Έρευνα για τη σύνταξη του Άτλαντα των Θηλαστικών της Ελλάδας

Στη χορήγηση άδειας καταγραφής των ειδών πανίδας (χερσαίων θηλαστικών) του ελλαδικού χώρου με σκοπό τη σύνταξη Άτλαντα των Θηλαστικών της Ελλάδας, προχώρησε η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

O στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή και επικαιροποίηση της ποικιλότητας, της παρουσίας και κατανομής της πανίδας των χερσαίων θηλαστικών. Η έρευνα τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας και θα πραγματοποιηθεί από τον καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ., Διονύσιο Γιουλάτο και την ερευνητική του ομάδα.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η σύνταξη Άτλαντα των Θηλαστικών της Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στη χώρα μας και θα αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ενταχθεί μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον Άτλαντα των Θηλαστικών της Ευρώπης, ο οποίος επανεκδίδεται μετά από 25 χρόνια.

Αντικείμενο μελέτης είναι όλα τα είδη των παρακάτω τάξεων θηλαστικών:

  • Ακανθοχοιρόμορφα (Erinaceomorpha)
  • Μυγαλόμορφα (Soricomorpha)
  • Χειρόπτερα (Chiroptera)
  • Σαρκοφάγα (Carnivora)
  • Αρτιοδάκτυλα (Artiodactyla)
  • Τρωκτικά (Rodentia)
  • Λαγόμορφα (Lagomorpha)

Περιοχή και μεθοδολογία καταγραφής

Η έρευνα πεδίου θα λάβει χώρα σε όλη την επικράτεια. Η καταγραφή των χερσαίων θηλαστικών θα γίνει με την τοποθέτηση καμερών (φωτοπαγίδων), με την καταγραφή και συλλογή βιοδηλωτικών στοιχείων, όπως τρίχες, περιττώματα και λοιπό οργανικό υλικό όπως σκελετικό υλικό και πτώματα, ίχνη, τροφικά υπολείμματα κ.α.

Επίσης η καταγραφή θα πραγματοποιηθεί δια της μεθόδου της παγίδευσης ζωντανών ζώων για συλλογή γενετικού υλικού και μετέπειτα απελευθέρωσή τους, όπως και δια φωνητικών και οπτικών καταγραφών από εποπτικά σημεία.

Όπως τονίζεται στην σχετική απόφαση, πριν από τη συλλογή στο πεδίο, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τις Δασικές Υπηρεσίες στην περιοχή αρμοδιότητας των οποίων ανήκουν οι περιοχές της έρευνας, καθώς και με τους Φορείς Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών, ώστε να οριστούν από κοινού, οι ακριβείς χρόνοι και τοποθεσίες παρατήρησης και καταγραφής των ειδών.

Επίσης, οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τρόπο που θα εξασφαλίζει τη λιγότερο δυνατή όχληση στα είδη της άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων τους.

Τα κατά τόπους Δασαρχεία και οι Δ/νσεις Δασών άνευ δασαρχείων, θα παρακολουθήσουν και θα εποπτεύσουν τη διαδικασία, επιβάλλοντας, εφόσον ειδικοί λόγοι το απαιτήσουν, τυχόν συμπληρωματικούς όρους, για την αποφυγή ενδεχόμενης αρνητικής επίπτωσης στα οικοσυστήματα των περιοχών τους.ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: