Συνάντηση για τα αιολικά πάρκα της Καρυστίας

Με πρωτοβουλία του Φορέα ∆ιαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Εύβοιας και της Ελληνικής Εταιρείας Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) την Παρασκευή 18-10-2019 στην έδρα του Πράσινου Ταμείου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση γνωριμίας, με συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Πράσινου Ταμείου, των εταιρειών Αιολικής Ενέργειας που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Καρυστίας και συμβούλων υποστήριξης περιβαλλοντικών μελετών.

Η συνάντηση αυτή αποτελεί μια προσπάθεια να τεθούν οι βάσεις επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ του Φ.∆.Π.Π. Εύβοιας και των εταιρειών Αιολικής Ενέργειας που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Καρυστίας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την κατασκευή των έργων αιολικής ενέργειας στην περιοχή.

Εκ μέρους του Φορέα παρουσιάστηκαν συνοπτικά οι επιπτώσεις που προκαλούνται στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, από τα έργα τα οποία πραγματοποιούνται στην περιοχή (καταστροφές μνημείων, απορρίψεις υλικών, επιχωματώσεις κλπ), προκειμένου να αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες αποκατάστασής τους εκ μέρους των εταιρειών. Επιπλέον τέθηκε το πρόβλημα της διαχρονικής παρακολούθησης των επιπτώσεων των έργων εγκατάστασης και λειτουργίας των ανεμογεννητριών στα είδη της χλωρίδας και της πανίδας στην περιοχή, καθώς και της μακροχρόνιας αποτίμησης των επιπτώσεων σε σχέση με το προσδωκόμενο όφελος.

Από την πλευρά των εταιρειών Αιολικής Ενέργειας, έγινε αποδεκτό ότι ανάλογες παραλήψεις δεν είναι επιθυμητές και θα πρέπει να αποφεύγονται, δεσμεύτηκαν δε να αναλάβουν την άμεση αποκατάστασης τους. Ζητήθηκε επίσης η αξιοποίηση των περιβαλλοντικών μελετών, που έχουν ήδη εκπονηθεί για την αποτίμηση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα και η ένταξη των
συμπερασμάτων τους στο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει την αδειοδότηση των έργων.

Εκ μέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσιάστηκαν τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν στα θέματα των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, της επιθεώρησης των έργων, της ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ κλπ, αλλά και των δυνατοτήτων ανταπόκρισης του Υπουργείου στο μεγάλο όγκο των έργων καθώς και στη συνολική αποτίμηση των επιπτώσεων.

Από κοινού συμφωνήθηκε να επαναληφθούν στο άμεσο μέλλον οι συναντήσεις αυτές, προκειμένου να αποτιμηθούν τα αποτελέσματα των ενεργειών που έχουν αναληφθεί και να μεθοδευτούν εκείνες οι ενέργειες που θα οδηγήσουν στην αντιμετώπιση των σοβαρότερων θεμάτων των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα.

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του
Φορέα ∆ιαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ΕύβοιαςΚατηγορίεςΑ.Π.Ε., Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: