Διάθεση θηραμάτων από τo Κρατικό Εκτροφείo του Δασαρχείου Μουζακίου

Με απόφαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η δωρεάν διάθεση 1800 νεοσσών Κυνηγετικού Φασιανού και 300 γεννητόρων της φετινής παραγωγής του Εκτροφείου Μπαλάνου αρμοδιότητας Δασαρχείου Μουζακίου, ως εξής:

Α. Οχτακόσιους (800) νεοσσούς και τριακόσιους (300) γεννήτορες Κυνηγετικού Φασιανού στο Δασαρχείο Τρικάλων, για την κάλυψη των αναγκών της Ε.Κ.Π. Κόζιακα.

Β. Χίλιους (1000) νεοσσούς Κυνηγετικού Φασιανού στους παρακάτω Κυνηγετικούς Συλλόγους (Κ.Σ.):

  1. Διακόσιους (200) στον Κ.Σ. Τρικάλων.
  2. Διακόσιους (200) στον Κ.Σ. Φαρκαδόνας & Περιχώρων.
  3. Διακόσιους (200) στον Κ.Σ. Πύλης.
  4. Διακόσιους (200) στον Κ.Σ. Καλαμπάκας.
  5. Διακόσιους (200) στον Κ.Σ. Μουζακίου,

για τον εμπλουτισμό βιοτόπων των περιοχών τους, υπό τον έλεγχο και την εποπτεία των Δασαρχείων Τρικάλων και Μουζακίου.

Η διάθεση και η παραλαβή των θηραμάτων θα γίνει μετά από συνεννόηση των προϊσταμένων των Δασαρχείων, που στην αρμοδιότητά τους υπάγονται τo Κρατικό Εκτροφείο και η Ελεγχόμενη Κυνηγετική περιοχή.

Οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς & υλοποίησης του εμπλουτισμού των βιοτόπων θα βαρύνουν τις φιλοθηραματικές δαπάνες των Κυνηγετικών Συλλόγων Τρικάλων, Φαρκαδόνας & Περιχώρων, Πύλης, Καλαμπάκας και Μουζακίου και θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο, από την εποπτεύουσα δασική υπηρεσία, προϋπολογισμό τους.ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: