Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε δημόσιες υπηρεσίες (11-17/5)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ με τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την περίοδο επανόδου στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα, από τις 11 Μαΐου 2020 έως τις 17 Μαΐου 2020.

Ειδικότερα, στην εν λόγω ΚΥΑ περιλαμβάνονται οι κανόνες λειτουργίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων, η λειτουργία των οποίων δεν έχει απαγορευθεί στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων (άρθ. 1-2), τα μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς (άρθ. 3), σε επιβατηγά οχήματα, δημόσιας χρήσης (άρθ. 4), σε επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα (άρθ. 5) καθώς και εντός νοσοκομείων, δημοσίων υπηρεσιών και χώρων συνάθροισης κοινού (άρθ. 8).

[su_button url=”https://dasarxeio.com/wp-content/uploads/2020/05/29114_2020.pdf” target=”blank” background=”#4267b2″ color=”#ffffff” size=”6″ center=”yes” icon=”icon: file-pdf-o” icon_color=”#ffffff” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]KYA Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114/10.05.2020 (B’ 1780)[/su_button]

Mέτρα προστασίας εντός δημοσίων υπηρεσιών

Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 2, στις δημόσιες υπηρεσίες πάσης φύσεως τηρείται, με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου, ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων, όπως επίσης ελάχιστη αναλογία ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ. Η εξυπηρέτηση κοινού γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού.

Για κάθε παράβαση των κανόνων ελάχιστης απόστασης και αναλογίας της ΚΥΑ επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της ΚΥΑ για τη διενέργεια ελέγχων, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) .

Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, το ένστολο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και οι επιθεωρητές-ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου διενεργούν τακτικούς ελέγχους, έκτακτους ελέγχους και ελέγχους κατόπιν καταγγελίας και ενημερώνουν εγγράφως την προϊσταμένη τους υπηρεσία ή αρχή για τα αποτελέσματα των ελέγχων. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων φέρουν και επιδεικνύουν υποχρεωτικώς την υπηρεσιακή τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο αποδεικτικό της ιδιότητάς τους.

[su_button url=”https://dasarxeio.com/wp-content/uploads/2020/05/29114_2020.pdf” target=”blank” background=”#4267b2″ color=”#ffffff” size=”6″ center=”yes” icon=”icon: file-pdf-o” icon_color=”#ffffff” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]KYA Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114/10.05.2020 (B’ 1780)[/su_button]ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Επικαιρότητα

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: