Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να προστατεύσει το περιβάλλον από τα χωροκατακτητικά ξένα είδη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ελλάδα, να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 για την πρόληψη και τη διαχείριση της εισαγωγής και της εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Εκτός από την Ελλάδα, η ΕΕ καλεί για τον ίδιο λόγο την Τσεχία, την Ιρλανδία, την Πολωνία και τη Γαλλία.

Ο εν λόγω κανονισμός ορίζει κανόνες για την πρόληψη, την ελαχιστοποίηση και τον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων που έχει στη βιοποικιλότητα η εκούσια ή ακούσια εισαγωγή και εξάπλωση χωροκατακτητικών ξένων ειδών στο εσωτερικό της Ένωσης.

Η Ελλάδα, η Τσεχία, η Ιρλανδία και η Πολωνία δεν έχουν ακόμη θεσπίσει και κοινοποιήσει στην Επιτροπή νομοθεσία η οποία να καθορίζει τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που θα ισχύουν σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού. Η Γαλλία δεν έχει ακόμη θεσπίσει και κοινοποιήσει στην Επιτροπή τους καταλόγους των χωροκατακτητικών ξένων ειδών που αποτελούν πηγή ανησυχίας για πέντε από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένες γνώμες στα εν λόγω κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Μοιραστείτε το!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin


ΚατηγορίεςΆγρια ζωή

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: