ΕΕ: Μέτρα για προστασία και αποκατάσταση των δασών του πλανήτη

Πακέτο μέτρων για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη, “που φιλοξενούν το 80% της βιοποικιλότητας στην ξηρά, στηρίζουν τα μέσα διαβίωσης περίπου για το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού και είναι ζωτικής σημασίας για τις προσπάθειές μας για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος”, ενέκρινε η Κομισιόν και παρουσίασαν στις Βρυξέλλες, οι Αντιπρόεδροι Κατάινεν και Τίμμερμανς.

Τα μέτρα προβλέπουν:

– ενισχυμένη διεθνή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα κράτη μέλη,
– προώθηση της βιώσιμης χρηματοδότησης,
– καλύτερη χρήση της γης και των πόρων,
– βιώσιμη δημιουργία θέσεων εργασίας και διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού,
– στοχοθετημένη έρευνα και συλλογή δεδομένων
– και αξιολόγηση πιθανών νέων ρυθμιστικών μέτρων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κατανάλωσης της ΕΕ στην αποδάσωση και την υποβάθμιση των δασών.

Αναλυτικά, η Κομισιόν έχει ορίσει πέντε προτεραιότητες:

1) Μείωση του αποτυπώματος κατανάλωσης της ΕΕ στην ξηρά και ενθάρρυνση της κατανάλωσης προϊόντων από αλυσίδες εφοδιασμού χωρίς αποδάσωση στην ΕΕ.

2) Να συνεργαστεί με τις χώρες παραγωγής για τη μείωση των πιέσεων στα δάση.

3) Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την παύση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών και ενθάρρυνση της αποκατάστασης των δασών.

4) Ανακατεύθυνση χρηματοδότησης για την υποστήριξη πιο βιώσιμων πρακτικών χρήσης γης.

5) Υποστήριξη της διαθεσιμότητας, της ποιότητας και της πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τα δάση και τις αλυσίδες εφοδιασμού βασικών προϊόντων και την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας.

Επιπλέον, θα διερευνηθούν δράσεις για τη μείωση της κατανάλωσης στην ΕΕ και την ενθάρρυνση της χρήσης προϊόντων από αλυσίδες εφοδιασμού χωρίς αποδάσωση με τη δημιουργία μιας νέας πλατφόρμας πολλαπλών φορέων για την αποδάσωση, την υποβάθμιση των δασών και τη δημιουργία δασών, η οποία θα συγκεντρώσει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, με ισχυρότερα συστήματα πιστοποίησης για προϊόντα χωρίς αποδάσωση και πιθανά νομοθετικά μέτρα από πλευράς ζήτησης και άλλα κίνητρα.

Η Κομισιόν θα εργαστεί επίσης μέσω διεθνών φόρουμ – όπως ο FAO, ο ΟΗΕ, η G7 και η G20, ο ΠΟΕ και ο ΟΟΣΑ – για την ενίσχυση της συνεργασίας σε δράσεις και πολιτικές στον τομέα αυτό και θα διασφαλίζει ότι οι εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματεύονται η ΕΕ συμβάλλουν στην υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού και ενθαρρύνουν το εμπόριο γεωργικών και δασικών προϊόντων που δεν προκαλούν αποδάσωση ή υποβάθμιση των δασών.

Θα αναπτύξει επίσης μηχανισμούς παροχής κινήτρων στους μικρούς αγρότες για τη διατήρηση και την ενίσχυση των υπηρεσιών οικοσυστήματος και την αειφόρο διαχείριση της γεωργίας και των δασών.

Για να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των πληροφοριών και η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα δάση και τις αλυσίδες εφοδιασμού, η Κομισιόν προτείνει τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου της ΕΕ για την αποδάσωση και την υποβάθμιση των δασών, για την παρακολούθηση και τη μέτρηση των αλλαγών στην δασική κάλυψη.

Αυτός ο φορέας θα δώσει στους δημόσιους οργανισμούς, τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τις αλυσίδες εφοδιασμού, ενθαρρύνοντάς τους να γίνουν πιο βιώσιμες. Η Επιτροπή θα διερευνήσει επίσης τη δυνατότητα ενίσχυσης της χρήσης του δορυφορικού συστήματος Copernicus για την παρακολούθηση των δασών.

Κατά την παρουσίαση, ο πρώτος Αντιπρόεδρος Φρανς Τίμμερμανς, υπεύθυνος για την αειφόρο ανάπτυξη, δήλωσε: “Τα δάση είναι οι πράσινοι πνεύμονες του πλανήτη μας και πρέπει να τους φροντίσουμε με τον ίδιο τρόπο που φροντίζουμε τους πνεύμονές μας. Δεν θα ανταποκριθούμε στους κλιματικούς στόχους μας χωρίς να προστατεύουμε τα δάση του πλανήτη. Η ΕΕ δεν φιλοξενεί τα κυριότερα πρωτογενή δάση του πλανήτη στην επικράτειά της, αλλά οι δράσεις μας ως ιδιώτες και οι πολιτικές μας επιλογές έχουν σημαντικό αντίκτυπο. Σήμερα στέλνουμε ένα σημαντικό μήνυμα στους πολίτες μας και στους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο ότι η ΕΕ είναι διατεθειμένη να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα τα επόμενα πέντε χρόνια και πέρα ​​”.

Ο Αντιπρόεδρος Κατάινεν, υπεύθυνος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, συμπλήρωσε ότι “η δασική κάλυψη του κόσμου συνεχίζει να μειώνεται με ανησυχητικό ρυθμό. Με την παρούσα ανακοίνωση, εντείνουμε τις ενέργειες της ΕΕ για την καλύτερη προστασία των υπαρχόντων δασών και την αειφόρο διαχείριση των δασών. Όταν προστατεύουμε τα υπάρχοντα δάση και αυξάνουμε τη δασική κάλυψη με βιώσιμο τρόπο, προστατεύουμε τα μέσα διαβίωσης και αυξάνουμε το εισόδημα των τοπικών κοινοτήτων. Τα δάση αντιπροσωπεύουν επίσης έναν ελπιδοφόρο πράσινο οικονομικό τομέα, με τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μεταξύ 10 και 16 εκατομμυρίων αξιοπρεπών θέσεων εργασίας παγκοσμίως. Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή”.

ΚΥΠΕΚατηγορίεςΔασική Πολιτική

Tags: , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: