Διαχείριση υπερπληθυσμού αγριόχοιρου στην περιοχή της Β.Α. Αττικής

Έγγραφο με οδηγίες για τη διαχείριση του υπερπληθυσμού αγριόχοιρου στην περιοχή της Β.Α. Αττικής απέστειλε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Πανίδας) στις Δασικές Υπηρεσίες της Αττικής.

Λήψη μέτρων από το Δασαρχείο Πεντέλης

Το Δασαρχείο Πεντέλης, όπως αναφέρει το έγγραφο, θα πρέπει άμεσα:

1. Να προχωρήσει στη συγκρότηση συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων, στην περιοχή αρμοδιότητάς του σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση (ΕΔΩ). 

Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός της επιχείρησης ελέγχου του πληθυσμού των αγριόχοιρων θα πραγματοποιηθεί από το Γραφείο Θήρας του Δασαρχείου Πεντέλης, σε συνεργασία με τους επιστημονικούς συνεργάτες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας (Δ’ Κ.Ο.Σ.Ε.).

Επίσης, θα συνδράμουν και οι εμπλεκόμενοι φορείς (οι υπηρεσίες των Δήμων, της Αντι-Περιφέρειας, της ΕΛ.ΑΣ κλπ) στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους (έγκαιρη γνωστοποίηση της δραστηριότητας, επιτήρηση περιοχής που θα επιχειρήσουν τα συνεργεία για ελαχιστοποίηση της προσβασιμότητας) μετά από σχετική ενημέρωση τους από το Δασαρχείο, ώστε οι προβλεπόμενες ενέργειες να γίνουν με απόλυτη ασφάλεια για την αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την υπουργική απόφαση επιτρέπεται η χρήση κυνηγετικών όπλων από τα μέλη των συνεργείων δίωξης που θα συγκροτηθούν καθώς και η χρησιμοποίηση σκύλων ιχνηλατών. Η δίωξη θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της παγάνας, δηλαδή μια ομάδα κυνηγών με σκύλους ιχνηλάτες εντοπίζουν και εκδιώκουν τους αγριόχοιρους και άλλοι κυνηγοί αναμένουν στα κατάλληλα περάσματα, καρτέρια. Η δίωξη εξελίσσεται σε μεγάλες αποστάσεις και συνεπώς η τοποθέτηση των καρτεριών και ο σχεδιασμός θα πρέπει να γίνει ανάλογα και με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα και με πλήρη ασφάλεια για το εμπλεκόμενο προσωπικό και τους πολίτες. Η δίωξη μπορεί να επαναληφθεί και σε επόμενες ημέρες λαμβάνοντας υπόψη και την αποκτηθείσα εμπειρία.

Στα πλαίσια της ανωτέρω απόφασης παρέχεται επίσης και η δυνατότητα παγίδευσης των αγριόχοιρων με τη χρήση παγίδων. Για το σκοπό αυτό πρέπει να προηγηθεί συνεργασία του Δασαρχείου Πεντέλης με άλλα Δασαρχεία της Αττικής και τη Δ΄Κ.Ο.Σ.Ε., προκειμένου να του διατεθούν κατασχεμένες παγίδες για να αξιοποιηθούν ή να γίνει σχετική κατασκευή ή προμήθειά τους.

2. Να εκδώσει «Δασική Απαγορευτική Διάταξη» για την απαγόρευση χορήγησης τροφής και γενικότερα έκθεσης στο περιβάλλον υπολειμμάτων τροφής και απορριμμάτων. Η χορήγηση και ανεύρεση τροφής από τους αγριόχοιρους είναι η σημαντικότερη αιτία προσέλκυσης τους στις αστικές ή περιαστικές περιοχές. Η έκδοση ΔΑΔ από τα οικεία Δασαρχεία θα λειτουργήσει κυρίως ως γραπτή σύσταση προς τους κατοίκους.

3. Να συνεργαστεί με τους οικείους Δήμους και την Αντιπεριφέρεια Ανατολικής Αττικής για τη λήψη συνοδευτικών μέτρων που θα αφορούν:

  • Στην τοποθέτηση ειδικών κάδων (ασφαλείας) απορριμμάτων. Εια το σκοπό αυτό θα πρέπει να επιθεωρηθούν οι υπάρχοντες κάδοι στην περιοχή και να αντικατασταθούν όπου χρειάζεται.
  • Στον περιορισμό της έκθεσης υπολειμμάτων τροφής εκτός κάδων με τη συστηματική περισυλλογή τους.
  • Στη βελτίωση του φωτισμού σε δρόμους που υπάγονται αντίστοιχα στην αρμοδιότητα του οικείου Δήμου ή της Αντιπεριφέρειας, κυρίως στις περιοχές που έχουν παρατηρηθεί αγριόχοιροι.
  • Στην τοποθέτηση ειδικών προειδοποιητικών πινακίδων (οδικής σήμανσης) για τη μείωση των ορίων ταχύτητας και την πιθανή αλληλεπίδραση με αγριόχοιρους (περιορισμό κινδύνου τροχαίων ατυχημάτων).

4. Να συνεργαστεί με τους οικείους Δήμους, την Αντιπεριφέρεια Ανατολικής Αττικής, τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Ανατολικής Αττικής και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, για την οργάνωση του σχεδιασμού, την παροχή οδηγιών για τη λήψη των προαναφερόμενων μέτρων, αλλά και τον τρόπο ενημέρωσης των πολιτών για το πρόβλημα, με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο.

5. Να συνεργαστεί με τις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Δ’ Κ.Ο.Σ.Ε. και τοπικούς Κυνηγετικούς Συλλόγους) για την υλοποίηση των προαναφερομένων, την αξιοποίηση κατασχεμένων παγίδων ή καμερών ελέγχου των διόδων των αγριόχοιρων στην περιοχή, καθώς και για τη μελέτη καταμέτρησης του πληθυσμού τους.

Δασαρχείο Πάρνηθας

Επιπλέον, η Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής θα πρέπει να διερευνήσει τη λήψη ανάλογων μέτρων και από το Δασαρχείο Πάρνηθας, ιδιαίτερα για την μείωση της προσβασιμότητας των αγριόχοιρων προς τις περιοχές του Δασαρχείου Πεντέλης.

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Θήρα

Tags: , , , , , , , ,

1 reply

  1. Στις ΗΠΑ επιτρέπουν τη χρήση πιο πρακτικών και αποτελεσματικών μεθόδων για την καταπολέμηση του υπερπληθυσμού των αγριογούρουνων: τη χρήση παγίδων για την μαζική παγίδευση μεγάλου πλήθους ζώων (όπως βλέπετε στο Βίντεο: Trapping wild hogs, https://www.youtube.com/watch?v=aQMQ8iC_CVs) για την προστασία της αγροτικής παραγωγής και του προβλήματος της αφρικ. πανώλης για τα εγχώρια χοιροστάσια. Με το κυνήγι δεν θα υπάρξουν σημαντικά αποτελέσματα λόγω και του πολλαπλασιαμού των.
    Το πρόβλημα υφίσταται σε όλη τη χώρα και όχι μόνον στην Β. Α. Αττική και αφορά κυρίως το Υπ. Γεωργίας για να μην καταστρέφεται η αγροτ. Παραγωγή.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: