Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου

Στην τροποποίηση της απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (32604/21-7-2017, ΥΟΔΔ 366), προχώρησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ. Χατζηδάκης.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:

  1. Ευστάθιος Σταθόπουλος, Δικηγόρος, ως Πρόεδρος.
  2. Ιωάννης Ευμολπίδης, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ως Αντιπρόεδρος.
  3. Κωνσταντίνος Θεοδωράκης, Οικονομολόγος, ως μέλος.
  4. Χρίστος Βλαχοκώστας, Μηχανολόγος Μηχανικός, ως μέλος.
  5. Αναστάσιος Δράκος, Πολεοδόμος Μηχανικός, ως μέλος.
  6. Ιωάννης Μητσόπουλος, Δασολόγος, ως μέλος.
  7. Αικατερίνη Τούτουζα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, εκπρόσωπος του ΤΕΕ ως μέλος.

Όταν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου συζητείται η διάθεση και η αξιοποίηση των Πόρων του Ειδικού Λογαριασμού «Γαλάζιο Ταμείο» που προβλέπονται στο ν. 743/1977, στη συνεδρίαση συμμετέχει ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η Μαρή Ασπασία, Πλωτάρχης ΛΣ (Τ), με αναπληρωτή τον Ρηγούλη Ζαχαρία, Ανθυποπλοίαρχο.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 23-7-2021.ΚατηγορίεςΕπικαιρότητα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: