Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να προστατεύσει το περιβάλλον από τα χωροκατακτητικά ξένα είδη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ελλάδα, να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 για την πρόληψη και τη διαχείριση της εισαγωγής και της εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Εκτός από την Ελλάδα, η ΕΕ καλεί για τον ίδιο λόγο την Τσεχία, την Ιρλανδία, την Πολωνία και τη Γαλλία.

Ο εν λόγω κανονισμός ορίζει κανόνες για την πρόληψη, την ελαχιστοποίηση και τον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων που έχει στη βιοποικιλότητα η εκούσια ή ακούσια εισαγωγή και εξάπλωση χωροκατακτητικών ξένων ειδών στο εσωτερικό της Ένωσης.

Η Ελλάδα, η Τσεχία, η Ιρλανδία και η Πολωνία δεν έχουν ακόμη θεσπίσει και κοινοποιήσει στην Επιτροπή νομοθεσία η οποία να καθορίζει τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που θα ισχύουν σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού. Η Γαλλία δεν έχει ακόμη θεσπίσει και κοινοποιήσει στην Επιτροπή τους καταλόγους των χωροκατακτητικών ξένων ειδών που αποτελούν πηγή ανησυχίας για πέντε από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένες γνώμες στα εν λόγω κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή

Tags: , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: