Ανακοίνωση για εγκαταλελειμμένα ιδιωτικά δάση περιμετρικά του οικισμού της Σίβηρης

Το Δασαρχείο Κασσάνδρας, λαμβάνοντας υπόψη σωρευτικά τα στοιχεία που ελήφθησαν από επιτόπια αυτοψία, διαπίστωσε:

α) ότι τα δασοτεμάχια τα οποία βρίσκονται περιμετρικά του οικισμού της Σίβηρης, της Δημοτικής Κοινότητας Κασσανδρείας, Δήμου Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής και τα οποία φέρουν τους αριθμούς 3381, 3383, 3385, 3386, 3387, 3392, 3393, 3394, 3395, 3401, 3478, 3402 Β, 3388, της Οριστικής Διανομής Αγροκτήματος Βάλτας, έτους 1934 και για τα οποία έχουν εκδοθεί τίτλοι κυριότητας του Υπουργείου Γεωργίας, έχουν εγκαταλειφτεί πέραν της εικοσαετίας και οι ιδιοκτήτες τους δεν προέβησαν σε αυτό το χρονικό διάστημα σε καμία πράξη διαχείρισης τους, όπως αυτή προβλέπεται από την δασική νομοθεσία και επιστήμη.

Η έλλειψη διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί μακρόν είχε ως αποτέλεσμα την συσσώρευση ξηρής βιομάζας εντός αυτών αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.

β) την αντικειμενική αδυναμία των ιδιοκτητών κατόχων των εν λόγω δασών να τα διαχειριστούν ή να τα εκμεταλλευτούν, συνέπεια της οποίας τα δάση θα τεθούν υπό διαχείριση από την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με τις περί διαχειρίσεως και εκμεταλλεύσεως των δημοσίων δασών ισχύουσες διατάξεις και όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν. 4423/2016 (ΦΕΚ 182 Α΄).

Οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι των άνωθεν δασοτεμαχίων παρακαλούνται όπως εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών (σημ.: 30/5 δημοσιεύτηκε η ανακοίνωση) εκδηλώσουν, με αίτησή τους προς το Δασαρχείο Κασσάνδρας, είτε το ενδιαφέρον για την διαχείρισή τους, είτε την αντικειμενική τους αδυναμία διαχείρισης των ιδιοκτησιών τους.

Στη περίπτωση που δηλωθεί η αντικειμενική αδυναμία καθώς και σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, το Δασαρχείο Κασσάνδρας θα εισηγηθεί ιεραρχικά την έκδοση Απόφασης για την διαχείριση και εκμετάλλευση των εν λόγω δασών σύμφωνα με τις ισχύουσες περί δημοσίων δασών διατάξεις.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: