Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ενίσχυση της προστασίας του τρυγονιού στην Γαλλία και Ισπανία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Γαλλία και την Ισπανία να εντείνουν την προστασία του τρυγονιού (Streptopelia turtur), όπως απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των άγριων πτηνών (οδηγία για τα πτηνά — οδηγία 2009/147/ΕΚ).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το τρυγόνι ήταν κάποτε ένα πολύ κοινό πτηνό που ζει σε γεωργικές εκτάσεις, αλλά σήμερα βρίσκεται υπό απειλή, γεγονός που καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι πιέσεις από τη γεωργία και τη θήρα συμβάλλουν στην απώλεια της βιοποικιλότητας. Το εν λόγω είδος χαρακτηρίζεται «ευάλωτο» τόσο στον κόκκινο κατάλογο για τα πτηνά όσο και στον ευρωπαϊκό κόκκινο κατάλογο για τα πτηνά.

Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα τρυγόνια έχουν επαρκείς οικοτόπους, ότι οι οικότοποι αυτοί προστατεύονται με επαρκείς νομικές διασφαλίσεις και η διαχείρισή τους γίνεται με γνώμονα τις οικολογικές ανάγκες των ειδών, καθώς και ότι η θήρα πραγματοποιείται μόνον όταν είναι βιώσιμη.

Η Ισπανία φιλοξενεί πάνω από τον μισό αναπαραγωγικό πληθυσμό στην ΕΕ και η Γαλλία φιλοξενεί άλλο ένα 10 %. Ως εκ τούτου, η Γαλλία και η Ισπανία έχουν τεράστια βαρύτητα στη διατήρηση αυτού του είδους. Κατά την περίοδο 1996-2016, ο πληθυσμός αυτού του είδους μειώθηκε στην Ισπανία κατά 40 % και στη Γαλλία κατά 44 %. Δεδομένου ότι ούτε η Γαλλία ούτε η Ισπανία έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση της προστασίας, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: