Διάθεση θηραμάτων από το Κρατικό Εκτροφείο του Δασαρχείου Καρπενησίου

Με απόφαση της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η δωρεάν διάθεση εκατό (100) ατόμων πετροπέρδικας (Alectoris graeca), της φετινής παραγωγής του Εκτροφείου θηραμάτων Βουτύρου, αρμοδιότητας Δασαρχείου Καρπενησίου, στη Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας (Δ ́ Κ.Ο.Σ.Ε.), για τον εμπλουτισμό κατάλληλων βιοτόπων της Ευρυτανίας.

Πριν τη διάθεσή τους, οι πέρδικες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ εβδομάδων και ιι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς & υλοποίησης του εμπλουτισμού των βιοτόπων θα βαρύνουν τις φιλοθηραματικές δαπάνες της Δ ́ Κ.Ο.Σ.Ε. και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον εγκεκριμένο, από την εποπτεύουσα δασική υπηρεσία, προϋπολογισμό της.

Η εκτροφή και τεχνητή αναπαραγωγή της πετροπέρδικας (Alectoris graeca) παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, σε αντίθεση με την εκτροφή της νησιώτικης πέρδικας (Alectoris chukar), και μόλις τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται περιορισμένη παραγωγή.

Μοιραστείτε το!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin


ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: