Η κομοστέγη προστατεύει τη δασοβιοκοινότητα από την υπερθέρμανση

Δημοσιεύτηκε πρόσφατα («Science», 15/05/2020, Vol. 368, Issue 6492, pp. 772-775) επιστημονική μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, με θέμα: «Η δυναμική του μικροκλίματος των δασών κατευθύνει τις αντιδράσεις των φυτών κατά την υπερθέρμανση».

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι ραγδαίες αλλαγές στο κλίμα, ως συνέπεια της υπερθέρμανσης του πλανήτη, επιδρούν καθοριστικά στις δασο-βιοκοινότητες, ευνοώντας την ανάπτυξη και επικράτηση ειδών ανθεκτικών στις υψηλές θερμοκρασίες. Όσον αφορά το δασικό περιβάλλον, οι τοπικοί παράγοντες αναδεικνύονται σε βασικούς μοχλούς ανάσχεσης της υπερθέρμανσης των δασών. Μολονότι, ωστόσο, τα «μικροκλίματα» είναι το «κλειδί» για να κατανοήσουμε πώς οι διάφοροι οργανισμοί και τα οικοσυστήματα ανταποκρίνονται στην αλλαγή του «μακροκλίματος», συχνά δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη μελέτη των επιδράσεων της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής.

Η εργασία παρουσιάζει τη δυναμική του μικροκλίματος των ευρωπαϊκών δασών και καταδεικνύει ότι η αντίδραση των ειδών στην αύξηση της θερμοκρασίας και η επίδραση του κλίματος στις δασοβιοκοινότητες ελέγχονται κυρίως από το τοπικό «μικροκλίμα». Οι συγγραφείς παρουσιάζουν μία μακροπρόθεσμη, παγκόσμιας κλίμακας εκτίμηση των επιπτώσεων του «μικρο-» και «μακρο-κλίματος» σε συνάρτηση με τη σύσταση των Ευρωπαϊκών δασών. Υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές στην κομοστέγη των δασών είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση της δασοβιοκοινότητας σε σχέση με την κλιματική αλλαγή.

Όπως αναλύεται στη μελέτη, οι πυκνές κομοστέγες θωρακίζουν την τοπική βιοκοινότητα από τις επιπτώσεις της μακροκλιματικής αλλαγής μέσω της σκιάς που αναπτύσσουν, επιβραδύνοντας τις αλλαγές στα μικροκλίματα. Αντίθετα, η υποβάθμιση ή η απώλεια της κομοστέγης διευκολύνει την αύξηση της θερμοκρασίας στη βιοκοινότητα και την επιτάχυνση των αλλαγών που επιφέρει το φαινόμενο της υπερθέρμανσης. Η μελέτη της αλληλεπίδρασης βλάστησης και μικροκλίματος καθίσταται επομένως, σύμφωνα με τη μελέτη, καθοριστική για την κατανόηση του ρόλου της δασικής βιοποικιλότητας στην κλιματική αλλαγή και στις χρήσεις γης.

Κατά τη διαχείριση των δασών θα πρέπει συνεπώς να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις των δασικών εργασιών στο μικροκλίμα και τη βιοποικιλότητα του δάσους.

Το πλήρες κείμενο της μελέτης: https://science.sciencemag.org/content/368/6492/772

 ΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα, Δασική Έρευνα

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: