Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων και δημόσια διαβούλευση

Της Ευγενίας Λαμπέτσου,
Δασολόγου – Περιβαλλοντολόγου

6 Μαρτίου 2020*

Με τρεις βασικές αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των ΕΠ.Ε.Α. ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι θα επιτύχει την ταχύτερη λήψη αποφάσεων από τις επιτροπές, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νέου νομοσχεδίου και άρα την ταχύτερη ανάρτηση των δασικών χαρτών. Θα συμπλήρωνα ότι επιδιώκει παράλληλα και την «αμερόληπτη» λήψη αποφάσεων, δεδομένων των πρόσφατων δηλώσεων του κ. υπουργού περί δασολογικού φονταμενταλισμού. Μιλάμε λοιπόν για την αλλαγή στη σύνθεση των μελών, την καθιέρωση αμοιβής και τη σύνδεση της αμοιβής με τον αριθμό εξετασθέντων υποθέσεων ανά μήνα.

Ποιο ήταν το πόρισμα της σχετικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής άραγε και βάσει ποιών προτάσεων προέκυψε το συγκεκριμένο άρθρο; Γιατί δεν ρωτήθηκαν έγκαιρα και πρώτα από όλους τα μέλη των επιτροπών για τα προβλήματα που αντιμετώπισαν έως τώρα, τον τρόπο που τα διαχειρίστηκαν και τις λύσεις που προτείνουν; Η παρούσα σύνθεση των επιτροπών και η απουσία αμοιβής αποτελούν την αιτία για την αργοπορία κάποιων ΕΠ.Ε.Α. ή η επιφόρτιση των μελών τους με πολλαπλά καθήκοντα; Κι αν κάποιες από αυτές αργοπόρησαν λόγω αδράνειας ή αμέλειας, γιατί δεν επιμελήθηκαν οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών όπου ανήκουν τα μέλη, όπως θα όφειλαν;

Καμία αλλαγή από τις τρεις που προτείνονται δεν εξυπηρετεί στην πραγματικότητα την ποιοτικότερη και ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου των ΕΠ.Ε.Α. κι αυτό γιατί:

Α. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 146776/2459/21-10-2016 (ΦΕΚ 3532Β/03-11-2016) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κεφ. 8, παρ. 8.2.2, η οποία εκδόθηκε σε συνέχεια του άρθρου 153 του ν. 4389/2016, «η ΕΠ.Ε.Α. έχει αποκλειστικά αρμοδιότητα τον καταρχήν έλεγχο της ύπαρξης έννομου συμφέροντος από τον ασκούντα την αντίρρηση για την έκταση που περιλαμβάνεται στον Δασικό Χάρτη και στην συνέχεια τον έλεγχο του δασικού, χορτολιβαδικού ή μη χαρακτήρα αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η κρίση της επιτροπής για το δασικό, χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες του Υ.Π.ΕΝ., καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατάρτισης των Δασικών Χαρτών. Η απόφαση…… θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και αιτιολογημένη. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιείται φωτοερμηνεία των σχετικών αεροφωτογραφιών και έλεγχος εφαρμογής των σχετικών διοικητικών πράξεων και αν κρίνεται αναγκαίο (σε περιπτώσεις κυρίως αμφιβολιών, κακής ποιότητας αεροφωτογραφιών, ενδεχομένων προσφάτων αλλοιώσεων λόγω εκχερσώσεων κ.λπ.) διενεργείται αυτοψία…….».

Θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω τα παρακάτω:

Α. «Τον καταρχήν έλεγχο της ύπαρξης έννομου συμφέροντος»

 • Η ουσιαστική συνεισφορά ενός δικηγόρου στις εργασίες των ΕΠ.Ε.Α. αφορά οπωσδήποτε τον έλεγχο για την ύπαρξη έννομου συμφέροντος.
 • Γιατί όμως καλείται ο δικηγόρος να φωτοερμηνεύσει; Προφανώς και οι δικηγόροι δεν δύνανται να φωτοερμηνεύσουν από κάθε άποψη, λαμβάνοντας δε υπόψη την εμπειρία μου στις ΕΠ.Ε.Α., ούτε και επιθυμούν να επιχειρήσουν κάτι τέτοιο. Πώς εξασφαλίζουμε την ποιοτική και αμερόληπτη λήψη αποφάσεων με αυτόν τον τρόπο, όταν η φωτοερμηνεία αποτελεί βασικό εργαλείο για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων; Ένας από τους τρεις δικηγόρους που συνεργάστηκα σημείωσε για παράδειγμα στο αντίστοιχο πεδίο κάποιων αποφάσεων ότι έχει αναπτυχθεί βλάστηση η οποία κατά την άποψή του δεν θεωρείται ως δασική (και αναφέρομαι σε υφιστάμενο δάσος πεύκης), ενώ οι άλλοι δυο επέλεξαν να σημειώσουν σε όλες τις δικές τους υποθέσεις ότι είναι σύμφωνοι με τα εκτεθέντα από τα λοιπά δύο καθ’ ύλην αρμόδια μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησαν την φωτοερμηνεία των σχετικών αεροφωτογραφιών.
 • Γιατί δεν προβλέπεται να βεβαιώνουν οι οικείοι δικηγορικοί σύλλογοι ότι οι δικηγόροι που συμμετέχουν στις επιτροπές έχουν γνώση της δασικής νομοθεσίας; Υπολόγισε κανείς τον χρόνο που ξοδεύουν οι δασολόγοι-μέλη για να κάνουν «ταχύρρυθμα μαθήματα» δασικής νομοθεσίας στους δικηγόρους, ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν έστω τις συνεδριάσεις; όπως θα κάνουν και αύριο μεθαύριο στους μηχανικούς αν επιμείνει η κυβέρνηση στην πρότασή της για τη νέα σύνθεση των μελών;

Β. «Τον έλεγχο του δασικού, χορτολιβαδικού ή μη χαρακτήρα αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η κρίση της επιτροπής για το δασικό, χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες του Υ.Π.ΕΝ., καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατάρτισης των Δασικών Χαρτών. Η απόφαση… θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και αιτιολογημένη. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιείται φωτοερμηνεία των σχετικών αεροφωτογραφιών και έλεγχος εφαρμογής των σχετικών διοικητικών πράξεων και αν κρίνεται αναγκαίο, διενεργείται αυτοψία».

 • Ποιοι επιστήμονες στελεχώνουν την Δασική Υπηρεσία που αποτελεί την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας;
 • Ποιοι εργάζονται καθημερινά σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές ή τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες του Υ.Π.ΕΝ.;
 • Ποιοι εκδίδουν έως σήμερα πράξεις χαρακτηρισμού και συνθέτουν κατά πλειοψηφία τις Τ.Ε.Ε.Α.;
 • Ποιοι είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι επιστήμονες για την διενέργεια φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών του δασικού περιβάλλοντος;
 • Ποιοι είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι επιστήμονες για την υπαγωγή των εκτάσεων στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 998/79, βάσει των προβλεπόμενων από την νομοθεσία κριτηρίων;
 • Ποιοι είναι οι επιστήμονες που σπούδασαν και χρησιμοποιούν καθημερινά στην εργασία τους έννοιες και όρους όπως δασοβιοκοινότητα, άγρια ξυλώδης βλάστηση, άγρια ζωή, φυτοκοινωνιολογική ζώνη, ημιορεινά, ορεινά και ανώμαλα εδάφη, αυτοφυής βλάστηση, αναδάσωση ή εκχέρσωση;
 • Ποιοι διενεργούν αυτοψίες στο πεδίο και ξέρουν να αναγνωρίσουν τα δασικά είδη;
 • Ποιοι κατάρτισαν ή έλεγξαν τους δασικούς χάρτες αυτής της χώρας;

ΟΙ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ, ΑΞΙΟΤΙΜΟΙ ΚΥΡΙΟΙ! ΟΥΤΕ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΟΥΤΕ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ.. ΟΙ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ!!

ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ;;;

ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΕ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΙ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ;;;

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η

Η προστασία των δασών και της δημόσιας γης αποτελεί συνταγματική υποχρέωση του ελληνικού κράτους και κατ’ επέκταση των υπηρεσιών του. Πώς προκύπτει η ανάγκη να συμπεριλάβουμε ιδιώτες σε επιτροπές με αυτό το αντικείμενο;

 • Θεωρείται η απόδοση ενός ιδιώτη ταχύτερη ή πιο αξιόπιστη από εκείνην ενός δημοσίου υπαλλήλου; Πιθανόν δεν γνωρίζετε ότι υπάρχουν δασολόγοι δημόσιοι υπάλληλοι που αφιέρωσαν περισσό προσωπικό χρόνο (και μάλιστα χωρίς αμοιβή) για να ελέγξουν και να διορθώσουν τα αδικαιολόγητα σε αριθμό και είδος λάθη επί χαρτών που συνέταξαν ορισμένα ιδιωτικά μελετητικά γραφεία. Λάθη που θα ταλαιπωρούσαν χωρίς λόγο τους πολίτες, λάθη που θα επιβάρυναν και θα καθυστερούσαν τις επιτροπές και λάθη που θα οδηγούσαν στην απώλεια δασικού πλούτου και δημόσιας περιουσίας.
 • Και αν αυτό κρίνεται απαραίτητο, λόγω έλλειψης προσωπικού ίσως, γιατί δεν απευθύνεστε πρώτα σε ιδιώτες δασολόγους ή δασοπόνους, αλλά σε μηχανικούς;
 • Σε κάθε περίπτωση, με ποιον τρόπο θα βεβαιώνεται η μη εμπλοκή των ιδιωτών-μελών στην υποβολή αντιρρήσεων ή στην κατάρτιση δασικών χαρτών της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας, γιατί ενδεχομένως να εργάστηκαν σε κάποιο ιδιωτικό μελετητικό γραφείο;

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΜΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ Η΄ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ;

Β. ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Είναι ανέφικτη από κάθε άποψη η εξέταση 50 υποθέσεων ανά συνεδρίαση. Όποιος έχει συμμετάσχει σε αντίστοιχες επιτροπές, γνωρίζει ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατον να εργαστείς με τον επαγγελματισμό που απαιτείται, σε αυτούς τους ρυθμούς. Ο προτεινόμενος χρόνος δεν αρκεί ούτε για την ακρόαση των ενδιαφερομένων, των τεχνικών συμβούλων ή δικηγόρων τους, κατά την ημέρα της συνεδρίασης, πόσο μάλλον για την έκδοση απόφασης. Οι μέρες που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί μια υπόθεση εξαρτώνται από την περιπλοκότητά της. Υπάρχουν υποθέσεις που ταλαιπωρούν χρόνια την υπηρεσία, υποθέσεις που αφορούν μεγάλες εκτάσεις, υποθέσεις που απαιτούν ενδελεχή διερεύνηση λόγω διοικητικών πράξεων που μεσολάβησαν, όπως διπλές πράξεις χαρακτηρισμού με διαφορετικό περιεχόμενο, κ.ο.κ. Όποιος βιάστηκε δε να επιρρίψει ευθύνες στους δασολόγους των επιτροπών για την καθυστέρηση των εργασιών, μάλλον δεν αντιλαμβάνεται ούτε το μέγεθος της σοβαρότητας του έργου, ούτε τον φόρτο εργασίας, αφού πέραν της ακροάσεως οφείλεις να μελετήσεις διεξοδικά όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα, ενίοτε να ζητήσεις ή να αναζητήσεις επιπλέον στοιχεία, να ελέγξεις διοικητικές πράξεις, να φωτοερμηνεύσεις, να προχωρήσεις σε αυτοψίες εάν αυτό κρίνεται σκόπιμο, να ενημερώσεις τον δικηγόρο για την δασική νομοθεσία και τις τεχνικές προδιαγραφές, να εξηγήσεις στους πολίτες το νομικό πλαίσιο με απλό τρόπο, γιατί πάντα κάτι θα ρωτήσουν, να κατατμήσεις πολύγωνα, να γράψεις αποφάσεις, να τις δημοσιεύσεις στην Διαύγεια, να επιβλέψεις την ορθή τήρηση των διαδικασιών, να επιμεληθείς την πληρωμή των δικηγόρων, κ.λπ., κ.λπ., κ.λπ.

Εκτός λοιπόν από το ανέφικτον της εξέτασης 50 φακέλων ανά συνεδρίαση, η σύνδεση της αμοιβής με τον αριθμό εξετασθέντων υποθέσεων ανά μήνα δεν ενέχει ξεκάθαρα τον κίνδυνο λήψης βιαστικών και πρόχειρων αποφάσεων;

Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΠ.Ε.Α.

1. Η σύνθεση των επιτροπών μπορεί να παραμείνει ως έχει, διαφορετικά και σε κάθε περίπτωση η πλειοψηφία των μελών να αποτελείται από δασολόγους για όλους τους προαναφερόμενους λόγους.

2. Σε κάθε περίπτωση επίσης, ο πρόεδρος να είναι δασολόγος και με εμπειρία στον χαρακτηρισμό εκτάσεων.

3. Οι επιτροπές θα μπορούσαν να γίνουν τετραμελείς, με πρόεδρο δασολόγο και μέλη έναν δασολόγο ή δασοπόνο, έναν δικηγόρο κι έναν γεωπόνο ή μηχανικό.

4. Οι επιτροπές θα μπορούσαν να είναι τριμελείς και με την προαναφερόμενη σύνθεση, πλην του δικηγόρου, ο οποίος θα συνεργάζεται με τα Σ.Υ.Α.Δ.Χ. και θα προβαίνει στον έλεγχο του έννομου συμφέροντος για κάθε φάκελο, με σκοπό να προωθούνται στην επιτροπή μόνο οι υποθέσεις που πληρούν το κριτήριο του έννομου.

5. Οι επιτροπές να συγκροτούνται αφού τα Σ.Υ.Α.Δ.Χ. έχουν συγκεντρώσει τους φακέλους και γνωρίζουμε το πλήθος των αντιρρήσεων σε κάθε νομό, ώστε να είμαστε σε θέση να κρίνουμε εάν επαρκούν τα μέλη από τον δημόσιο τομέα κι όχι εκ των προτέρων να συμπεριλαμβάνουμε στην σύνθεση των επιτροπών ιδιώτες μέλη.

6. Στην περίπτωση συμμετοχής ιδιωτών μελών να βεβαιώνεται η μη εμπλοκή αυτών στην υποβολή αντιρρήσεων ή στην κατάρτιση δασικών χαρτών της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας, όπου θα εργαστεί η ΕΠ.Ε.Α.

7. Να δημιουργηθεί μητρώο με τα ονόματα όλων των πιθανών μελών από τον δημόσιο τομέα κι ένα αντίστοιχο με τα ονόματα όλων των πιθανών ιδιωτών μελών, από όπου θα καλούνται καταρχάς δασολόγοι ή δασοπόνοι και στην συνέχεια γεωπόνοι ή μηχανικοί.

8. Όλα τα μέλη των ΕΠ.Ε.Α. να προέρχονται από όμορους νομούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η αμεροληψία τους.

9. Στους καταλόγους που συντάσσουν οι οικείοι δικηγορικοί σύλλογοι να δίνεται απόλυτη προτεραιότητα στους δικηγόρους που γνωρίζουν την δασική νομοθεσία και αυτό να βεβαιώνεται. Η δε υπεύθυνη δήλωση για τον μη χειρισμό υποθέσεων δασικού χαρακτήρα ενώπιον των δικαστηρίων να κατατίθεται στον πρόεδρο της επιτροπής.

10. Να απαλλαγούν τα μέλη από τα υπόλοιπα καθήκοντά τους για όσο χρόνο απαιτηθεί.

11. Να προσληφθεί προσωπικό στις υπηρεσίες, έστω και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που θα αναλάβει τα καθήκοντα αυτά.

12. Να προβλεφθεί ένας μέσος όρος υποθέσεων τον μήνα που θα βασίζεται στην εμπειρία των επιτροπών που έχουν εργαστεί ως σήμερα.

13. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα να συγκεντρώνονται τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ΕΠ.Ε.Α. και να δίνονται οδηγίες κεντρικά προς όλες τις επιτροπές.

14. Να επανεξεταστεί η λειτουργικότητα και χρησιμότητα της διαδικτυακής εφαρμογής για την παραγωγή αποφάσεων και να συνταχθεί εκ νέου το υπόδειγμα της απόφασης, όπου μεταξύ άλλων για παράδειγμα θα προστεθεί ξεχωριστό πεδίο για την βεβαίωση του έννομου, ενώ το πεδίο για την φωτοερμηνεία θα συμπληρώνεται μόνο από δασολόγους.

Αντιλαμβάνομαι ότι ο σχολιασμός μου είναι εκτενής, δεδομένου όμως ότι ποτέ δεν ρωτηθήκαμε σχετικά ως δασολόγοι της πράξης, δεν είχα άλλη επιλογή. Ευχαριστώ για την κατανόηση.


9 Μαρτίου 2020*

Αγαπητοί δικηγόροι, κανείς δεν αμφισβήτησε τις γνώσεις και την επιστήμη σας. Το θέμα είναι γιατί αμφισβητείτε εσείς την δική μας. Ή αμφισβητούμε την ελληνική νομοθεσία γενικότερα; Οι δασικοί χάρτες αφορούν τον χαρακτήρα των εκτάσεων και όχι το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ο έλεγχος του δασικού, χορτολιβαδικού ή μη χαρακτήρα αυτών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Καθ’ ύλην αρμόδιοι επιστήμονες για την υπαγωγή των εκτάσεων στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 998/79, βάσει των προβλεπόμενων από την νομοθεσία συγκεκριμένων κριτηρίων, είναι οι δασολόγοι, που εκδίδουν πράξεις χαρακτηρισμού όλα αυτά τα χρόνια ελλείψει των δασικών χαρτών. Βασικά εργαλεία για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων αποτελούν η φωτοερμηνεία και η διενέργεια αυτοψίας, εργαλεία που κατέχουν οι δασολόγοι λόγω των σπουδών τους στα ελληνικά πανεπιστήμια και της εμπειρίας τους στην Δασική Υπηρεσία και το πεδίο. Οι δασικοί χάρτες αποτύπωσαν όλες τις διοικητικές πράξεις που εξέδωσαν οι δασικές υπηρεσίες, όπως και εκείνες που κατέθεσαν οι λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες (διανομές, αναδασμοί, σχέδια πόλεων, κ.λπ.).

Όπως όλοι οι κλάδοι, έτσι κι εμείς δεν διεκδικούμε το αλάθητο. Πού βασίζεται όμως η προκατειλημμένη άποψή σας περί κρίσης κατά το δοκούν; Ποιος ισχυρίζεται ότι αντιμετωπίζουμε τις υποθέσεις ως «εισαγγελείς»; Οι δασολόγοι δεν ξύπνησαν μια μέρα και είπαν θα πάρουν την περιουσία του ελληνικού λαού. Προς όφελος του ελληνικού λαού και των νομοταγών πολιτών προστατεύουν τον δασικό πλούτο, αλλά και την δημόσια, δηλαδή κοινή μας περιουσία. Προς όφελος του ελληνικού λαού και των νομοταγών πολιτών εφαρμόζουν τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας την οποία ψηφίζει το ελληνικό κοινοβούλιο και η οποία θεμελιώνεται στις αρχές της Δασικής Επιστήμης. Ανατρέξτε στην Διαύγεια και τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. Θα διαπιστώσετε ότι οι επιτροπές σε πολλές περιπτώσεις έκαναν αποδεκτές τις αντιρρήσεις των πολιτών.

Ευχής έργον θα ήταν να είχαμε στις επιτροπές τους δικηγόρους του δημοσίου που είναι εξοικειωμένοι με υποθέσεις αυτού του περιεχομένου, αλλά αφού αυτό δεν είναι εφικτό λόγω φόρτου εργασίας στα δικαστικά γραφεία, δεν είναι αυτονόητο να ζητάμε την συμμετοχή δικηγόρων στις επιτροπές που πέρα από το διοικητικό δίκαιο θα γνωρίζουν και δασική νομοθεσία;

Προφανώς δεν μπορεί να συνεχιστεί ο δημόσιος διάλογος μεταξύ μας στον παρόντα ιστότοπο, ελπίζω όμως στην κατάθεση απόψεων βασισμένων σε πραγματικά στοιχεία και με στόχο πάντα την παραγωγή ενός νόμιμου και αξιόπιστου έργου.

* Κατατέθηκε ως σχόλιο στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας» (Άρθρο 49 Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων).ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: