες μετά τη φονική πυρκαγιά μαρτυρά ότι αυτό ήταν προϊόν προετοιμασίας και επεξεργασίας αρκετού χρόνου πριν την εθνική τραγωδία. Βέβαια τα όσα εξήγγειλε την ημέρα αυτή ο Πρωθυπουργός δεν έχουν καμία σχέση και συνάφεια με το προωθούμενο από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχετικό νομοσχέδιο, με το οποίο ουσιαστικά όχι μόνον δεν δίνονται λύσεις στα προβλήματα των οποίων γίνεται επίκληση στην Αιτιολογική Έκθεση, αλλά περιπλέκονται αυτά ακόμη περισσότερο, αφού πρόκειται για ένα νέο σύστημα γραφειοκρατικό, με επιτελικό πάλι και όχι επιχειρησιακό ρόλο και αποστολή, στη λειτουργία του οποίου συγκροτούνται πάρα πολλά όργανα με αλληλοσυγκρουόμενες ή και επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες και εν τέλει, ασφαλώς και θα αποδειχθεί ακατάλληλο, αν προωθηθεί και αναποτελεσματικό σε ενδεχόμενες στο μέλλον καταστροφές, όμοιες σαν αυτές της Κινέττας και του Ματιού. Βέβαια με την αναμενόμενη σύντομα προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών ναυαγεί και δικαίως.

Ωστόσο, η απαξίωση από την ως άνω Κυβέρνηση του ισχύοντος σήμερα συστήματος Πολιτικής Προστασίας σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από την επιδειχθείσα ανικανότητα και κατάρρευσή του στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι ή ενδεχομένως σε κάποιο άλλο στο παρελθόν καταστροφικό φαινόμενο. Και τούτο γιατί ποτέ δεν μπορεί να φταίει αυτός καθεαυτός ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας για την αναποτελεσματικότητα του, αλλά μόνον τα πρόσωπα και μάλιστα εκείνα που κάθε φορά ηγούνται αυτού του μηχανισμού, τα οποία βέβαια αποτελούν επιλογή της εκάστοτε κάθε φορά Κυβέρνησης. Επίσης ο ίδιος ως άνω μηχανισμός έχει απαξιωθεί όχι φυσικά μόνον εξ αιτίας της κατάρρευσης και ανικανότητας του στο Μάτι, αλλά από προγενέστερο χρόνο και συγκεκριμένα από το έτος 2015. Μπορεί βέβαια αυτό να μην αποδεικνύεται ευθέως και ρητώς δηλαδή από συγκεκριμένη δημόσια πολιτική δήλωση, ούτε φυσικά άμεσα από κάποιο σχετικό έγγραφο. Προκύπτει όμως κατά τρόπο έμμεσο. Πιο συγκεκριμένα μετά το έτος 2015 από ότι γνωρίζω, – αν δεν κάνω λάθος – ουδέποτε συγκλήθηκε από τον εκάστοτε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ή το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και λειτούργησε με τη φυσική παρουσία των μελών του η ετήσια σύσκεψη του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΚΣΟΠΠ), με αντικείμενο το συντονισμό των αρμόδιων για τη δασοπροστασία / δασοπυρόσβεση φορέων και Διοίκησης σε κεντρικό επίπεδο για τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, όπως συνέβαινε μέχρι το έτος 2015. Όταν συνέβη να συγκληθεί, η λειτουργία του έγινε όχι δια της φυσικής παρουσίας των μελών του, αλλά δια της περιφοράς του σχετικού πρακτικού του, δηλαδή μέσω αλληλογραφίας, όπως πχ συνέβη το 2016. Επισημαίνεται δε κι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ότι κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο ακόμη δεν έχει συγκληθεί το ΚΣΟΠΠ και ενόψει της προεκλογικής περιόδου για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές δεν πιστεύω ότι θα συγκληθεί τουλάχιστον μέχρι τη συγκρότηση της Κυβέρνησης που θα προκύψει από τις εκλογές. Και αυτό από μόνον του αποτελεί απαξίωση τόσο του ανωτέρω κεντρικού οργάνου όσο γενικά και του εν λόγω συστήματος Πολιτικής Προστασίας. Ως γνωστόν, το ΚΣΟΠΠ είναι το ανώτατο Κεντρικό Όργανο της Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3013/2002, έχει σαφή και πολυάριθμη σύνθεση, που μπορεί να συνεδριάζει όχι μόνον σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων Υπουργείων αλλά και Υπουργών, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 112 του Ν. 4249/2014.ΚατηγορίεςΠυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: