Τα αποθέματα άνθρακα στα ιαπωνικά δάση

(www.env.go.jp)

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα [Scientific Reports τόμ. 10, αριθ. άρθρου: 7895 (12/05/2020)], επιστημονική μελέτη των Tomohiro Egusa, Tomo’omi Kumagai και Norihiko Shiraishi, με τίτλο: «Η υποτίμηση τωναποθεμάτων του άνθρακα στα ιαπωνικά δάση».

Σύμφωνα με την εργασία αυτή, η ακριβής εκτίμηση του συνολικού αποθέματος άνθρακα (C) και της απορρόφησής του είναι ζωτικής σημασίας για το πρόβλημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη καθώς και για τον προγραμματισμό μειώσεων των εκπομπών CO2. Η απογραφή των δασών, που βασίζεται σε μετρήσεις του μεγέθους των δέντρων, θεωρείται η πιο ακριβής μέθοδος εκτίμησης του αποθέματος του άνθρακα των δασών. Η εθνική απογραφή δασών της Ιαπωνίας (NFI) επιτρέπει μία κλιμακωτή εκτίμηση του ξυλαποθέματος στο σύνολο της δασικής κάλυψης, με βάση άμεσες μετρήσεις πεδίου (m-NFI) και προβλέψεις που χρησιμοποιούν πίνακες παραγωγής (p-NFI). Στη μελέτη καταδεικνύεται ότι οι ιαπωνικές εθνικές και τοπικές δασικές υπηρεσίες και ορισμένες έρευνες, χρησιμοποιώντας τους πίνακες παραγωγής p-NFI, υποτίμησαν σημαντικά το ιαπωνικό απόθεμα άνθρακα για τα δάση (58-64%) και την καθαρή ετήσια πρόσληψη άνθρακα (41-48%). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι περίπου το 10% της δασικής κάλυψης δεν είχε προσμετρηθεί στους πίνακες p-NFI, οι οποίοι σημειωτέον είχαν κατασκευαστεί περί το 1970 και ήταν ξεπερασμένοι. Για την ακριβή εκτίμηση του αποθέματος άνθρακα των ιαπωνικών δασών θα πρέπει να συνταχθούν νέοι πίνακες παραγωγής p-NFI ή ιδανικά, να συνεχιστούν οι μετρήσεις πεδίου m-NFI. Στο μέλλον, απαιτούνται κατάλληλα σχέδια διαχείρισης για την αποτελεσματική αξιοποίηση της υψηλής ικανότητας των ιαπωνικών δασών να απορροφούν CO2, τα οποία θα πρέπει εν συνεχεία να συγκριθούν, από άποψη κόστους – οφέλους, με αντίστοιχα σχέδια μείωσης του CO2 που αφορούν άλλους παραγωγικούς κλάδους.

Στοιχεία συγγραφέων

Tomohiro Egusa: Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo, 1-1-1 Yayoi, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8657, Japan.

Tomo’omi Kumagai: Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo, 1-1-1 Yayoi, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8657, Japan. Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya, 464-8601, Japan.

Norihiko Shiraishi: Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo, 1-1-1 Yayoi, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8657, Japan.

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη στον ιστότοπο:  https://www.nature.com/articles/s41598-020-64851-2

Πηγή: Nature Scientific Reports https://www.nature.comΚατηγορίεςΔασική Έρευνα

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: