Ευρωπαϊκή δασική πολιτική μετά το 2020

Το Ευρωπαϊκό Δασικό Ινστιτούτο (European Forest Institute – EFI) παρουσίασε σήμερα τη μελέτη του για την Ευρωπαϊκή δασική πολιτική μετά το 2020, όπου προβάλλονται σημαντικά στοιχεία και προτάσεις που αφορούν τον σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικών για τα δάση για τα επόμενα χρόνια.  

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν από το EFI, τα δάση και οι σχετικές με αυτά πολιτικές στον Ευρωπαϊκό χώρο αντιμετωπίζουν ευρύτατες προκλήσεις σε έναν ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο. Ζητήματα όπως το Brexit, το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς επίσης και η πρόσφατη πρόταση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικής, όπως και οι άγνωστες έως και σήμερα επιπτώσεις του κορωνοϊού (COVID-19).

Η νέα μελέτη επιστημονικής πολιτικής από το EFI παρέχει μια επίκαιρη ματιά στη δασική διακυβέρνηση στην Ευρώπη και καταγράφει τις επιλογές που θα μπορούσαν να ακολουθηθούν για να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Πολλές από τις σχετικές με το δάσος πολιτικές, που ισχύουν σήμερα, στοχεύουν στο 2020, και ενώ η τελική αποτίμησή τους δεν είναι ακόμη δυνατή, καλούμαστε ήδη να δούμε και να σχεδιάσουμε το μέλλον.

Τα δασικά προϊόντα και υπηρεσίες αποτελούν, κατά τη μελέτη, ολοένα και περισσότερο αναπόσπαστο στοιχείο πολλών άλλων τομέων, από την ενέργεια έως την παραγωγή τροφίμων, τη συντήρησή τους και τη δημόσια υγεία. Αυτό το ευρύ φάσμα τομέων και πολλαπλών συμφερόντων, σε διαφορετικά επίπεδα, οδηγεί σε ένα σύνθετο πολυτομεακό σύστημα διακυβέρνησης. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεξάγονται επί του παρόντος διαπραγματεύσεις για τις μετά το 2020 πολιτικές της όσον αφορά στη γεωργία και στην αγροτική ανάπτυξη, στη βιοποικιλότητα, στο κλίμα, στη βιομηχανία, στην επισιτιστική ασφάλεια, στην κυκλική οικονομία, καθώς επίσης και για μια νέα νομοθεσία για τη βιώσιμη οικονομία. Όλα αυτά και ειδικά η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, θα έχουν μια σημαντική επιρροή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που σχετίζονται και με τα δάση.

Μια στρατηγική και συντονισμένη πολιτική θα καταστεί απαραίτητη για την περίοδο μετά το 2020, ιδίως για την υποστήριξη της εφαρμογής των στόχων των πολιτικών που έχουν συμφωνηθεί παγκοσμίως, όπως οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης, η Συμφωνία του Παρισίου για το Κλίμα και η Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα. Στην παγκόσμια πολιτική σκηνή, οι εμπορικές εξελίξεις, που σχετίζονται π.χ. με την Κίνα, τη Ρωσία και τη Βόρεια Αμερική, θα έχουν επίσης σημαντικές επιπτώσεις στον ευρωπαϊκό δασικό τομέα.

Η παρούσα μελέτη συνιστά μια παρουσίαση των πιο σημαντικών εξελίξεων στον τομέα της δασικής διαχείρισης, λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων στην ΕΕ και τον κόσμο. Περαιτέρω, η μελέτη πραγματεύεται πώς διαφορετικές πολιτικές, που δεν σχετίζονται με τα δάση, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της ασκούμενης δασικής πολιτικής. Με βάση τις βιβλιογραφικές αναφορές, στοχευμένες συνεντεύξεις και τα αποτελέσματα ερευνών, στη μελέτη προτείνονται συγκεκριμένες επιλογές που θα μπορούσαν να ακολουθηθούν όσον αφορά στη χάραξη της μελλοντικής δασικής πολιτικής στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο συντονιστής Bernhard Wolfslehner: «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ανάγει τον τομέα των δασών σε καθοριστικό παράγοντα για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και για την προστασία της βιοποικιλότητας. Για τούτο, είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στην εμπέδωση και στην αποτελεσματική εφαρμογή της δασικής πολιτικής».


Περισσότερες πληροφορίες:

European forest governance post-2020. From Science to Policy 10. European Forest Institute.

Συντάκτες: Bernhard Wolfslehner, Helga Pülzl, Daniela Kleinschmit, Filip Aggestam, Georg Winkel, Jeroen Candel, Katarina Eckerberg, Peter Feindt, Constance McDermott, Laura Secco, Metodi Sotirov, Magdalena Lackner, Jeanne-Lazya Roux

https://doi.org/10.36333/fs10

Η Μελέτη δημοσιοποιήθηκε την 29η Απριλίου 2020 και παρέχεται δωρεάν:

> Κατεβάστε ολόκληρη τη μελέτη: European forest governance post-2020

Κατεβάστε τη σύνοψη της μελέτης: European forest governance post-2020

Πηγή: EFI – Δελτίο Τύπου της 29.04.2020, σε: https://www.efi.int/
ΚατηγορίεςΔασική Πολιτική

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: