Πρόγραμμα προστασίας νυχτερίδων στις σήραγγες της Παναγοπούλας Πάτρας

Τα έξι σπάνια είδη νυχτερίδων που διαβιούν στην περιοχή των σηράγγων της Παναγοπούλας, στην Πάτρα, ανέλαβε να προστατέψει η Ολυμπία Οδός.

Λόγω της παρουσίας τους, από τη στιγμή μάλιστα που τρία από αυτά έχουν αναπτύξει σημαντικούς πληθυσμούς, η περιοχή αυτή, από την οποία διέρχεται ο αυτοκινητόδρομος, είναι εδώ και λίγους μήνες χαρακτηρισμένη ως Natura 2000.

Οι αποικίες των χειροπτέρων αυτών αναπτύσσονται σε ορισμένες αποστραγγιστικές σήραγγες (γαλαρίες) που κατασκευάστηκαν για την αποτροπή της διάβρωσης και καταλήγουν στην παράκαμψη επικίνδυνων φορτίων, κατά μήκος της παλιάς χάραξης του δρόμου.

Πριν από δύο χρόνια, η Ολυμπία Οδός, ως τελικός χρήστης, υποστήριξε το σκεπτικό και τις δράσεις ενός προτεινόμενου ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-Φύση, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπονταν μεταξύ άλλων μέτρα διατήρησης αποικιών των νυχτερίδων και στις αποστραγγιστικές σήραγγες εντός των ορίων του έργου. Η πρόταση εγκρίθηκε και το πρόγραμμα LIFE-Φύση «Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς» με ακρωνύμιο LIFE GRECABAT [LIFE17 NAT/GR/000522] ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2018.

Η Ολυμπία Οδός είναι ένα από τα ελάχιστα τεχνικά έργα στη χώρα κι ο μοναδικός αυτοκινητόδρομος στον οποίο παρουσιάζεται το φαινόμενο είδη άγριας φύσης να βρίσκουν καταφύγιο σε ανθρώπινη κατασκευή. Όπως σημειώνει, κάθε ανθρώπινη παρέμβαση στην περιοχή θα γίνεται πλέον με ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε να προστατευτεί το περιβάλλον όπου φιλοξενούνται οι νυχτερίδες.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε κοινή ενημερωτική επίσκεψη με στελέχη της Ολυμπίας Οδού, της ομάδας του προγράμματος LIFE GRECABAT και του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού στις αποστραγγιστικές σήραγγες Παναγοπούλας, στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών δράσεων του LIFE GRECABAT.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν διακριτικά τις αποικίες των απειλούμενων αυτών θηλαστικών και να συζητήσουν με την ομάδα του LIFE-GRECABAT για τον σχεδιασμό της προστασίας, την ανάδειξη της σημασίας της περιοχής για τις νυχτερίδες και τη διατήρηση της φύσης.

Το Ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000 είναι το μεγαλύτερο παγκοσμίως δίκτυο προστατευόμενων περιοχών, που εκτείνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση κι έχει στόχο να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των πιο πολύτιμων και πλέον απειλούμενων ειδών και ενδιαιτημάτων. Καταλαμβάνει  το 18% της έκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδόν το 9,5% της θαλάσσιας επικράτειάς της.

Το Eυρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE-Φύση «Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς» [LIFE17 NAT/GR/000522 – LIFE  GRECABAT] πραγματοποιεί επιδεικτικές δράσεις διατήρησης για 10 προστατευόμενα είδη χειροπτέρων, των σημαντικών καταφυγίων τους και του οικοτόπου των σπηλαίων σε 10 επιλεγμένες περιοχές του δικτύου Natura 2000 από τον Έβρο έως την Κρήτη (https://www.lifegrecabat.eu/el). Εταίροι του προγράμματος είναι:

  • το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Συντονιστής)
  • το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας (ΙΝΣΠΕΕ)
  • η ΑΤΕΠΕ Διαχείριση Οικοσυστημάτων Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (ΑΤΕΠΕ)
  • το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και
  • το Πράσινο Ταμείο.

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού με έδρα τα Καλάβρυτα Αχαΐας είναι Ν.Π.Ι.Δ., φορέας που συστάθηκε το 1999. Τα όρια ευθύνης του διευρύνθηκαν πρόσφατα με τον N4519 / 2018 και συμπεριέλαβε και την περιοχή της Παναγοπούλας.

Πηγή: www.naftemporiki.gr/ΚατηγορίεςΆγρια ζωή

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: