Παράταση της διάθεσης αυτοκινήτων σε Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες

Παρατείνεται για ακόμα ένα (1) έτος η διάθεση προς χρήση σε δασικές υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας 40 αυτοκινήτων (απαριθμούνται πίνακα που ακολουθεί).

Όπως τονίζει η υ.α. που υπογράφει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ. Χατζηδάκης, «οι υπηρεσίες στις οποίες έχουν διατεθεί τα ως άνω οχήματα υποχρεούνται να τηρούν τους όρους που τέθηκαν στις αρχικές αποφάσεις διάθεσης της χρήσης τους, ήτοι:

  •  Να χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα μόνο για τις ανάγκες της υπηρεσίας που αφορούν στην μεταφορά προσωπικού που απασχολείται σε εργασίες σχετικά με την αποκατάσταση, τη διαχείριση και την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της περιοχής ευθύνης τους.
  • Να γίνεται ορθή χρήση και συντήρηση των αυτοκινήτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο βιβλίο συντήρησης του κατασκευαστή και στις διατάξεις της ΚΥΑ αριθ. 129/2534/20-01-2010 των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα» (Β ́ 108).
  • Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των αυτοκινήτων θα επιβαρύνει τις υπηρεσίες όπου αυτά διατέθηκαν προς χρήση.»

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: