Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Για παράνομες θηρευτικές μεθόδους προειδοποιεί τη Γαλλία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Γαλλία να επιληφθεί ορισμένων θηρευτικών πρακτικών που έχουν εγκριθεί στην επικράτειά της κατά παράβαση την ενωσιακής νομοθεσίας (οδηγία για τα πτηνά — οδηγία 2009/147/ΕΚ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ε.Ε., η Γαλλία επιτρέπει μη επιλεκτικές θηρευτικές πρακτικές, όπως είναι η κόλλα και τα δίχτυα, που δεν ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας, αλλά μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις, οι οποίες δεν πληρούνται στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Η Επιτροπή ανησυχεί επίσης για την ευρεία και συνεχιζόμενη ανοχή και έγκριση της θήρας σταχτόχηνας (Anser anser) μετά την έναρξη της μετανάστευσής της στους τόπους αναπαραγωγής της, πρακτική που επίσης απαγορεύεται από την οδηγία για τα πτηνά.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή. Η Γαλλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: