Επιστολή ΠΕΔΔΥ για την αναστολή της διαδικασίας εξαγοράς εκχερσωμένων δασών

Η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Δ.Δ.Υ) απέστειλε στη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στη Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, επιστολή για  το θέμα της αναστολής της διαδικασίας εξαγοράς εκχερσωμένων δασών.

Η επιστολή  αυτή αποφασίστηκε να σταλεί στο τελευταίο Δ.Σ της Π.Ε.Δ.Δ.Υ., μετά την έκδοση της αριθμ .645/2019   απόφασης του Ε’  τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (επταμελής σύνθεση) που αφορά αίτηση ακύρωσης που είχε κατατεθεί στο Σ.τ.Ε από την Π.Ε.Δ.Δ.Υ και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε και αφορούσε στα άρθρα 47 παρ. 5  επ και 47 Β’ του νόμου 998/79.

Η Π.Ε.Δ.Δ.Υ., με την επιστολή αυτή, ζητά το σεβασμό της απόφασης του Τμήματος και στη βάση αυτή την λήψη μέτρων προστασίας της Δασικής Διοίκησης αλλά και των πολιτών,  δεδομένου ότι εκκρεμεί η εξέταση χιλιάδων αιτημάτων που ανάγονται στα κριθέντα ως αντισυνταγματικά άρθρα 47 παρ 5 επ και 47 Β’, ενόψει του κινδύνου να δημιουργηθούν καταστάσεις σε βάρος των αιτούντων από την τελική κρίση της υπόθεσης από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Αναλυτικά, η επιστολή της Π.Ε.Δ.Δ.Υ. αναφέρει τα εξής:

Σας κοινοποιούμε την με αριθμό 645/2019 εκδοθείσα απόφαση του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (επταμελής σύνθεση) που αφορά αίτηση ακύρωσης που είχε κατατεθεί στο Σ.τ.Ε απο την Π.Ε.Δ.Δ.Υ και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε και αφορούσε στα άρθρα 47 παρ. 5 επ και 47 Β’ του νόμου 998/79 ”.

Εν προκειμένω, το Δικαστήριο έκρινε, κατά πλειοψηφία (έξι έναντι ενός), ότι η κατ΄ άρθρο 47 παρ. 5-13 του ν. 998/1979 εξαγορά δασών και δασικών εκτάσεων που εκχερσώθηκαν προ του 1975 αυτογνωμόνως, προκειμένου να καλλιεργηθούν και η μεταβίβαση κυριότητας έναντι τιμήματος στους κατόχους τους, υπό την προϋπόθεση ότι η αγροτική χρήση συνεχίζεται έως την έκδοση της πράξεως εξαγοράς και θα συνεχισθεί και στο μέλλον, αντίκεινται προς τα άρθρα 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγματος, όπως βασίμως προβλήθηκε με τον σχετικό λόγο ακυρώσεως.

Επίσης με την ίδια απόφαση το τμήμα ομόφωνα έκρινε ότι, η διάταξη του άρθρου 47Β του ν. 998/1979, με την οποία παρέχεται δυνατότητα υποβολής αιτημάτων με το ως άνω περιεχόμενο χωρίς χρονικό περιορισμό, αντιβαίνει στο Σύνταγμα κατά τα βασίμως προβληθέντα από την Π.Ε.Δ.Δ.Υ και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε

Συγκεκριμένα, η προβλεπόμενη έγκριση επέμβασης νομιμοποιεί τις εκχερσώσεις που έγιναν αυθαιρέτως σε δάση και δασικές εκτάσεις, μετά την ισχύ του Συντάγματος του 1975 και έως την 7η Μαρτίου 2007 και την αλλαγή χρήσεως των εκτάσεων από δασικές ή και αναδασωτέες σε αγροτικές, κατά παράβαση των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγματος.

Επιπλέον, η μεταβίβαση της χρήσεως των εν λόγω εκτάσεων προς τους καλλιεργητές δημιουργεί μεταγραπτέο, μεταβιβάσιμο και εμπορεύσιμο τίτλο, με οικονομική αξία, και δημιουργεί αδικαιολόγητη ευμενή μεταχείριση των αυθαιρέτως καλλιεργησάντων δάση και δασικές εκτάσεις.

Με τον τρόπο αυτό, το άρθρο 47Β του ν. 998/1979 καλύπτει, κατά την απόφαση, όπως και στην περίπτωση του άρθρου 47 παρ. 5 επ. του νόμου, εκχερσώσεις που έχουν γίνει κατά τα οριζόμενα στον νόμο χρονικά διαστήματα (1975-2007) ανεπιλέκτως και ασυνδέτως προς κρατικούς αναπτυξιακούς σκοπούς και, ως εκ τούτου, δεν προκύπτει ότι η ρύθμιση αυτή έχει αποτελέσει προϊόν στάθμισης μεταξύ της υποχρέωσης προστασίας του περιβάλλοντος και των δασικών εκτάσεων και της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, ούτε ότι εξυπηρετείται ανάγκη με ιδιαίτερη κοινωνική, εθνική ή οικονομική σημασία που θα δικαιολογούσε, όλως κατ΄ εξαίρεση, την έγκριση της επέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος.

Με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 5 επ. του ν. 998/1979, κατά το μέρος που αναφέρονται σε εκχερσώσεις που έγιναν αυθαιρέτως καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 47Β του ιδίου νόμου, αντίκεινται στο Σύνταγμα και δεν μπορούν να παράσχουν νόμιμο έρεισμα στις προσβληθείσες πράξεις, οι οποίες και θα πρέπει να ακυρωθούν, δεδομένου ότι καθορίζουν τον τρόπο και τη διαδικασία της μεταβίβασης κυριότητας ή χρήσης και χορήγησης αδείας επέμβασης, τη διαδικασία ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΚΧΑ και δασικών υπηρεσιών, προκειμένου περί εκτάσεων δηλωθεισών στο ΟΣΔΕ και περιλαμβανομένων σε αναρτημένους δασικούς χάρτες ή τα υποδείγματα των σχετικών πράξεων.

Περαιτέρω και σύμφωνα δε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του Συντάγματος, το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας των κρίσιμων διατάξεων παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικράτειας.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας κοινοποιούμε την απόφαση 645/2019 της επταμελούς συνθέσεως του Ε’ τμήματος του Σ.τ.Ε και παρακαλούμε για την, σύμφωνα με τις σκέψεις του Δικαστηρίου, λήψη μέτρων προστασίας της Δασικής Διοίκησης αλλά και των πολιτών, δεδομένου ότι εκκρεμεί η εξέταση χιλιάδων αιτημάτων που ανάγονται στα κριθέντα ως αντισυνταγματικά άρθρα 47 παρ 5 επ και 47 Β’ , ενόψει του κινδύνου να δημιουργηθούν καταστάσεις σε βάρος των αιτούντων από την τελική κρίση της υπόθεσης από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σχετικά αρχεία:
– Αριθμ. 645/2019 Απόφαση ΣτΕ
– Η από 10.06.2019 επιστολή της Π.Ε.Δ.Δ.Υ.


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Νομοθεσία

Tags: , , , , , , ,

1 reply

  1. Δύο ορθά κείμενα: Ένα η απόφαση του ΣτΕ και άλλο η επιστολή της Π.Ε.Δ.Δ.Υ. Αρκεί και τα μέτρα που θα ληφθούν να τηρούν το το γράμμα και το πνεύμα της Αποφάσεως του ΣτΕ. Παρεμπιπτόντως, τι μέτρα έχουν ληφθεί για την προσαρμογή των δασικών χαρτών στην αντισυνταγματικότητα των οικιστικών πυκνώσεων;

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: