Κάλυψη πηγαδιών για την ασφάλεια ανθρώπων και ζώων

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, μετά από πρόσφατα περιστατικά που αφορούν ατυχήματα σε απερίφρακτα πηγάδια, αλλά και καταγγελίες για την ύπαρξη ακάλυπτων πηγαδιών σε οικόπεδα εντός και εκτός πόλεων, υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αρ. 146896/2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2878/Β ́/2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) κάθε πηγάδι θα πρέπει να έχει καλυφθεί κατά τρόπο που να αποκλείει τον κίνδυνο ατυχημάτων σε ανθρώπους και ζώα.

Η μη τήρηση των ανωτέρω αποτελεί και αξιόποινη πράξη σύμφωνα με το άρθρο 438 του Ποινικού Κώδικα “… με πρόστιμο ή κράτηση μέχρι δυο μηνών τιμωρείται όποιος σε μέρη που συχνάζουν άνθρωποι αφήνει ασκέπαστα απερίφρακτα ή με άλλο τρόπο αφύλακτα πηγάδια …”.

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες πηγαδιών να τηρούν τα προβλεπόμενα, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η προστασία ανθρώπων και ζώων.

Διεύθυνση Υδάτων
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

 ΚατηγορίεςΔιάφορα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: