Συγκρότηση Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών με έδρα τη Λάρισα

Στη συγκρότηση του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών (Σ.Ι.Δ.), με έδρα τη Λάρισα, για τα έτη 2020– 2021, προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/29627/3357/19.03.2020 απόφαση συγκροτείται το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών µε έδρα την Λάρισα, για τα έτη 2020-2021, µε τα εξής µέλη:

  1. Τη Χρυσούλα Χαλιαμούρδα, ως Πρόεδρο του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών Λάρισας, Διευθύνουσα το Εφετείο Λάρισας Πρόεδρο Εφετών, με αναπληρώτριά της τη Μόρφω Γκίκα, Πρόεδρο Εφετών στο Εφετείο Λάρισας.
  2. Την Ελευθερία Κώνστα, Εφέτη στο Εφετείο Λάρισας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της τη Μαρία Σπυρίδου, Εφέτη στο Εφετείο Λάρισας.
  3. Την Βασιλική Γιαννακού, Εφέτη στο Εφετείο Λάρισας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Ευμορφίλη Παπαδοπούλου, Εφέτη στο Εφετείο Λάρισας.
  4. Την Ανδριανή Κατσαρού, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Δικαστικό Γραφείο Λάρισας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της τη Ζωή Μαυρίδου, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Δικαστικό Γραφείο Λάρισας .
  5. Την Παναγιώτα Ψάλτα, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων, υπάλληλο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Θ.Σ.Ε., ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Ευανθία Πουλτσάκη, υπάλληλο του ίδιου κλάδου και υπηρεσίας.
  6. Τον Γεώργιο Στεργίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων, υπάλληλο του Δασαρχείου Λάρισας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Χρήστο Παπαγιανόπουλο, υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας και του ίδιου κλάδου.

Ως Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζεται ο Αθανάσιος Παπαντώνης, του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Δασoπονίας, υπάλληλος της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Θ.Σ.Ε., ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του τη Δήμητρα Σιμοπούλου, του ίδιου κλάδου και της ίδιας υπηρεσίας.

Η θητεία των ανωτέρω μελών λήγει την 31-12-2021.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: