Επί τάπητος η βιωσιμότητα λειτουργίας της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής – Η απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος

«Το πρόβλημα της “βιωσιμότητας της Θηροφυλακής” είναι θέμα που πρέπει να διαχειριστούν οι ίδιες οι Κυνηγετικές Οργανώσεις, οι οποίες οφείλουν να προσαρμόσουν τη οικονομική τους διαχείριση στα ισχύοντα δεδομένα, δίνοντας βραχυπρόθεσμα προτεραιότητα στην ορθολογική διαχείριση των φιλοθηραματικών τους εξόδων (απαραίτητες μειώσεις) και διασφαλίζοντας παράλληλα το έργο των ιδιωτικών φυλάκων θήρας (εργασιακή ποιότητα και σταθερότητα έργου)». Στη διαπίστωση αυτή καταλήγει η αναλυτική απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην από 24-10-2019  κοινοβουλευτική αναφορά της κ. Ζέττας Μ. Μακρή, Βουλευτή Ν. Μαγνησίας σχετικά με τη βιωσιμότητα της λειτουργίας της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.

Μείωση 7.000 περίπου αδειών θήρας

Όπως επισημαίνεται από το ΥΠΕΝ, από τους οικονομικούς ελέγχους που διενεργεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος στα οικονομικά της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος (Κ.Σ.Ε.) διαπιστώθηκε το περασμένο οικονομικό-διαχειριστικό έτος, μείωση των εσόδων που κατέληγαν στην Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας (κατά 420.000 ευρώ περίπου). Η μείωση αυτή οφείλεται στην μείωση κατά 7.000 περίπου αδειών θήρας που δεν εκδόθηκαν μέσω των Κυνηγετικών Συλλόγων, αλλά στο ότι οι εν λόγω κυνηγοί εξέδωσαν άδειες θήρας απευθείας μέσω των Δασικών Υπηρεσιών.

Για την επίλυση αυτού του προβλήματος έγιναν εκτενείς συζητήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων του ΥΠΕΝ με την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος για τον τρόπο αναπλήρωσής του. Κατά τη σχετική συζήτηση προκρίθηκε η λύση της αύξησης της ετήσιας συνδρομής που καταβάλλουν οι κυνηγοί, που είναι μέλη των αναγνωρισμένων από το Υ.Π.ΕΝ. Κυνηγετικών Συλλόγων και εκδόθηκε η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71090/540/ 5 Αυγούστου 2019 (ΦΕΚ 3137 Β ́) «Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το Υ.Π.ΕΝ Κυνηγετικούς Συλλόγους» με την οποία αυξήθηκε κατά πέντε (5) ευρώ η καταβαλλόμενη ετήσια συνδρομή για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2019-2020.

Αύξηση εσόδων κατά 750.000 €

«Με βάση τον αριθμό «Αδειών Θήρας» που εκδόθηκαν την περασμένη περίοδο μέσω των κυνηγετικών οργανώσεων (περίπου 150.000 άδειες) ή αύξηση αυτή των πέντε (5) ευρώ θα «προκαλέσει» αύξηση των εσόδων τους κατά 750.000 ευρώ περίπου. Η άμεση εγγραφή αυτού του ποσού στους προϋπολογισμούς εξόδων των Κυνηγετικών Οργανώσεων, εξασφαλίζει τη λειτουργία και το θεσμικό- φιλοθηραματικό τους ρόλο και κυρίως το έργο των Ιδιωτικών Φυλάκων Θήρας», αναφέρει η απάντηση του ΥΠΕΝ.

Μετατροπή συμβάσεων

«Σε σχέση επίσης με τον αριθμό των απασχολούμενων στις Κυνηγετικές Οργανώσεις ιδιωτικών φυλάκων θήρας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κοινοποιούνται καθημερινά πράξεις ανανέωσης ή μετατροπής των συμβάσεων εργασίας των ιδιωτικών φυλάκων Θήρας, από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου, δεδομένο που κατά την άποψη μας οδηγεί σε αντίθετα συμπεράσματα για τη «βιωσιμότητα της θηροφυλακής» και την διαπιστωμένη κρίση στα οικονομικά των Κυνηγετικών Οργανώσεων», τονίζει το ΥΠΕΝ.

Ανάγκη εξορθολογισμού των εξόδων

Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, ως εποπτεύουσα αρχή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος κατά τη διάρκεια του οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου που διενεργεί κάθε χρόνο, έχει τονίσει ενόψει των ανωτέρω και της διαπιστωθείσης μείωσης (λόγω της οικονομικής κρίσης) των αδειών θήρας:

  • την ανάγκη εξορθολογισμού των εξόδων όλων των Κυνηγετικών Οργανώσεων,
  • την περιστολή δαπανών που δεν κρίνονται απαραίτητες και
  • την επικέντρωσή τους στον εποπτικό – ελεγκτικό τους ρόλο, μέσω της λειτουργίας των Ιδιωτικών Φυλάκων Θήρας.

Επίσης προτάθηκε η λήψη μέτρων για την προβολή του έργου των Κυνηγετικών Οργανώσεων στους ιδίους τους κυνηγούς και η λήψη μέτρων για βελτίωση της εικόνας των Κυνηγετικών Οργανώσεων στον κυνηγετικό κόσμο, ώστε να στηρίξουν οι κυνηγοί έμπρακτα (οικονομικά) τις Κυνηγετικές Οργανώσεις.

Σε κάθε περίπτωση η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τις κυνηγετικές οργανώσεις για τη ρύθμιση κάθε προβλήματος που ανακύπτει και επηρεάζει την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της Θηροφυλακής, καταλήγει η απάντηση του ΥΠΕΝ.ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: