Δάσωση Γεωργικών Γαιών: Ανακοίνωση για την υποβολή Δηλώσεων Εφαρμογής για το διαχειριστικό έτος 2019

Οι δικαιούχοι του Καν. Ε.Ε. 1257/99, «Δάσωση Γεωργικών Γαιών», που έχουν εντάξει έκταση ή εκτάσεις στη ζώνη ευθύνης του Δασαρχείου Σουφλίου, καλούνται υποβάλλουν δήλωση εφαρμογής για το διαχειριστικό έτος 2019, από 01-12-2019 ως 31-12-2019.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δασαρχείου Σουφλίου:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή Δηλώσεων Εφαρμογής για το διαχειριστικό έτος 2019, (Καν. Ε.Ε. 1257/99, «Δάσωση Γεωργικών Γαιών»).

Σε εφαρμογή της 2ης τροποποίησης εγκυκλίου διαδικασίας υποβολής δήλωσης εφαρμογής του υπομέτρου 8.1 “Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων” του Μέτρου 8 “Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών ” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α. 2014-2020) – ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 221 “Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών” (Π.Α.Α.2007-2013) (ΑΔΑ: 64Ω946ΨΧΞΧ-21Ο), καλούνται οι δικαιούχοι του Καν. 1257/99, άρθρο 31 που έχουν εντάξει έκταση ή εκτάσεις στη ζώνη ευθύνης του Δασαρχείου Σουφλίου, όπως υποβάλλουν στην υπηρεσία μας δήλωση εφαρμογής για το διαχειριστικό έτος 2019, από 01-12-2019 ως 31-12-2019. Οι δηλώσεις εφαρμογής θα υποβάλλονται από 1η Δεκεμβρίου μέχρι & 31η Δεκεμβρίου & για κάθε επόμενο έτος.

Η δήλωση εφαρμογής διαχειριστικού έτους 2019 συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Ενυπόγραφη αίτηση πληρωμής, έτους 2019.
  • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού σε περίπτωση που είναι διαφορετικός σε σχέση με αυτόν της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (Α.Ε.Ε.).
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας σε περίπτωση που αυτή είναι διαφορετική από την υποβληθείσα στην αίτηση πληρωμής.

Υπενθυμίζουμε πως για την πληρωμή του διαχειριστικού έτους 2019, οι δικαιούχοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) για το φορολογικό έτος 2018.

Πληροφορίες: Παναγιώτης Κων. Αλεξούδης
Τηλέφωνο: 2554023675

Δασαρχείο Σουφλίου

 ΚατηγορίεςΔάσωση Γεωργικών Γαιών, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: