Η παρουσία της βίδρας (Lutra lutra) στα Ελληνικά νησιά: μια ανασκόπηση

Δημοσιεύθηκε [«Folia Zoologica», Praha, 68(4):29 October 2019] επιστημονική μελέτη των Αντωνίας Γαλανάκη, Θεοδώρου Κομηνού, Σταμάτη Ζόγκαρη, Ιωάννη Γαστεράτου και Πέτρου Λυμπεράκη, με τίτλο: «Η παρουσία της Ευρασιατικής βίδρας Lutra lutra στα Ελληνικά νησιά: μια ανασκόπηση». Σύμφωνα με τη μελέτη, η Ευρασιατική βίδρα (Lutra lutra) είναι αρκετά διαδεδομένη σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά έως και σήμερα είναι γνωστό ότι απαντάται σε ελάχιστα ελληνικά νησιά. 

Οι συντάκτες συνέλεξαν στοιχεία για την παρουσία της βίδρας (ενυδρίδας) σε νησιά της Ελλάδας, βάσει επιβεβαιωμένων αναφορών από τη βιβλιογραφία, εξατομικευμένων καταγραφών και μη δημοσιευμένων δεδομένων (π.χ. ζωντανά/νεκρά ζώα, ίχνη, τραύματα). Η παρουσία ενυδρίδων στα νησιά της Μεσογείου τεκμηριώνεται μόνο για την Ελλάδα, με πρόσφατες καταγραφές για την Κέρκυρα, τη Λευκάδα, την Εύβοια και τη Σάμο και παλαιότερες για τη Λέσβο και τη Χίο. Καθώς αυτά τα νησιά βρίσκονται κοντά στην ηπειρωτική χώρα, η κυκλοφορία των γονιδίων γίνεται δεκτό ότι θα μπορούσε να συμβάλει στη διατήρηση των πληθυσμών των ενυδρίδων τους. 

Οι ανθρωπογενείς επεμβάσεις στα ενδιαιτήματα της βίδρας αποτελούν, κατά τη μελέτη, τη σημαντικότερη απειλή για την επιβίωσή της, συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών αλλοιώσεων και της διατάραξης του περιβάλλοντος των νησιωτικών οικοτόπων. Αρκετοί υγροβιότοποι μικρών νησιών, που θεωρούνται κατάλληλοι για τη βίδρα, θα πρέπει να προστατευτούν, ώστε να διασφαλίσουν την παρουσία της και να ενισχύσουν τη διατήρησή της.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ: https://www.researchgate.net/publication/336219984_Presence_of_the_Eurasian_otter_Lutra_lutra_on_the_islands_of_Greece_a_review
ΚατηγορίεςΆγρια ζωή, Δασική έρευνα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: