Διάθεση θηραμάτων από το Κρατικό Εκτροφείο του Δασαρχείου Καρπενησίου

Με απόφαση της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η δωρεάν διάθεση εκατό (100) ατόμων πετροπέρδικας (Alectoris graeca), της φετινής παραγωγής του Εκτροφείου θηραμάτων Βουτύρου, αρμοδιότητας Δασαρχείου Καρπενησίου, στη Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας (Δ ́ Κ.Ο.Σ.Ε.), για τον εμπλουτισμό κατάλληλων βιοτόπων της Ευρυτανίας.

Πριν τη διάθεσή τους, οι πέρδικες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ εβδομάδων και ιι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς & υλοποίησης του εμπλουτισμού των βιοτόπων θα βαρύνουν τις φιλοθηραματικές δαπάνες της Δ ́ Κ.Ο.Σ.Ε. και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον εγκεκριμένο, από την εποπτεύουσα δασική υπηρεσία, προϋπολογισμό της.

Η εκτροφή και τεχνητή αναπαραγωγή της πετροπέρδικας (Alectoris graeca) παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, σε αντίθεση με την εκτροφή της νησιώτικης πέρδικας (Alectoris chukar), και μόλις τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται περιορισμένη παραγωγή.ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: