Αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας κατά τη θήρα και τη διαχείριση των θηραμάτων – Κυρώσεις – Επιχορήγηση κυνηγών

Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων: Μέτρα βιοασφάλειας κατά τη θήρα και τη διαχείριση των θηραμάτων – Κυρώσεις -Δυνατότητα επιχορήγησης κυνηγών/θηροφυλάκων στα πλαίσια της Παθητικής Επιτήρησης της νόσου.

Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,  με εξαιρετικά επείγον έγγραφό της προς τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, τις Περιφέρειες του Κράτους και όλους τους συνεργαζόμενους φορείς εφιστά την προσοχή στην αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας από πλευράς όλων των κυνηγών κατά τη θήρα και τη διαχείριση των θηραμάτων.

Όπως αναφέρει το έγγραφο, παρά το γεγονός ότι η νόσος έχει εντοπισθεί σε πολύ μικρή απόσταση από τα ελληνικά σύνορα, και παρά τις ενημερώσεις που έχουν γίνει τόσο σε επίπεδο κεντρικό όσο και σε επίπεδο Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (ενημερωτικό υλικό, εγκύκλιοι, συναντήσεις), σχετικά με την σημασία τήρησης μέτρων βιοασφάλειας κατά τη θήρα για την αποφυγή διασποράς του ιού της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων, στο διαδίκτυο έχουν αναρτηθεί το τελευταίο διάστημα, φωτογραφίες (από την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο) από έλληνες κυνηγούς, οι οποίοι εκθέτουν τους αγριόχοιρους που θηρεύουν ως «τρόπαιο» σε ανοικτά οχήματα μεταφοράς, χωρίς συσκευασία, και χωρίς να τηρείται κανένα μέτρο βιοασφάλειας.

Επισημαίνεται ότι αυτές οι πρακτικές θα έχουν καταστροφικές συνέπειες σε περίπτωση εισόδου του ιού στη χώρα, λόγω ταχείας διασποράς του ιού και της μεγάλης ανθεκτικότητας αυτού στο περιβάλλον, με επιπτώσεις μεταξύ άλλων και στη θήρα, ενώ επιφέρουν την επιβολή προστίμων από τις κτηνιατρικές αρχές, της χώρας, για πιθανή διασπορά μεταδοτικών νοσημάτων των ζώων σύμφωνα με τον Ν. 4235/2014.

Τέλος υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 1425/142381/24-6-2019 ΦΕΚ 2487 τεύχος Β/24 Ιουνίου 2019 “Έγκριση δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2019” προβλέπεται η επιχορήγηση με το ποσό των 50 ΕΥΡΩ για κάθε κυνηγό ή θηροφύλακα που ενημερώνει τις κτηνιατρικές αρχές για την ανεύρεση νεκρών αγριόχοιρων και παράλληλα, μετά τη δειγματοληψία των ζώων, από τον επίσημο κτηνίατρο, στα πλαίσια της Παθητικής Επιτήρησης της νόσου, συνδράμει στη διαχείριση (υγειονομική ταφή) των πτωμάτων των ζώων υπό την εποπτεία της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής.ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: