Απόδοση δασικών εκτάσεων για καλλιέργειες, αλλά και ρύθμιση για… ιερακοθηρία στο σ/ν για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων στα δάση

Το σχέδιο νόμου που κατέθεσε στο παρά πέντε της διακοπής των εργασιών της Βουλής, ενόψει εθνικών εκλογών, το υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ) δεν περιλαμβάνει μόνον την τακτοποίηση αυθαίρετων οικισμών στα δάση, αλλά και ρυθμίσεις για τους δασωμένους αγρούς και την απόδοσή τους για αγροτικές καλλιέργειες, την εξαίρεση από την δασική νομοθεσία των χορτολιβαδικών εκτάσεων, τακτοποίηση κατασκευών θρησκευτικών χώρων εντός δασών, ακόμα και για την ιερακοθηρία (εκπαίδευση γερακιών).

Η ομολογημένη από τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος, Σωκράτη Φάμελλο, πιθανότητα το σχέδιο νόμου υπό την ονομασία «Ανάρτηση δασικών χαρτών περιοχών εντός των ιωδών περιγραμμάτων, διαδικασία ελέγχου, περιβαλλοντική διαχείριση αυτών και άλλες διατάξεις» να μείνει απλώς στα χαρτιά και να μην προλάβει να ψηφιστεί, δίνει χώρο στην ερμηνεία ότι η κατάθεσή του έγινε για τις ανάγκες της προεκλογικής περιόδου, ειδικά καθώς αρκετές από τις ρυθμίσεις του αφορούν ανοιχτά ζητήματα μερίδας πολιτών.

Οι βασικές ενότητες του σχεδίου νόμου είναι δύο. Στην πρώτη περιγράφεται υπό ποιες προϋποθέσεις δύναται να τακτοποιηθούν για 25 χρόνια (εξαίρεση από την κατεδάφιση) κτήρια που περιλαμβάνονται στις αποκαλούμενες οικιστικές πυκνώσεις, δηλαδή του οικισμούς εντός δασικών περιοχών.

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει πολλές άλλες σημαντικές παρεμβάσεις στη δασική νομοθεσία, όπως, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα παραχώρησης έκτασης δάσους έως 30 στρεμμάτων για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια. Πρόκειται για εκτάσεις που ονομάζονται δασωμένοι αγροί, περίπου το 2% της έκτασης της χώρας, οι οποίες το 1945 καλλιεργούνταν αγροτικά και σήμερα έχουν δασική βλάστηση.

Όπως σημειώνεται η προαναφερόμενη ρύθμιση (άρθρο 18 του σχεδίου νόμου) γίνεται έπειτα από αιτήματα πολιτών, φορέων και οργανώσεων ώστε να υπάρξει δυνατότητα αξιοποίησης των εκτάσεων αυτών για αγροτική καλλιέργεια στο πλαίσιο και της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Προστίθεται ότι η προτεινόμενη διάταξη εκτιμάται θα έχει μικρή επίπτωση στο δασικό ισοζύγιο της χώρας, ενώ θα επιτραπεί μόνο την αγροτική καλλιέργεια, δηλαδή μια χρήση που και το Σύνταγμα επιτρέπει υπό προϋποθέσεις να ασκείται σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα.
Για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις προβλέπεται για πρώτη φορά η δυνατότητα αναγνώρισης από τη Δασική Υπηρεσία τίτλων που ανάγονται προ του 2003, ενώ είναι δυνατή και η επίκληση της χρησικτησίας μέσω αγωγής στα πολιτικά δικαστήρια ή στο Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών.

Η αναγνώριση κυριότητας επί των εκτάσεων αυτών ή η αναγνώρισή τους ως ιδιωτικών, έχει ως αποτέλεσμα ότι δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Με τη ρύθμιση αυτή, σύμφωνα την αιτιολόγηση που γίνεται από το ΥΠΕΝ, ολοκληρώνεται η επίλυση προβλημάτων που είχαν εντοπιστεί κυρίως στη νησιωτική Ελλάδα και σε περιοχές που δεν υπάρχει τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου και έτσι επιταχύνεται η ολοκλήρωση πράξεων και συμβολαίων που έχουν παγώσει.

Με άλλη διάταξη τροποποιείται η παρ.5 του άρθρου 20 του ν.3889/2010 και δίνεται η δυνατότητα να αποδεικνύεται ο μη δασικός χαρακτήρας μιας έκτασης από το απόσπασμα του δασικού χάρτη χωρίς να υπάρχει υποχρέωση σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος. Όπως αναφέρεται η ρύθμιση αυτή, η οποία αφορά κυρίως ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης, μη άρτια και μη οικοδομήσιμα, ή ακίνητα που προέρχονται από αναδασμό και διανομή, των οποίων η αντικειμενική αξία δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ, μειώνει το συναλλακτικό κόστος, καθώς για τα ακίνητα αυτά το κόστος της κατάρτισης τοπογραφικού διαγράμματος είναι δυσανάλογο σε σχέση με την ίδια την αξία του ακινήτου.

Με άλλη τροποποίηση υφιστάμενου νόμου δίνεται η δυνατότητα τακτοποίησης όλων των συνοδών κατασκευών θρησκευτικών χώρων που βρίσκονται εντός εκτάσεων που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία, κάτι που επιτρεπόταν μόνον για τους κύριους θρησκευτικούς χώρους μέχρι σήμερα.

Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρεωτική την ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης τα μέλη των ενεργειακών κοινοτήτων.

Ακόμη, τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4067/2012 ώστε σε κτήρια που έχουν κηρυχθεί Νεότερα Μνημεία και αποκαθίστανται έπειτα από έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού ως ειδικά κτήρια προσωρινής διαμονής (ξενοδοχεία), να μην προσμετρώνται στο Συντελεστή Δόμησης οι χώροι για χρήσεις εγκαταστάσεων άθλησης (όπως τα κολυμβητήρια, γυμναστήρια, σάουνες), οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, οι χώροι κουζίνας και οι κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής, όταν χωροθετούνται σε υφιστάμενους υπόγειους ορόφους του μνημείου. Επίσης, για τα ανωτέρω Νεότερα Μνημεία προβλέπεται να μην προσμετρώνται στο Συντελεστή Δόμησης και οι επιφάνειες των υποχρεωτικών, σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, κλιμακοστασίων, συμπεριλαμβανομένων των ανελκυστήρων και των πλατύσκαλων και για επιφάνεια έως 25 τ.μ ανά όροφο και ανά κλμακοστάσιο και έως 40 τμ στο επίπεδο της κύριας εισόδου του κτιρίου.

Από το εν λόγω νομοσχέδιο μαθαίνουμε στο μεταξύ ότι σήμερα το ενδιαφέρον για την ιερακοθηρία έχει αναζωπυρωθεί, καθώς λειτουργούν εκτροφεία και σύλλογοι ιερακοτρόφων με αποτέλεσμα να υφίσταται η ανάγκη για την θεσμοθέτηση της διαδικασίας άσκησης θηρευτικών δραστηριοτήτων με την χρήση γερακιών.

Στο άρθρο 19 της νομοθετικής πρότασης προτείνεται λοιπόν η ιερακοθηρία να ασκείται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με την χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών εντοπισμού των θηρευτικών αρπακτικών με την τοποθέτηση πομπών και με λεπτομέρειες που θα καθορίσει απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και, εφόσον χρειάζεται, του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης εκπαιδευμένων θηρευτικών αρπακτικών πτηνών για τη ρύθμιση πληθυσμών ειδών της πανίδας στο φυσικό και αστικό περιβάλλον για λόγους που συνδέονται με την προστασία της αγροτικής παραγωγής, της ασφάλειας πτήσεων σε αεροδρόμια και της δημόσιας υγείας από τον υπερπληθυσμό ειδών της πανίδας.

Με το άρθρο 25 επιχειρείται τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 1337/1983 ώστε να επιτραπεί στο πλαίσιο σύνταξης πράξεων εφαρμογής και προς τον σκοπό δημιουργίας άρτιων και οικοδομήσιμων οικοπέδων μετά την αφαίρεση της οφειλόμενης εισφοράς σε γη η προσκύρωση ή συνένωση των μη άρτιων κατά το εμβαδόν ακινήτων, εξαιρουμένων όμως της ως άνω ρύθμισης των οικοπέδων του άρθρου 25 του ν. 1337/1983, τα οποία διατηρούνται.

Οι παραπάνω ιδιοκτησίες με ή χωρίς κτίσματα συνενωμένες ή καθιστάμενες τμήμα εξ αδιαιρέτου με σύσταση καθέτου δεν υπόκεινται σε οποιουδήποτε φόρο (ΦΜΑ, ανταλλαγής, δωρεάς κ.λ.π.) για τις υποκείμενες πράξεις, δεδομένου ότι η σύσταση λαμβάνει χώρα εν προκειμένω με διοικητική πράξη και προς τον σκοπό υλοποίησης του πολεοδομικού σχεδιασμού, έννοιας που υπάγεται στη σφαίρα του δημοσίου συμφέροντος.

https://www.mononews.gr/

 ΚατηγορίεςΔόμηση - Αυθαίρετα, Νομοθεσία

Tags: , , , , , , ,

1 reply

  1. Θα άπρεπη μέσα σε αυτό τον δασικό νομο που κατατειθικέ από το ΥΠΕΝ . Να μπή ένα αθρο το ποιο να αναφέρετε στα λεγάμενα πληροφορικά [ πιστοποιητικά ] έγραφα Που έχουν δοθη από το υπουργείο γεωργίας και στην συνέχεια από τα Δασαρχεία της χορας η από τους γραμμωτής η από τους δασάρχες της χορας . Να χαρακτιρηστούν νομημα και αμετάκλητα και οσες πράξης έχουν γινη μεταγενέστερα την ημερομηνία του πληροφοριακού ακόμα και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσης έχουν γινη εφόσον τα πιστοποιητικά δεν έχουν ανακλήθη από το δασαρχεία της χορας . Η πράξης αυτές να χαρακτιρηστουν άκυρες και καταχράστηκες . Και ιδιοκτήτες να παρουσιάζουν τα πιστοποιητικά στα δασαρχεία της χορας οστέ με συντεταμένες να καταχωρούνται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες ος μη δασικά και να υπάγοντε στο υπουργείο Γοργίας εφόσον είνε εκτός σχεδίου. Αυτή είνε μια πράξη δικέ ου από πλευρά του κράτους προς τους πολίτες του.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: