Πλάτανος 850 ετών!

Ένα πολυαιωνόβιο δένδρο, ένας πλάτανος 850 ετών (!) ανήκει στην κατηγορία των μνημειακών, σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη Ζάγκα, Καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Ζάγκας εξιστορεί πως τον Δεκέμβριο του 2018 βρέθηκε στην Βερδικούσια Ελασσόνας σε συνεννόηση με τον κ. Αθανάσιο Δήμκο και «μέτρησε» την ηλικία του γεροπλάτανου  στη θέση « Άη Γιώργης» του Δημοτικού Διαμερίσματος Βερδικούσιας του Δήμου Ελασσόνας.

«Σκοπός της επίσκεψής μας αυτής, ήταν η αξιολόγηση Μνημειακού Δένδρου Πλατάνου (Platonus orientalis) κοντά στο Εξωκκλήσι του Άη Γιώργη και συγκεκριμένα επί του δασικού δρόμου που οδηγεί σε αυτό», σημειώνει ο κ. Ζάγκας.

«Καθ’ οδόν ο κ. Αθ. Δήμκος με ενημέρωσε σχετικά με την ιστορία και τα χαρακτηριστικά του και κυρίως ότι είναι ένα δένδρο μεγάλων διαστάσεων, κουφαλερό και εντός του διέμεναν ολόκληρες οικογένειες κατά τις δύσκολες περιόδους που οι άνθρωποι καταδιώκονταν για διάφορους λόγους» εξηγεί και προσθέτει:

«Μετά από σχετική ερώτηση με πληροφόρησε ότι στην ίδια θέση υπήρχε βρύση, κάτι που εξ αρχής θεωρούσα αυτονόητο αφού τα δένδρα αυτά έχουν αυτόν τον συμβολισμό. Δυστυχώς αυτή καταστράφηκε κατά τη διάνοιξη του δασοδρόμου, η κατασκευή του οποίου οδήγησε στην επίχωση τουλάχιστον κατά 2,0 μ. περίπου, της άνω πλευράς του κορμού του δένδρου. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό, πολυαιωνόβιο δένδρο το οποίο φύεται στο επίχωμα πλέον του δασοδρόμου».

Δενδρομετρικά  χαρακτηριστικά

Μετρήθηκε με μετροταινία η περιφέρεια του κορμού του πλάτανου σε ύφος 1,30 μ. και έμμεσα υπολογίστηκε η στηθιαία διάμετρός του (Dl,30), το ύψος και το ύψος έναρξης κόμης (φυλλωσιάς) με υψόμετρο τύπου Haga, η διάμετρος της κόμης με μετροταινία προς δύο κατευθύνσεις, Α->Δ και Β->Ν και έμμεσα η εδαφοκάλυψη (κατακόρυφη σκίαση) του δένδρου.

Επίσης λήφθηκαν δύο τρυπανίδια σε ύφος 2,0 μ., με την προσαυξητική τρυπάνη του Presler για τον υπολογισμό της ηλικίας του.

Τα τρυπανίδια αυτά εξετάστηκαν στη συνέχεια στερεοσκοπικά στο Εργαστήριο Δασοκομίας του Τμήματος Δασολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και με τη βοήθεια των στοιχείων που προέκυψαν υπολογίστηκε η ηλικία του δένδρου.

Τέλος εκτιμήθηκε η γενική κατάσταση του δένδρου, η κατάσταση υγείας του, η ζωτικότητα και η τάση εξέλιξής του.

Τι έδειξαν οι μετρήσεις

Μετρήθηκε η περιφέρεια του κορμού του πλατάνου σε ύψος 1,30 μ. από το έδαφος και βρέθηκε ότι είναι 9.30 μ. που σημαίνει ότι η στηθιαία διάμετρός του είναι D1,30=2.96 μ..
Το ύψος του δένδρου είναι 22,0 μ.
Το ύψος έναρξης της ζωντανής κόμης Ηκ=3,0 μ.
Η διάμετρος κόμης Α->Δ, είναι Dk1=25,0 μ. και Β->Ν, είναι Dk2=29,0 μ.
Η μέση διάμετρος κόμης, είναι Dk=27,0 μ.
Η εδαφοκάλυψη του δένδρου, δηλαδή η κατάκόρυφη σκίαση ανέρχεται σε 573 τ.μ..

«Η ηλικία του δένδρου υπολογίστηκε σε 850 χρόνια με πιθανό σφάλμα 5%, δηλαδή μια απόκλιση θετική ή αρνητική 42 χρόνια, λόγω της μεγάλης κοιλότητας του δένδρου» τονίζει ο Καθηγητής και υπογραμμίζει πως «η γενική κατάσταση, η υγεία του δένδρου και η ζωτικότητά του κρίνεται μέτρια έως κακή, λόγω των τραυμάτων τα οποία υπέστη στη διάρκεια του πολύ μακρού βίου του αλλά και αντικειμενικά λόγω του προχωρημένου γήρατος.

0 κορμός του διακλαδίζεται σε μικρό ύψος σε τρεις επί μέρους κορμούς εκ των οποίων ο κεντρικός έχει νεκρωθεί. Στο κατώτερο μέρος του εμφανίζει τεράστια κοιλότητα διαστάσεων μικρού δωματίου, διαμέτρου ~3,0 μ. και αυτός είναι ο λόγος που στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία καταδιωκόμενών οικογενειών».

Πλάτανος – αξιοθέατο!

«Το δένδρο όπως προαναφέρθηκε ανήκει στην κατηγορία των μνημειακών. Αποτελεί ένα μνημείο της φύσης μεγάλης οικολογικής και ιστορικής αξίας, με ιδιαίτερη σημασία τόσο για την περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος της Βερδικούσιας, όσο και του Δήμου Ελασσόνας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Επομένως θα πρέπει να ενταχθεί στο μελλοντικό δίκτυο των αξιοθέατων της Βερδικούσιας και της ευρύτερης περιοχής και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να τύχει της δέουσας προσοχής και της συστηματικής προστασίας από κάθε μορφής κίνδυνο» καταλήγει ο κ. Ζάγκας.

Πηγή: https://www.larissanet.grΚατηγορίεςΧλωρίδα

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: